Oko

Poklady nalezené na dně moří

Každý měsíc je objeven dosud neznámý vrak lodě. Často skrývá poklady nesmírné hodnoty. Mnoho takových pokladů čeká na své objevení nedaleko pobřeží evropských států. Šanci na jejich nalezení mají i amatérští potápěči.

Poklady - španělská geleona
Španělské galeony přivážely poklady z Nového světa.

Podle odhadů se na dně světových moří nachází na tři miliony vraků lodí, které ztroskotaly za posledních pět tisíc let. Mnohé z nich nesly náklady velké ceny.

Ve Středozemním moři panuje čilý ruch již od starověku. Nálezy antických památek jsou tu proto velmi časté. Lamanšský průliv byl naopak oblíbenou plavební cestou středověkých námořníků. A bretaňská skaliska poslala ke dnu nejednu loď plující ze západní nebo východní Indie.

Poklady na dně moří

Středověcí šlechtici vyráželi na válečné výpravy ověšeni drahými šperky. Pokud jejich válečná loď ztroskotala, znamenalo to, že se na dně skrývá velké bohatství. To nejlepší ale mělo teprve přijít. Objevení Ameriky bylo od počátku provázeno dovozem velkého množství zlata, což vyústilo až v pokles jeho hodnoty. V tunách se počítají i náklady zlata, které ke břehům nikdy nedorazilo.

Bohatství na dně oceánů však nepředstavuje jen zlato. Lodě Indické společnosti dovážely stříbro do Číny a vracely se naložené vzácným porcelánem. Jejich trasy lze dnes určit pomocí archivních map. Průzkum dna je možné provést zařízením využívaným při těžbě surovin, ale nejdůležitější práce zůstává na potápěčích. Nejde jen o profesionály. Řada pokladů se nachází v malých hloubkách často nepřesahujících patnáct metrů. Není proto výjimkou, že zajímavé objevy učiní i amatéři.

Slavné vraky

Poloha některých vraků je známá, ale přesto je vyzvednutí jejich pokladů nesnadné. Není to pouze otázka techniky. Ve hře jsou i politické okolnosti. Například v roce 1627 ztroskotaly v Biskajském zálivu dvě portugalské karaky Sao Bartolomeu a Santa Helena a šest doprovodných galeon plující z přístavu Goa v Indii. Jejich zkázu tenkrát pozorovala řada lidí, kteří se pokusili něco z obrovského jmění získat pro sebe. Celkem bylo ztraceno na osm milionů portugalských zlatých mincí, z nichž každá vážila okolo tří gramů. Kromě toho zmizelo mnoho drahých kamenů, perel a šperků z majetku cestujících.

Část pokladu byla vyzvednuta a stala se předmětem sporu mezi světskými a církevními autoritami, které v této oblasti vykonávaly moc. Vraky byly tak známé, že jsou zaneseny i na některých mapách ze sedmnáctého století.

Vyzvednutí vraku provázejí složité právní okolnosti. Válečné lodě, za které byly zřejmě karaky pokládány, jsou vždy majetkem státu, v tomto případě Portugalska. Jenže Portugalsko bylo od roku 1580 spojeno se Španělskem v personální unii v osobě panovníka Filipa II. K archeologickému výzkumu je navíc ještě zapotřebí souhlasu Francie, která v těchto vodách uplatňuje svou svrchovanost. Kvůli tomu se zatím neděje vůbec nic.

Hledání pokladů na hranici zákona

Amatérské hledání pokladů je v řadě zemí nelegální. Přitom díky volně prodejné technice, mezi niž patří například polohovací přístroje GPS nebo detektory kovů, je pátrání po vracích ztroskotaných lodí snadnější než kdykoli dříve.

Podrobnosti o trasách ztroskotaných lodí jsou ukryty například v archivech ve španělské Seville či v Paříži. Velkou roli hraje i náhoda. Na počátku řady objevů stály jen malé nesrovnalosti, třeba předmět podivného tvaru, který vystupoval z písku. Když se skutečně podaří neznámý vrak nalézt, je těžké odolat pokušení prozkoumat jej vlastními silami, bez pomoci profesionálních archeologů, a to i přes riziko, že bude nálezce obviněn z poškození naleziště. Ohlásí-li se nález včas, je třeba uvést, že jde o čistě náhodný objev, kterému nepředcházelo soustavné pátrání. I tak se však člověk ze strany úřadů nesetká s vděčností, ale spíše s nedůvěrou. A tak spousta objevů se prostě neohlásí, anebo se amatérští potápěči do náročných průzkumů ani nepustí.


Další články

Galion dodával starým dřevěným plavidlům osobité kouzlo.
Zlatý poklad z Qatny byl nalezen pod sutinami starověkého města v dnešní Sýrii.
Černé perly
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Kyselina močová je původce nemoci zvané dna.
Vikingové, odvážní mořeplavci a nájezdníci ze Skandinávského poloostrova.
Čaj
Písek

Podle odhadů odborníků se na dně moří nachází na tři miliony vraků lodí. Poloha některých z nich je známá.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů