Oko

Mokrá louka - džungle za humny

Mokrá louka - džungle za humny
Mokrá louka je džungle za humny.

Jistě jste již četli o kypícím životě tropických močálovitých džunglí, plných skvělých přírodních pokladů i nebezpečí. I u nás ještě máme takové prostředí, bujnou vegetaci na vlhké půdě, oživenou nespočtem rozmanitých živočichů. Ovšem v souladu s celým rázem naší přírody jsou to džungle miniaturní a dravci v nich jsou nebezpeční jen drobným obyvatelům travnatého pralesa, ne lidem. Takže se nemusíme bát a můžeme se směle pustit za dobrodružstvím do husté spleti trav.

Čím se liší původní mokrá louka od kultivovaných luk, kterých je nyní kolem nás daleko větší množství? Především svou neobyčejnou pestrostí. Zatímco na kultivované hnojené louce roste jen několik málo druhů trav a několik nejhouževnatěších plevelů, nedotčená zamokřená louka oplývá desítkami druhů travin a bylin včetně těch nejkvalitnějších chráněných vstavačů. Na první pohled svítí pestrou paletou barev, a to od jara, kdy zlátne blatouchy a halí se do lila závoje řeřišnice, až do podzimu, kdy ji zdobí bleďounké kalichy ocúnů. Nejkrásnější je ovšem v plném květu na přelomu jara a léta, kdy modré pryskyřníky, růžové kohoutky, modré pomněnky a množství dalších květů téměř zakrývají sytou zeleň trávy.

Máte-li takovou louku poblíž svého domova, neváhejte a proměňte ji v celoroční pole svých přírodovědeckých pozorování. Je to terén nesmírně vděčný, poskytující široké pole botanikovi i zoologovi. Ovšem i prostý milovník přírodních krás si zde přijde na své.

Pestrá paleta živočichů obývajících louku začíná množstvím pavouků, sekáčů a roztočů. Tuto osminohou žoužel nemá téměř nikdo rád, ale opravdu si nezaslouží opovržlivá slova a štítivé úšklebky, kterými je lidé zahrnují. Tito malí dravci mikrosvěta kolem nás jsou velmi užiteční, a někteří dokonce krásní. Ale i ten, kdo se s pavouky opravdu nemůže smířit, nevyjde na louce naprázdno. Je zde bezpočet úhledných sarančí a kobylek, pestrých ploštic, lesklých brouků a pestrobarevných motýlů. Louka je jejich nejvlastnější svět, tady prožijí většinu svého života a pozorný divák může sledovat stovky jejich malých dobrodružství jako ve velkém divadle.

Louku však neobývají jen ti nejmenší. Potkáme tady i žáby, lovce připravené ke skoku po nějakém chutném soustu, spoustu ptáků, kteří mezi travou hledají obživu i bezpečné místo k hnízdění, i malých savců. Mokré louky nejsou jen útočištěm drobných zpěváčků, jako třeba skřivana, chocholouše nebo lindušky. Rády zde zahnízdí i čejky, břehouši a jiné druhy bahňáků, lovící v nedalekém rybníce, křiklavý chřástal polní se zde ozývá za večera a v noci, a máme-li štěstí, můžeme pozorovat i vážně kráčejícího čápa, který si sem zaletěl na skokany hnědé. Co se týká savců, je louka doménou různých malých hlodavců, ale i rejsků a samozřejmě krtka. Za kořistí zde slídí hadovitá zrzka lasice, kterou můžeme zahlédnout, jak panáčkuje a rozhlíží se, kde se co šustne. A je-li blízko potok, pak sem za šera určitě zabrousí i tchoř. Ježek se sem vydá, aby si pochutnal na plžích krouhajících šťavnatou trávu, zajíci a srnčí zase jen tak, za příjemným poležením v chladivé spleti trav.

Vlhká louka je svět sám pro sebe, stále krásný, ať za časného jitra, kdy je vše rozsvícené rosou, nebo pozdě večer, kdy v prostoru nad ztmavlou travou těžce bzučí létající brouci a kličkují lovící netopýři. Louka nikdy není zcela v klidu a vždy se ozývá svéráznými hlasy, od cvrčivých tónů hmyzu až po skřeky nočních lovců.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Antalya poklad Turecka na pobřeží Středozemního moře.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Tropický deštný prales pokrývá v některých částech světa velké rozlohy.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Petrklíč, léčivá bylina, patří k nejznámějším jarním bylinám.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Uránie, motýli zářivých barev
Štěstí - co je to vlastně štěstí?
Největší dravec všech dob - v minulosti žila na naší planetě celá řada pozoruhodných dravců.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Co dokáží pavouci se svými vlákny
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Kobylky a saranče patří neodmyslitelně k letním loukám.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Sovy v naší přírodě a jejich život.
Žofínský prales je nejstarší přírodní rezervace v České republice.
Poklady nalezené na dně moří
Čaj je potěcha smyslů.
Ocún jesenní roste na vlhkých loukách.
Pavouk tarantule nahání mnoha lidem hrůzu.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Naši vodní a brodiví ptáci
Vývoj savců do velkého množství rozmanitých forem.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Zajíci nejsou hlodavci i když kdysi mezi ně byli řazeni.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů