Oko

Svatý grál

Svatý grál a jeho hledání. Legenda o něm dávala po staletí křídla fantazii. Co to je svatý grál? Co ho spojuje s legendárním králem Artušem? Proč nebyl dosud nalezen? Jde o kalich, z něhož podle jedné verze při poslední večeři pil Ježíš Kristus, podle jiné verze jej zanechali na Zemi mimozemšťané.

Svatý grál Bájný král britských Keltů Artuš byl často zobrazován u kulatého stolu spolu se svými rytíři. Uprostřed stolu prý býval pohár nadaný kouzelnou mocí zvaný svatý grál. Podle legend, mýtů, pověstí a písní středověkých minnesängrů, které ho opřádaly a opěvovaly, propůjčuje svatý grál svému majiteli vše, co si může přát - pozemské štěstí i nebeské blaho. Není divu, že se po celá staletí lidé snaží o jeho nalezení.

Poprvé se zmínka o svatém grálu objevuje v roce 1190 v nedokončené básni nazvané Parsif čili Příběh o grálu francouzského trubadúra Chrétiena de Troves. Také v německé verzi z počátku 13. století básníka Wolframa von Eschenbacha je grál spjat s pověstí o Parsifalovi. Ten vytáhne do světa, aby se stal rytířem, a dostane se až ke kulatému stolu krále Artuše. Po četných dobrodružstvích je nakonec Parsifal povolán, aby se stal novým králem grálu.

Svatý grál během historie dostával v mýtech a legendách nejrůznější podoby. Nejčastěji býval představován jako pohár, z něhož pil při poslední večeři před svým ukřižováním Ježíš Kristus. Podle této legendy ho získal Josef z Arimetie, boháč, který zahalil mrtvé tělo Ježíše a odnesl ho do hrobu. Jeho rodina pak grál, který už dostal přídomek svatý, dopravila do Glastonbury, kde se zakládala první křesťanská obec v Británii.

Svatý grál, Glastonbury a král Artuš

Ke Glastonbury, jednomu z nejposvátnějších a zároveň nejzáhadnějších míst Anglie, se váže řada mýtů i otázek. Byl zde skutečně pochován král Artuš? Je zde skryt svatý grál? V každém případě je Glastonbury místem, kde stála zřejmě první křesťanská budova v Británii. Není přesně známo, kdy se zde usadili první křesťané. Předpokládá se, že kolem roku 705, když zde byl vybudován klášter, v němž se později usídlil řád benediktinů.

Svatý grál ve Francii

Jiné legendy naopak tvrdí, že svatý grál střežil po celá staletí až do středověku šlechtický rod k tomu vyvolený spolu s rytířským řádem templářů. Podle této pověsti byl svatý grál na katarském hradě Montségur v jižní Francii, který v roce 1244 dobyly papežské oddíly. Svatý grál byl ale předtím odnesen do bezpečí. Kam, to nikdo neví. Opět další pole pro dohady a legendy. Na základě francouzských legend byla dokonce vytvořena dynastická pokrevní linie strážců grálu.

Možnosti nejrůznějších výkladů i skutečnost, že není známo ani přibližné místo, kde by svatý grál mohl být uschován, poskytují tomuto předmětu zvláštní kouzlo a znásobují jeho záhadnost a přitažlivost. Není dokonce ani jisté, že jde o kalich nebo nádobu. Podle některých dohadů mohlo jít o drahokam nebo jinou kouzelnou věc.

Legendární Avalon

Vraťme se ale k místu, kde je podle legend pochován král Artuš a kde by tedy mohl být i svatý grál. Jde o shora zmíněné Glastonbury ve Velké Británii. Po poslední Artušově bitvě u Camlannu, jehož poloha není známa, odnesli umírajícího krále na ostrov Avalon. Tam sir Bevider na Artušův příkaz hodil meč Excalibur do jezera. Prý šlo o jezero nedaleko Glastonbury, které bylo později odvodněno.

Artušův údajný hrob byl v Glastonbury objeven ve dvanáctém století, když se opatství znovu budovalo po požáru. Mniši tam našli kamennou desku a olověný kříž s nápisem hic iacet sepultus rex arturis in insula avalonia (zde odpočívá slavný král Artuš na ostrově Avalonu). Rakev vytesaná z dutého kmene prý obsahovala kosti nadměrně vysokého muže - měřil 240 cm, s poškozenou lebkou a menší pozůstatky, které byly přisouzeny Guinevere podle zbytků světlých vlasů.

Britští archeologové v šedesátých letech minulého století mohli potvrdit jen to, že se v Glastonbury našlo opravdu staré pohřebiště, ale nelze prokázat, komu onen hrob skutečně náležel a čí ostatky rakev obsahovala. Dnešní Artušův hrob, který si prohlížejí turisté, černá mramorová hrobka před oltářem v opatství Glastonbury, je ve skutečnosti místem, kam byly kosti ve 12. století přeloženy. Původní hrob je neoznačen a na jiném místě.

Ke Glastonbury patří i kopec (Tor), na němž stávala pevnost. Na úpatí Toru je stará studna, z níž tryská voda zbarvená oxidem železa dočervena. Proto se studni říká Krvavý pramen nebo slavnější název je Kališní studna. Údajně právě v této studni byl ukryt svatý grál.

Mimozemský původ svatého grálu

A pak je zde ještě další stejně zajímavá teorie, podle níž je svatý grál mimozemského původu. K tomuto názoru dospěli vědci, dva bratři z Německa, Johannes a Peter Fiebagové. V tomto případě by zřejmě vůbec nešlo o pohár, ale spíš o nějaký kámen. Fiebagové tvrdí, že vystopovali stopu svatého grálu až do doby putování Izraelitů pouští, tedy 1500 př. n. l. Pro své tvrzení používají i díla Eschenbacha, podle něhož grál zanechalo na Zemi "tajemné hejno" a pak odletělo ke hvězdám. Podivné jevy, které v některých legendách doprovázejí svatý grál, lze podle Fiebagů vyložit radioaktivitou obklopující pohár nebo spíš kámen či jiný předmět mimozemského původu. Objevují se i úvahy, že jistou dobu byl svatý grál přechováván ve svatostánku Šalamounova chrámu.

Ať už jde o tajemnou nádobu, z níž pil Kristus, nebo o předmět, který nám zde ponechali mimozemšťané, či o pouhý výplod fantazie, hledání svatého grálu po celá staletí ztělesňuje věčné hledání lidstva. Úporné, často marné hledání cesty ke štěstí či osvícení.


Další články

Černé perly z ostrovů tichomoří.
Japonci, šintoismus a kami
Vikingové
Jantarová komnata bývá nazývaná osmým divem světa.
Kdy vznikly první hvězdy
Tradiční čínské umění feng-šuej.
Historie pily - pily, pilové kotouče a ozubení.
Havajské ostrovy, perly tichomoří.
Čaj je kulturní nápoj.
Korejský ženšen

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů