Oko

Galion

Galion (ozdobně zakončená příď lodi) dodával starým plavidlům osobité kouzlo. Většinou nesl bohatě vyřezávané ženské nebo zvířecí postavy hýřící pestrými barvami. Tato svérázná umělecká díla jsou dnes ozdobou muzeí, kde připomínají zašlou slávu štíhlých a rychlých plachetnic a dalekých námořních cest.

Galion je klenot na přídích lodí

Galion clipperu Cutty Sark

Galion v podobě čarodějnice Nannie zdobí příď clipperu Cutty Sark.

Již nejstarší zachované obrazy lodí na starověkých reliéfech a nástěnných malbách ukazují jejich estetické ztvárnění. Model nilského člunu z Tutanchamonova hrobu (14. stol. př. n. l.) je na přídi a na zádi vyzdoben antilopími hlavami. Figurální motivy najdeme rovněž na člunech a lodích starých Řeků, Římanů, Vikingů a dalších národů s vyspělou mořeplavbou.

Výzdoba lodi byla zpočátku zřejmě spojena s kultovními úkony a měla magický nebo náboženský význam. Spuštění lodi na vodu doprovázela oběť bohům a na jejich usmíření umístili lodníci na příď hlavu nebo kůži obětovaného zvířete. Na etruských malbách můžeme na lodní přídi jasně rozeznat ovčí kůži a hlavu skopce. Stejné motivy vidíme na antických amforách nebo mozaikách a zpravují nás o nich i nejstarší hrdinské ságy. V dnešní době nahradilo zvířecí krev šampaňské, rituál zasvěcení nového plavidla však přetrvává.

Postupem doby se objevují další motivy. V řeckém mýtu o Odysseovi a Zlatém rounu zdobila příď lodi Argó postava Athény vyřezaná z kmene posvátného stromu. Epos Ilias se v souvislosti s únosem krásné Heleny zmiňuje o lodi, jejíž příď zdobila postava Afrodity a jejího syna Erota.

Lodě útočících Saracénů a Vikingů nesly často motivy, které měly zvěstovat udatnost bojovníků a zastrašit nepřítele. Tady již vidíme výraznou změnu oproti dřívější tradici, v níž šlo především o smíření bohů. U Vikingů se těšily oblibě především hlavy dravých ptáků, hadů a draků, kteří se hrozivě sápali vpřed. Takto je můžeme vidět například na sedmdesát metrů dlouhé tapiserii z Bayeux, která je dobovou reportáží o obsazení Anglie normanskými oddíly pod vedením Viléma Dobyvatele roku 1066.

Římské válečné lodi měly příď zesílenou pevným zobanem (rostrum) pobitým bronzem nebo železem. Často jej zakrývala zvířecí hlava, která sloužila spíše jako maskování než jako ozdoba.

Vasa

V pozdějších dobách, když se změnila konstrukce lodí, bývaly figury na přídi usazeny níž a ve svislé poloze namísto vodorovné. S postupnou změnou umístění se také měnilo výtvarné zpodobení a vznikala skutečná umělecká díla. Jedním z nich je čtyři metry vysoká postava lva ve skoku, která zdobila příď vlajkové lodi Vasa švédského krále Gustava Adolfa. Okázalá loď byla postavena v roce 1628, avšak potopila se při své první plavbě. O 333 roky později, v roce 1961, se podařilo vyzvednout ji nad hladinu a lev se třmi švédskými korunkami putoval jako nejstarší zachovaná galionová figura do muzea.

Nejkrásnější loď světa

Na výzdobě lodí se nezřídka podíleli nejvýznamnější umělci své doby. Za nejkrásnější loď světa byla svého času považována anglická válečná loď Sovereign of the Sea (Vládkyně moře) se stovkou kanonů a velkolepou plastikou na přídi. Jejím autorem byl dvorní malíř krále Karla I a žák Rubensův Antonius van Dyck. Ústřední částí celého díla byla jezdecká socha krále Edgara z Essexu v životní velikosti, provázená jeho sedmi královskými vazaly. Dále tu byl bůžek lásky, lev a šest symbolických pozlacených postav. Loď byla spuštěna na vodu v roce 1637, ovšem již v roce 1696 ji zničil požár.

Podobně proslulá byla loď Naseby s galionem v podobě jezdecké sochy Olivera Cromwella porážejícího nepřátele. Po Cromwellově smrti bylo dřevěné sousoší sejmuto a spáleno a místo politicky nepohodlného Cromwella se na příď lodi dostal neutrální bůh moře Neptun.

Francouzská a bavorská plavidla

Umělecká díla určená na příď lodí vznikala i v dalších zemích. Na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV působili jako lodní řezbáři Ital Caffieri a Francouz Puget. Od druhého z nich pochází například výzdoba galéry La Réale z roku 1690, jejíž zlacené plastiky se dodnes řadí k nejvýznamnějším mistrovským dílům barokní dřevořezby.

Svou flotilu měl i bavorský král Ludvík I. Na Starnberském jezeře se projížděl v bohatě zdobených člunech v doprovodu umělkyně Loly Montez. Zachovaný člun z roku 1830 má na přídi postavu delfína.

Galion v devatenáctém století

Výroba galionů zažila největší rozkvět s nástupem průmyslové revoluce na počátku devatenáctého století. Žádná z lodí rozrůstající se obchodní flotily neměla zůstat bez patřičné impozantní figury na přídi. Zabrazované předlohy byly nejrůznějšího původu. Portréty majitelů, jejich žen a dcer nebo významných osob. Z proplouvajících lodí shlíželi politici, umělci, mniši, madony i divoženky, občas i nějaká čarodějnice. Mezi námořníky se však největší oblibě i nadále těšily kypré postavy mořských panen.

Konec devatenáctého století znamenal rychlý nástup parního pohonu a tím i konec tradičních plachetnic. Zpočátku se ještě někteří loďaři pokoušeli pokračovat v tradici, brzy se však ukázalo, že na nových typech lodí není pro ozdobné figury místo. Některé pojišťovny je dokonce považovaly za zvýšené riziko.

Dnes můžeme galiony, tyto hrdé symboly, které kdysi patřily k nezbytné reprezentaci každé lodi, obdivovat už jen v muzeích. Každá z figur svědčí o řemeslné dokonalosti a umělecké zručnosti a za každou z nich se skrývá pohnutá historie plná zašlé slávy a dobrodružství.


Další články

Vývěsní štíty krčem a hostinců lákaly po staletí pozornost pocestných a zvaly k posezení a dobrému jídlu a pití.
Mrtvé moře
Čaj, tradiční nápoj, který je potěchou smyslů.
Vývoj savců
Nejznámější z delfínů je delfín skákavý, který je oblíbeným protagonistou delfinárií.
Draví ptáci si zaslouží ochranu.
Šavlozubý lev Smilodon žil ve čtvrtohorách.
Český král Václav IV vládl v bouřlivé době přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Stavba pyramid pomocí draků - pouštění draků nemuselo být vždy pouze zábavou pro podzimní dny.
Černé perly z tichomořských atolů.
Japonci, šintoismus a kami

Osobní námořní lodě vypluly v období páry.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů