Oko

Co dokáží pavouci se svými vlákny

Někteří pavouci jsou doslova akrobaté na laně.

Latrodectus hasselti
Nebezpečná jedovatá australská snovačka Latrodectus hasselti dovede kořist mnohonásobně větší nejen usmrtit, ale i obratně přemístit.

Řekne-li se pavouk, téměř každý si představí krajkoví pavučiny křižáka nebo nevábné sítě pokoutníků v koutech zanedbané místnosti. Takový pohled je však velkým zjednodušením. Ve skutečnosti pavouci a jejich pavučiny představují celou pestrou škálu využití pavoučích vláken ke zcela rozdílným účelům, od plachtění na "babím létu" až po spřádání hustých kokonů, chránících vajíčka. Tentokrát však ponecháme stranou všechny ty tkalcovské a přadlácké práce, nebudeme si všímat ani pavoučích "kovbojů", kteří loví svou kořist vrháním vlákna, ale soustředíme se na silácké výkony pavouků, kteří pomocí svých pevných, mnohdy lepkavých vláken ve svém měřítku směle konkurují jeřábům a jiným strojům na přemisťování břemen, které používá člověk.

Výkony pavouků jsou neméně úctyhodné než výkony mohutných portálových jeřábů. Drobní osminozí členovci nemají k dispozici nic víc než svá pevná vlákna, osm šikovných noh a silná jedovatá kusadla. Přesto však jimi dokáží zdolat, zabalit do sítě a zvednout na příhodné místo i protivníky tak silné, jakými jsou například vosy a jiný zdatný a žihadly vyzbrojený hmyz a tropické druhy pavouků dokonce i ještěrky nebo malé hady.

Jak to dokážou? jejich hlavní zbraní je obratnost v zacházení s vláknem. Naši pavoučci z rodu Theridium (česky snovačka) takto mohou udolat vosu, jejíž hmotnost se rovná desetinásobku jejich vlastní hmotnosti. Hmyz, který se přiblíží k jeho síti, spoutá pavouk pavučinovými vlákny, která na něj vrhá. Létavému hmyzu nejprve spoutá konce křídel, silným broukům zadní nohy. Vrhá další a další vlákna na zmítající se kořist, až ji zcela obalí. Až poté se přiblíží a kořist kousnutím usmrtí. Nakonec ji přemístí na bezpečné místo, kde ji buďto zkonzumuje, nebo ponechá jako konzervu na horší časy.

Také známý kavouk křížák dovede i s velmi těžkou kořistí velice obratně manipulovat. Neumí sice vrhat pavučinová vlákna na kořist, ale zato jí velice rychle otáčí na závěsu z příčky sítě, do které se chytila a opřádá ji, až je z ní úhledný bílý balík. Ten poté dopraví na postranní část sítě a tam ji zavěsí, aby si na ní později pochutnal.

V tropických oblastech žijí velmi jedovaté snovačky, které si stavějí kolmé sítě. V jejich nejnižší části, téměř se dotýkající země, jsou lepkavá vlákna, do nichž se chytí nejen hmyz a jiní drobní tvorečkové, ale i ještěrky, malí savci nebo ptačí mláďata. Máme zprávu o snovačce dlouhé 8 mm, která do podobné sítě chytila a usmrtila 13 cm dlouhou ještěrku. Že ji dokázala usmrtit, na tom není nic divného, jed snovačky Latrodectus hasselti je nebezpečný i pro člověka. Pozoruhodné však je, že tak velkou kořist dokázala vytáhnout do středu své sítě.

Jiní pavouci prosluli dokonce zvláštní metodou lovu, "rybařením". Zavěšeni na pružném vlákně drží na jedné ze zadních noh dlouhou nitku, zakončenou lepkavou kuličkou z pavučiny. Někteří pavouci touto kuličkou stále rychle pohybují, až se jim podaří zasáhnout kolem prolétající hmyz, jiní, například australský Dicrostichus furcatus, nechávají kuličku viset volně, a až v okamžiku, kdy se přiblíží nějaký hmyz, roztočí ji a vrhnou po něm. Lapenou kořist, jíž bývají většinou drobní noční motýli, poté přitáhnou na lanku (bývá dlouhé až 5 cm) a usmrtí.

Pavouci vesměs využívají svých vláken k manipulaci s kořistí, jen velcí sklípkani nebo slíďáci nosí svou kořist v mohutných kusadlech. A právě tato obratnost hodná nejlepších jeřábníků umožňuje pavoukům žít a přežít i ve velmi nepříznivých podmínkách, například v jeskyních, ve sklepech a v jiných nehostinných místech a vypořádat se s kořistí nejen mnohem větší a silnější, ale i rychlejší, pohyblivější a bystřejší.


Další články

Housenky jsou známy svou příslovečnou žravostí.
Moucha domácí je bzučivý průvodce člověka.
Jak hadi ztratili nohy
Ptačí chřipka ohrožuje i člověka.
Pavouk tarantule je velký huňatý pavouk, který nahání lidem hrůzu.
Slovenské ledové jeskyně - Dobšínská ledová jeskyně a Silická lednice.
Mravenec lesní je jedním z druhů mravence žijícím na našem území.
Kudlanky znamenají pro své hmyzí sousedy značné nebezpečí.
Fobie je iracionální pocit strachu.

Sun Tzu: Umění války bylo napsáno téměř před 2500 lety.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů