Oko

17 - Sedmnácté číslo

Žonglování a mozek

Žonglování Žonglování třemi míčky je nejen zábavné, ale posiluje určité partie mozku. Touto zručností roste objem šedé kůry mozkové v oblastech určených vizuálnímu vnímání. Objev učinili němečtí vědci z univerzity v Regensburgu. Až donedávna se věřilo, že mozek žádnými podněty nebo cviky svou základní strukturu nemění.

Galové žili na území dnešní Francie, která ve starověku nesla název Galie. Přestože se po nich nedochovaly téměř žádné písemné památky, pro moderní Francii se stali symbolem národní identity.

Sladkosti - Jen málokdo odolá jejich lákavé chuti. Nejde tentokrát o čokoládu, ale o nejrůznější dortíky, řezy, ovocné poháry, zmrzliny, pusinky.

Nejmenší vačnatec

Sinodelphys szalayi Žil před 125 miliony let a je to zatím nejstarší a také nejmenší známý vačnatec. Jeho fosilie byla objevena v severovýchodní Číně. Tento primitivní vačnatec, který dostal název Sinodelphys szalayi, měřil za života přibližně patnáct centimetrů a měl hmotnost kolem třiceti gramů. Podle tvaru zubů se dá usuzovat, že se živil hmyzem. Zřejmě byl schopen vyšplhat se na nižší větve křovin a stromů. Sinodelphys szalayi žil v době, kdy se na naší planetě pohybovali obří dinosauři.

Kilogram - O tom, zda prototypový válec pocházející z roku 1889, který je zatím směrodatný pro celý svět, je přesný, se dá s úspěchem pochybovat. Mezinárodní věda hledá radikální řešení.

Symbol květiny - Květiny hrály v historii významnou roli. Šlechtici i králové je používali jako svůj symbol a ani dnes obliba květin neopadá.

Cibule zaujímá na seznamu zeleniny s největší sklizní na světě šesté místo. Každoročně její úroda dosahuje třiceti milionů tun. Její historie sahá daleko do starověku. Patřila na jídelníček starých Sumerů, Egypťanů, Řeků a Římanů, kteří si ji cenili i pro její léčivé vlastnosti. Její obliba trvá dodnes a je používána v mnoha světových kuchyních.

Mnišský stát Athos - Když se z par nad Egejským mořem vynořuje vrcholek hory Athos, je zbytečné dívat se na hodinky. Návštěvník se ocitá v jiném čase. Den nezačíná o půlnoci, ale při východu slunce. Platí tam juliánský kalendář, který je o třináct dní pozadu.

Zemské tektonické desky - Země není zcela kulatá, jak s oblibou tvrdíme. Připomíná spíše jakousi zdeformovanou bramboru vychýlenou z osy. Může za to její historie a procesy, které neustále probíhají, i když je sami nevnímáme.

Sýr rokfór - Údolí, úžlabiny a řeky jsou místa, kde se rodí rokfór, sýr známý po celém světě svými zelenavými žilkami a výtečnou chutí.

Uruk, Gilgamešovo město. Starověké mezopotamské civilizace si dnes většinou spojujeme s městy Babylon nebo Ninive. Prvními kulturními a mocenskými centry v oblasti starověké Mezopotámie byla však již v mnohem dřívějších dobách sumerská města, Uruk, Ur, Eridu a další.

Ruský samovar patří k Rusku stejně jako březové háje, Kreml či bílé noci v Sankt Peterburgu. Psali o něm básníci, inspiroval malíře. V devatenáctém a dvacátém století se stal samovar symbolem ruského způsobu života. Bez něj se nekonala žádná důležitá událost. Malý samovar se vozil i na cesty. Posezení u čaje bylo ještě v minulém století společenským obřadem. Dnes se k němu ruská kultura znovu vrací.

Čínský porcelán ze dna moře - Tři sta padesát tisíc kusů čínského porcelánu ze ztroskotané lodi Tek Sing.

Čím se liší černý a zelený čaj, které se vyrábí z lístků čajovníku při použití rozdílného způsobu zpracování.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů