Oko

3 - Třetí číslo

Africké kořeny

Děvče z kmene Himba, Namibie

Děvče z kmene Himba, Namibie.

Když se Homo erectus začal šířit z Afriky do jižní Eurasie, nevytlačoval původní obyvatelstvo, ale intenzivně se s ním mísil. Podle nejnovějších poznatků to bylo zhruba před 1,7 milionu let. Také Homo sapiens postupoval touto cestou. Dokazují to testy DNA prováděné zhruba u šesti tisíc obyvatel z celého světa. Alan Templeton z Washingtonovy univerzity v St. Louis v Missouri provedl statistickou analýzu deseti různých znaků genomu. Výsledky naznačují, že migračních vln z Afriky bylo několik.

Nejdříve to byl Homo erectus. Pak s velkým časovým odstupem následovaly dvě velké migrační vlny. První zhruba před 840 000 až 420 000 lety, další před 115 000 až 80 000 lety. Naše genetické vybavení podle těchto výzkumů pochází především, i když ne pouze, z Afriky.

Číslování bot

Číslování bot se používá od roku 1824. Tehdy se obuvničtí mistři dohodli, že zavedou jednotné míry bot ve třech variantách - pařížské, vídeňské a berlínské. Podobné systémy byly zavedeny koncem devatenáctého století, když se začala obuv vyrábět v továrnách - francouzský a britský. Jeden "bod" v pařížském číslování představuje dvě třetiny centimetru, přesně 6,667 mm. O něco později vznikla i půlčísla. A tak číslo 40 a půl v pařížském číslování představuje délku boty 27 cm. Ve Velké Británii se jeden "bod" rovná třetině palce, tedy 0,846 cm. Britské číslo jedna (první pro dospělé) odpovídá dvaadvaceti centimetrům a ve francouzském číslování číslu 33. A francouzská dvaačtyřicítka je totéž co britská osmička.

Galion (ozdobně zakončená příď lodi) dodával starým plavidlům osobité kouzlo. Většinou nesl bohatě vyřezávané ženské nebo zvířecí postavy hýřící pestrými barvami. Tato svérázná umělecká díla jsou dnes ozdobou muzeí, kde připomínají zašlou slávu štíhlých a rychlých plachetnic a dobrodružných námořních cest.

Vikingové, neuvěřitelně odvážní nájezdníci ze Skandinávie. Od osmého do jedenáctého století napadali a kolonizovali evropská území. Jako první Evropané v historii dosáhli roku 1000 břehů Severní Ameriky.

Vycházkové hole - Klobouk a vycházková hůl patřily kdysi k výbavě každého džentlmena. Dnes na tuto dobu můžeme jen nostalgicky vzpomínat. O mnohostranném využití elegantních hůlek a vynalézavosti jejich tvůrců však svědčí řada unikátních exemplářů v soukromých i muzejních sbírkách.

Alexandre Dumas starší, jeden z nejčtenějších a nejčastěji překládaných francouzských spisovatelů.

Nové tratě pro vlaky TGV - Francie disponuje patnácti sty kilometry drah pro rychlovlaky TGV. Není to definitivní číslo. V příštích letech by se tratě měly ještě rozrůst. Cestující budou méně často nuceni přestupovat v Paříži.

Kobylky a saranče - K procházkám letními loukami patří jako neodmyslitelná zvuková kulisa neustálé jemné "vrzání". Těžko se určuje, odkud vlastně vychází. Jeho původci jsou skryti v trávě. Prozradí se, když nám dlouhými skoky poplašeně uhýbají z cesty.

Chuť je smyslem, který člověku poskytuje asi největší slast. Rozvíjí se již ve velmi raném věku, s lety slábne a někdy i mizí.

Hodiny, hodinky a hodináři - Znát přesný čas je výsadou i prokletím dnešní doby. Hodinky se staly nezbytnou součástí moderního života a také prestižním módním doplňkem. Správné hodinky o člověku prozrazují více než cokoli jiného - o jeho stylu, vkusu, postojích, jsou výrazem jeho osobnosti. Navíc jsou hodinky vynikajícím obchodním artiklem. Ročně se jich ve světě prodá více než miliarda.

Max Planck byl německý fyzik, který učinil na přelomu devatenáctého a dvacátého století objev, který otřásl základy tradiční fyziky a přispěl k radikální proměně vědeckého myšlení.

Sankt Peterburg - Rozkládá se na několika desítkách ostrovů, které spojují čtyři stovky mostů a můstků přes kanály, říčky, řeku Něvu i její ramena.

Opeření dinosauři - Objevy paleontologů dokazují, že některé druhy dinosaurů měly těla pokryta peřím.

Čím se liší černý a zelený čaj, které se vyrábí z lístků čajovníku při použití rozdílného způsobu zpracování.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů