Oko

Český král Václav IV

Král Václav IV 26.2.1361-16.8.1419.

Král Václav-iv
Český král Václav IV

Prvorozený syn císaře Karla IV, český a římskoněmecký král Václav IV, nezahájil vládu nejšťastněji. Půldruhého roku po jeho nástupu vypukla v Českém království epidemie moru v dosud nepoznaném rozsahu. Úbytek obyvatelstva vedl k úpadku celých oblastí. Donedávna kvetoucí země se ocitla v krizi, kterou lidé chápali jako projev božího hněvu a hledali z ní východisko. Mnozí upínali své naděje ke králi, ten je však nedokázal splnit. Vzdělaný král Václav, od útlého dětství vychovávaný k panovnickému poslání, se vladařským povinnostem nevěnoval právě s chutí. Přispívaly k tomu též jeho rozpory s vyšší šlechtou a ambiciózním pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Konflikt s arcibiskupem skončil Jenštejnovým útěkem ze země, hůře se však králi Václavovi vedlo v jeho sporech se šlechtou. Roku 1394 dokonce panská jednota krále Václava IV zajala a internovala. Ani po králově propuštění nezavládl v Čechách klid. Celkový rozvrat ještě umocňovaly neustálé sváry mezi členy lucemburského rodu. Výsledkem byl prudký mezinárodní pokles autority českého státu a roku 1400 sesazení Václava IV z trůnu římského krále. V roce 1402 byl král Václav IV znovu zajat a uvězněn ve Vídni. Po návratu do Čech začal král Václav podporovat hnutí, požadující nápravu církve a společnost v duchu novozákonního ideálu jako nezbytný předpoklad zlepšení poměrů. V čele těchto snah stála skupina českých mistrů pražské univerzity, soustředěná kolem Jana Husa. Král Václav IV sám dával ale raději přednost úvahám o možnostech přirozeného života člověka. Vedl je v kruhu svých nejbližších rádců a přátel - milců. V tomto prostředí také vznikl rytířský řád lázně, symbolu tělesné i duchovní očisty. Z jeho emblémů později vyrostly pověsti o králi Václavovi a lazebnici Zuzaně. Ze zájmu královského dvora o černou magii zase těžilo vyprávění o kouzelníku Žitovi. Kolísavý král prudký vývoj nezvládl a ani zvládnout nemohl. V neděli 30.7.1419 svrhli radikální husité nenáviděné konšely z oken radnice Nového Města pražského. Husitská revoluce, snažící se odstranit nahromaděné krizové jevy, propukla plnou silou. Rozčilený král Václav IV podlehl brzy poté záchvatu mrtvice.


Další články

Karel Veliký je panovník, který na západě obnovil římskou říši.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v hnědé slupce jader.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Dvojčata - setkání dvojčat se každoročně koná v americkém městečku Twinsburg.
Svatý grál je kalich, který se ve středověku stal součástí evropské kultury.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Parní lázeň má bohatou kulturní minulost.
Chuť se rozvíjí již v raném věku.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Země, planeta mnoha tváří - nejintenzivnější barvy Země - zelená, červená, modrá a okrová - jsou nejlépe vidět z výšky.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů