Oko

8 - Osmé číslo

Aspirin není pro kočky

Kočka Chápejte toto prohlášení doslova. Kočkám aspirin škodí. Nevytvářejí určitý typ enzymu, který je nezbytný pro zpracování aspirinu v těle. Navíc jedna jediná tableta aspirinu obsahuje dávku dvacetkrát vyšší, než je bezpečná dávka pro kočku. Jeho aplikace může u koček vyvolat žloutenku, gastritidu i dýchací problémy. Pokud se tento u koček používá ke snížení horečky nebo úlevy bolesti, pak jen v minimálních, přesně vymezených dávkách obvykle 10 mg na kilogram váhy během 48 hodin.

Dvanáct hvězd

Dvanáct hvězd Evropská unie má na své vlajce dvanáct hvězd. Proč se jejich počet se vstupem nových členských států nezvýší?
Dvanáct hvězd nikdy nesymbolizovalo dvanáct členských států. Vlajka Evropské unie byla schválena v roce 1986 a hvězdy mají původ v náboženství, které ve státech Unie převládá. Už předtím tuto vlajku s dvanácti hvězdami užívala evropská rada. Navrhl ji Arsen Heitz, přesvědčený katolík, a těsně před smrtí sdělil, že ho inspiroval obraz Zázračné Panny Marie z ulice du Bac v Paříži. 8. prosince, v den svátku Neposkvrněného početí Panny Marie přijala v roce 1955 Rada Evropy vlajku za svou. Také socha Panny Marie ve Štrasbuské katedrále je korunována dvanácti hvězdami.

Telepatie - Mohou lidé komunikovat pouze myšlenkami? Odpovědi na tuto otázku již více než století rozdělují vědeckou veřejnost a vyvolávají ostré diskuse. Samotný název telepatie pochází z řečtiny a znamená cítění na dálku. Dnes se telepatie interpretuje jako přenos myšlenek, představ a pocitů respektive obrazů z jedné mysli (induktora) do mysli jiné osoby (recipienta, příjemce) bez účasti známých smyslů. Je to parapsychologický jev, druh takzvaného mimosmyslového vnímání. Navzdory intenzivním snahám nebyla podstata telepatie zatím objasněna.

Javorový sirup - Když začne s nástupem jara proudit do javorových kmenů čerstvá míza, znamená to počázek sezony pro výrobce tohoto tradičního kanadského produktu.

Housenky - Jsou ošklivé, krásné, nenápadné i nebezpečné. Jejich hlavním úkolem je konzumovat co nejvíce potravy, aby nabraly dostatek potřebných látek a mohly se úspěšně zakuklit. Svou příslovečnou žravostí způsobují housenky na hostitelských rostlinách často skutečné kalamity. Samy však musí dávat dobrý pozor, aby se nestaly potravou jiných. Mají spoustu nepřátel a potřebují účinné triky, aby se jim ubránily.

Gutenbergův levný tisk?

Gutenbergova bible Zářící barvy a bohatá výzdoba jsou typické pro Gutenbergovy bible z 15. století. Většina uměleckých historiků byla přesvědčena, že k tisku bylo použito nejdražších, nejvzácnějších barev. Nejnovější analýzy ukazují, že barvy byly vyrobeny z velmi obyčejných minerálů. Tracey Chaplinová s týmem z londýnské univerzity použila spektroskopii, při níž analyzovala spektrum odraženého laserového paprsku. Identifikovala celkem šestnáct použitých barev, například síran rtuťnatý, rumělkovou červeň - cinobr nebo zelený malachit. Došla k závěru, že bohatství barev a odstínů dosahovali umělci z 15. století především jejich vynalézavým mícháním nebo také mletím na částice různých velikostí. Například pro zářící modrou nebyl použit drahý lazurit, ale levný azurit - bazický uhličitan mědi tzv. azurová modř. Výsledky budou využity při restaurování starých tisků.

Barvy - Ovlivňují náš život. Vyvolávají nejrůznější pocity. Je jich tolik, že nedokážeme všechny pojmenovat.

Srdce, nejsilnější sval. V lidových představách sídlo rozumu, citů a lásky. Symbol života. Egypťané srdce dokonce považovali za sídlo inteligence. Ve skutečnosti je to neobyčejně složitý biologický mechanismus řízený miliony různých buněk. Jeho onemocnění způsobují ročně nejvíce úmrtí ze všech civilizačních chorob. Víc než obávaná rakovina či AIDS.

Salvador Dalí - Kontroverzní umělec, kontroverzní ani ne tak dílem, jako spíše provokativním a excentrickým vystupováním na veřejnosti.

Léčivý smích - Že smích prodlužuje život, je všeobecně známo. Někteří lidé berou smích jako lék naprosto vážně. Vypracovali dokonce speciální léčebnou metodu, jakousi "smíchovou terapii".

Keltové - Přestože nikdy nevytvořili jednotný politický celek, obsadili Keltové velkou část Evropy a zanechali v ní hluboké kulturní stopy. Pod názvem Keltové se skrývá množství různých kmenů, z nichž některé daly název novodobým státům a národům našeho kontinentu. Jejich dějiny, mýty a hudba se v poslední době těší rostoucímu zájmu.

Walt Disney - Mickey Mouse, Sněhurka, Popelka, Mauglí, Pinocchio... Všechny postavičky měly obrovský úspěch. Milionům dětí přinášejí dodnes radost. Disneyovi získaly bohatství, slávu a záplavu filmových Oscarů.

Barvy plamene

Plamen Některý plamen je zbarven červenou a jiný modrou barvou. Barva plamene závisí na jeho teplotě. Vztah mezi teplotou a barvou je podobný jako mezi barvami v duze. Modravé barvy jsou příznačné pro nejvyšší teploty, a s nižší teplotou se barva mění Znamená to, že nejchladnější jsou plameny vydávající červenou až naoranžovělou barvu. Vydávají je například dlouhá hořící polena v krbu. Ta mají teplotu přibližně 900 stupňů Celsia, zatímco modré plameny mohou dosáhnout teploty až 3480 stupňů Celsia.

Koupel je pro člověka výjimečným zážitkem. Čas pro relaxaci, během níž se lidské tělo osvobozuje od vlivu gravitace a zakouší slastné pocity.

Hedvábná stezka, nazvaná podle nejproslulejšího a nejžádanějšího druhu zboží, které se po ní přepravovalo, spojovala po dlouhá staletí západní země s Čínou.

Čím se liší černý a zelený čaj, které se vyrábí z lístků čajovníku při použití rozdílného způsobu zpracování.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů