Oko

Říše Chimu

Nejmocnějším a nejrozvinutějším státním útvarem, který existoval na severním pobřeží Peru a jižním pobřeží Ekvádoru, byla říše Chimu. Její vznik je dodnes obestřen nevysvětlenými otazníky. Existují indicie, které naznačují, že prvními vládci byli imigranti z Číny, kteří dokázali přeplout Tichý oceán o mnoho století dříve, než se předpokládalo.

Mapa říše Chimu

Mapa říše Chimu.

Říše Chimu vznikla v první polovině čtrnáctého století a rozvíjela se více než sto let až do okamžiku, kdy byla poražena a podrobena Inky. Z útržkovitých záznamů španělských kronikářů víme, že ji řídila přísně centralizovaná vláda v čele s panovníkem, který byl považován za boha. Jednotlivé oblasti spravovali královští místodržící. Obchod a průmysl zcela ovládal stát. Vládce měl k dispozici tisíce indiánů, kteří pro něho zajišťovali přísun zlata, stříbra a mědi. Nerosty pak dodával jednotlivým kovotepeckým dílnám.

Chimuové byli vynikajícími metalurgy. Mistrně zpracovávali zlato i jiné kovy. Disponovali řadou technologií a vynálezů, které okolní civilizace neznaly. Tato civilizace navazovala na Močiky.

Chan Chan

V údolí řeky Moche nedaleko dnešního Trujilla Chimuové postavili úžasné město. Metropole nesla název Chan Chan a rozkládala se na ploše osmnáct kilometrů čtverečních.

Důmyslně vyřešené sídlo se skládalo z deseti samostatných okrsků. Každý z nich měl specifickou strukturu, v níž nechyběly ulice s obytnými domy a obchody, správní budovy, pyramidy, ale také věčně zelené parky, zahrady a políčka. Chimujští architekti nechali odkrýt vrstvu písku až k vlhké půdě a vodu rozváděli promyšlenou sítí kanálů. Jednotlivé čtvrti chránily dvanáct metrů vysoké hradby zpevněné tvrdými kmeny rohovníků. Celé město bylo navíc obehnáno dvěma mohutnými obrannými zdmi.

Protože kraj trpěl nedostatkem kamene a dřeva, hlavním stavebním materiálem se stala hlína, Chan Chan je vystavěn z cihel adobe. Jak poznamenal archeolog Max Uhle: "Jejich kvalita byla tak vysoká, že ještě ve dvacátém století byly vepřovice z Chan Chanu prodávány na volném trhu za desateronásobnou cenu."

Nejpozoruhodnějšími stavbami města jsou dva obrovské paláce. Větší z nich má půdorys 500x400 metrů. K čemu sloužily jeho složitě členěné interiéry, zůstává předmětem dohadů.

Dračí chrám

Poblíž Chan Chanu leží Huaca del Dragon. Z několik desítek metrů dlouhých zdí tohoto Dračího chrámu na návštěvníka shlíží výjevy, které jako by byly importovány ze zcela jiného světa. Zatímco v Chan Chanu najdeme stovky metrů se táhnoucí reliéfy s jednoduchými ornamenty, grafickými symboly a obrazy ptáků nebo ryb, zde stavitelé vyřezali do vlhké hlíny fascinující dvojice postav s dlouhým hadím ocasem a podivnou hlavou. Tvorové shlížejí na sebe a dotýkají se napřaženýma rukama. Opodál postávají lidé - válečníci v plné zbroji. Tento výjev se opakuje po celém obvodu chrámu.

Dračí chrám

Stěny dračího chrámu zdobí reliéfy dračích bytostí.

Drak je symbolem Číny. Do roku 1912 byl zobrazen i na její státní vlajce. V prostředí staroperuánských civilizací je tento motiv naprosto cizí. Proč se tedy drak objevuje v dolině Moché, kde je mu dokonce zasvěcen obrovský chrám? A proč právě v této oblasti byly nalezeny močické sošky lidí, kteří nemají vzhled indiánů, ale spíše svým vzhledem (šikmé oči, tváře zdobené vousy, které indiánům nerostou, asijský oděv) připomínají Číňany?

Vyrůstaly kořeny společenství Chimu z mateřské půdy Říše středu? Položili základy této jedinečné pobřežní civilizace imigranti z Číny?

Legendy o původu Chimu

"O původu společenství severního Peru, případně jejich vládnoucí dynastii, existují dvě legendy, jež dávají stejnou příležitost k otázkám a odpovědím," uvádí Friderich Katz ve svém díle Staré americké civilizace.

"Obyvatele Lamabyeque (oblast poblíž doliny Moche) vyprávějí, že v době, jež je tak vzdálená, že ji nelze vůbec pojmenovat, připlula od severu k pobřeží Peru velké flotila balzových vorů. V jejím čele stál muž jménem Naymlap, velice schopný a statečný. Přivážel si s sebou četné milostnice, spolu se svou zákonnou manželkou, jejíž jméno bylo Ceterni. V jeho doprovodu bylo mnoho lidí, kteří ho ctili jako vládce a vůdce...
Král Naymlap zamířil s veškerým svým majetkem k pobřeží a přistál při ústí jedné řeky, která se dnes nazývá Faquisllanga. Tam opustil balzové vory a táhl s doprovodem do nitra země veden přáním se v ní usídlit. Když urazili asi půl míle, postavili tam paláce ve vlastním stylu a dali jim jméno Chot."

Jiná legenda vypráví o osídlení skutečného centra chimuské říše, Močického údolí. "Král Tacaynamo připlul z druhé strany oceánu na vorech. Usídlil se v domě v Močickém údolí. V tomto domě zůstal po dobu jednoho roku a prováděl předepsané obřady. Na základě dohody, již uzavřel s indiány, které si podrobil, se naučil jejich jazyku, oni ho poslouchali a dávali mu své dcery. Neví se, odkud tento dobyvatel přišel. Dal jim najevo, že ho poslal jeden mocný vládce, který žil na druhé straně oceánu, aby tuto zemi řídil."

Navzdory těmto legendám se většina archeologů domnívá, že cizinci nepřišli zpoza oceánu, ale z jen kousek vzdáleného Ekvádoru. Plavba mezi kontinenty se jim zdála příliš neuvěřitelná. A přitom o spojení civilizací Číny a severního pobřeží Peru hovoří celé zástupy indicií. Některé spíše šeptají, ale jiné vyzývavě křičí, abychom je nepřehlédli.


Korejský ženšen - léčivý kořen ženšenu.
Zahrady snů
Měď byla první z kovů, které se lidé naučili využívat.
Vzácné kovy a polokovy bez nichž se dnešní technika neobejde.
Černé perly z tichomořských atolů.
Země bez lidí - jak by vypadala naše planeta, kdyby ji lidé náhle opustili.
Hlína k jídlu - Hlína obsahuje velké množství stopových prvků.
Špatní sousedé, ploty a zdi
Bez černý, červený a chebdí.
Rozkvetlé Údolí smrti v Kalifornii.
Řeka Ganga je nejposvátnější řekou Indů.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Český král Václav IV vládl v bouřlivé době přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Prastará osada na břehu řeky Seiny zde stála v době 7600 let před naším letopočtem.
Rdesno hadí kořen je léčivá bylina.
Strnad obecný je nejhojnější z našich strnadů.
Opatovický kanál patří mezi význačné památky vodního stavitelství.
Pamukkale Turecko je turisticky atraktivní lokalitou s kaskádovými jezírky.
Účesy a vousy mužů v průběhu dějin.
Gregoriánský kalendář je v současné době světově nejpoužívanějším kalendářem.

Říše Chimu byla nejmocnějším a nejrozvinutějším státním útvarem, který existoval na severním pobřeží Peru a jižním pobřeží Ekvádoru.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů