Oko

7 - Sedmé číslo

Náhlá smrt

Sekvoje stálezelené Podivná choroba ohrožuje nejkrásnější a největší americké stromy. Do USA byla zřejmě zavlečena ze zahraničí, vyhubila už tisíce starých dubů v severní Kalifornii a šíří se dál. Říká se jí "náhlá smrt" a ještě před několika lety jí nikdo nevěnoval větší pozornost. V současné době zachvacuje tato choroba douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii), severoamerický rychle rostoucí jehličnatý strom s cenným dřevem a kalifornské mamutí stromy sekvoje stálezelené (Sequoia sempervirens). Původcem je velmi nebezpečný patogenní organismus Phytophthora ramorum. Prvně byl v USA zjištěn v roce 1995 v Marin County a od té doby postupoval podél kalifornského pobřeží, dostal se do jižního Oregonu a cestou zničil tisíce stromů. Na rozdíl od jiných škodlivých organismů Phytophthora ramorum nelikviduje pouze jeden druh, ale napadl už řadu stromů. Kromě dubů, douglasek tisolistých a sekvojí také vavříny, rododendrony a dokonce i americké borůvky.

Létání pozpátku

Kolibřík je schopen letu pozpátku Jediným ptákem, který tuto akrobatickou dovednost zvládne, je kolibřík. Dokonce může létat i vzhůru nohama. Jeho křídla se rychle pohybují ve tvaru ležaté osmičky a při třepetavém pohybu se pak dokáže před vybraným květem zastavit nebo dokonce pomalu couvat. Kolibříci patří spolu s rorýsi do řádu svišťounů a je pro ně charakteristická unikátní konstrukce křídel. Jsou to doslova akrobatičtí letci schopní vysoce obtížných a složitých vzdušných manévrů. Svišťouni mají kloub mezi pažní kostí a předloktím - "loket" velmi těsně u těla, což křídlům dodává velkou pohyblivost a má účinek pákového převodu. Některé druhy kmitají křídly rychlostí až osmdesát rázů za minutu.

Laviny - Každý rok se na světě sesune kolem milionu lavin. Je velmi obtížné určit, kdy a kde se to stane, i když metody předvídání jsou stále dokonalejší. I v roce, kdy napadne normální množství sněhu, se jich na světě sesune kolem milionu. Zasypou několik set lidí a několik desítek z nich zaplatí životy. Lavinu odstartují obvykle horolezci, motorové saně nebo lyžaři na nedotčených svazích. Ve frekventovaných úsecích k sesuvům dochází daleko řidčeji.

Medvěd grizzly je ve svém prostředí králem, který nemá přirozené nepřátele. Přesto se jeho počty prudce snižují. Odhaduje se, že medvědů grizzly dnes žije už jen několik tisíc. Nejvíce je jich v americkém národním parku Yellowstone. Za své jméno vděčí grizzly dlouhým chlupům se stříbrnými špičkami, které dodávají jeho srsti stříbřitě šedý nádech. Anglické slovo grizzle znamená šedou barvu. Od roku 1975 patří grizzly k přísně chráněným druhům.

Intuice - Celá staletí vědci stavěli na převaze rozumu nad city. Intuici považovali za pochybnou záležitost. Dnes někteří připouštějí, že hraje důležitou roli v našem rozhodování a je tím nejlepším spojencem inteligence. Mnozí badatelé by bez ní nepřišli na své geniální myšlenky a objevy. Okamžik náhlého osvícení často přichází v nečekanou chvíli. Při relaxaci, zábavě nebo ráno po probuzení. V řadě objevů hrála intuice klíčovou roli.

Vodka - O původu jemného alkoholického nápoje s názvem vodka existuje několik teorií. Jisté je, že jeho počátek musíme hledat na východě Evropy. Odtud si později našel cestu do celého světa.

Tlak - S účinky fyzikální veličiny zvané tlak se setkáváme na každém kroku. Na atmosférickém tlaku závisí průběh počasí, tlak krve ovlivňuje náš zdravotní stav. Bez patřičného tlaku v pneumatikách by nejezdily automobily a stejná síla vystřelí zátku šampaňského při oslavě nového roku.

Horečka jako lék - "Horečka je mocná čarodějka, kterou příroda darovala lidstvu, aby ničila jeho nepřátele," prohlásil slavný lékař ze sedmnáctého století Thomas Sydenham.

Mořské řasy - Pod mořskou hladinou jich roste nevyčerpatelná zásoba. Odedávna tvoří součást jídelníčku milionů lidí na celém světě. Mohou nám ale nabídnout mnohem víc. Jejich využití je velmi široké - od potravin, přes kosmetiku, mohou sloužit i jako ekologická pohonná látka či k recyklaci rostlinných zbytků. Podle nejnovějších studií mohou pomoci i v boji proti klimatickým změnám.

Moucha domácí - věrný průvodce člověka. Jsou malé, dotěrné a všudypřítomné. Mouchy. Pronikly prakticky všude, kam se dostal člověk, a vytrvalým bzučením dovedou znepříjemnit život. V přírodě mají význam jako důležitá složka potravy některých ptáků, obojživelníků a pavouků.

Central Park New York vznikl na opuštěném místě za městem, kde se kdysi rozkládaly bažiny. Central Park je dnes neodmyslitelnou součástí New Yorku a letos slaví stopadesáté narozeniny. Velká zelená plocha o rozloze 340 hektarů s třiadevádesáti kilometry cestiček a šedesáti hektary vodních ploch poskytuje Newyorčanům spoustu zábavy, možnost sportování a rekreace. Už při svém vzniku byl Central Park pojatý tak, aby byl přístupný co největšímu množství lidí. Ročně jich sem přijde přes dvacet milionů.

Zahrady snů - Ve Francii se vrací do módy zahrady. Každý chce mít svůj vlastní kousek zeleně. Nejdůležitější není rozloha, ale originální pojetí. Inspirované třeba obrazy známých malířů.

Tatami na ústupu - Tradiční japonské tatami pomalu mizí z japonských domovů.

Čím se liší černý a zelený čaj, které se vyrábí z lístků čajovníku při použití rozdílného způsobu zpracování.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů