Oko

Japonci, šintoismus a kami

Chceme-li porozumět japonské kultuře, musíme se vrátit tisíce let zpátky do historie k pojmu šintó. Šintoismus není jen náboženstvím. Představuje kulturu, způsob života a formy vytváření vztahů mezi lidmi. Gesty, chováním i pohyby prozrazují Japonci svou odlišnost od kultury Západu, jehož vliv je menší, než by se dalo očekávat.

Brána torii

Brána torii je součástí šintoistické svatyně.

Američtí vojáci, kteří po konci druhé světové války a po svržení jaderných pum na Hirošimu a Nagasaki obsazovali Japonsko, narazili na velký problém. Nerozuměli Japoncům. Nešlo jen o záležitost jazykovou, ale o něco mnohem složitějšího a hlubšího. Jejich západní kultura se zde střetla se zcela jinou civilizací utvářenou po tisíciletí úplně jinými zdroji. Velký vliv měl na utváření japonské kultury šintoismus, ale také skutečnost, že Japonsko leží na ostrovech a Japonci mají mentalitu ostrovanů.

Neporozumění zatěžovalo všechny stránky běžného života i vztahy mezi Američany a Japonci. Americké vrchní velení pověřilo socioložku Ruth Benedictovou (1887-1948), aby vypracovala praktickou příručku, jak Japoncům porozumět. Tak v roce 1946 vznikla kniha Chryzantéma a meč vysvětlující, jací Japonci jsou a proč se chovají tak, jak se chovají. Titul knihy je narážkou na, ze západního pohledu, ostré kontrasty, které najdeme vedle sebe v japonské kultuře a společnosti. Květina je symbolem krásy, vytříbeného vkusu a citlivosti, meč znakem násilí, brutality a války.

Šintoismus - cesta kami

Vysvětlení pojmu kami

Je skoro nezbytné říci, že termín obsahuje i lidské bytosti. Rovněž obsahuje takové objekty jako jsou ptáci, zvířata, stromy rostliny, moře, hory a tak dále. Kdysi dávno cokoli, co nebylo naprosto běžné, nebo to, co bylo obdařeno nadpřirozenou silou, případně to, co vzbuzovalo úžas, bývalo nazýváno kami. Tato výjimečnost se nevztahuje pouze k převaze ušlechtilosti, dobroty nebo záslužných skutků. Ďábelské a záhadné věci, pokud jsou mimořádné a strašlivé, se nazývají kami. Není pochopitelně třeba dodávat, že mezi lidské bytosti zvané kami se počítají následující generace posvátných císařů. Fakt, že císařové bývají někdy nazýváni také vzdálení kami, vychází z hlediska obyčejných lidí: Vždyť přeci císařové žijí v odloučeném prostředí, majestátně a těší se velké úctě. V menším měřítku najdeme dnes stejně tak jako za starých časů lidské bytosti zvané kami. I když nejsou uznávány po celé zemi, každá provincie, každá vesnice, každá rodina má lidské bytosti, které považuje za kami mající vlastní přesné postavení. Kami z mytologického období byly z valné části lidské bytosti tehdejší doby, a protože lidé tehdejší doby byli všichni kami, nazývá se dané období věkem kami.
Motoori Norinaga

Jak již bylo řečeno, důležitou součástí japonské kultury, kterou významně ovlivnil, je šintoismus či šintó. Znamená "cesta kami" a je klíčem k pochopení všeho, co se týká Japonska. Britská encyklopedie šintoismus definuje jako souhrn "výlučně japonských náboženských představ a obřadů, jež jsou složkami a součástí života japonské společnosti a osobních motivací". Znamená to, že více než náboženstvím je šintoismus způsobem života a vytvářením vztahů k ostatním lidem a ke všemu, co nás obklopuje. Šintoismus má velmi osobitý charakter, jímž se liší od všech velkých světových náboženství. Japonce nemůžeme posuzovat stejnými nábožensko-kulturními měřítky, jaká použijeme například pro Evropany nebo Američany. Říká se výstižně, že Japonci mají v hlavě přesně totéž co my, jenže jinak rozmístěné. Jsme úplně stejní, i když odlišní.

I gesta a pohyby Japonců ve všedním životě jsou jiné než naše. Je to šintoistický způsob chování. Není lepší ani horší, jen odlišný. Je součástí silné a prastaré společenské a náboženské kultury, která se zrodila před několika tisíci lety na souostroví. Proto také byla jen velmi málo ovlivněna zvnějšku. V průběhu dějin pronikaly do Japonska myšlenkové směry ze sousední Číny.

Po dlouhém období izolace Japonska, která trvala od sedmnáctého do poloviny devatenáctého století, se začal silně prosazovat vliv Západu, zvláště USA. V základech však zůstává japonská kultura nadále v podstatě šintoistická.

Jinak se ovšem země změnila a dál se mění. Vliv vnějšího světa byl za posledních padesát let mnohem silnější než japonský vliv na zbytek zeměkoule, i když se v osmdesátých letech zdálo, že jej svým hospodářským růstem ekonomicky pohltí. Nestalo se tak. Japonsko zůstává velkou společností s vlastní osobitostí, nesmírně zajímavou a obohacující.

Některá z důležitých kami

Amaterasu Ómikami, tajfun Kamikaze, japonský císař, hora Fuji san a spousta dalších kami.


Další články

Necuke jsou v japonské kultuře drobné dekorativní předměty, které sloužily k upevnění nádobek inró na opasku. V dnešní době jsou japonské necuke především vyhledávanými a velmi ceněnými uměleckými dílky.
Říše Chimu
Čaj zchladí i zahřeje.
Černé perly
Havajské ostrovy
Mrtvé moře, jezero, které vysychá.
Země bez lidí, jak by vypadala naše planeta, kdyby ji lidé náhle opustili.
Krása
Bez černý, červený a chebdí.
Korejský ženšen
Symbol květiny patří do historie mnohých národů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů