Oko

Písek

Písek je jedna z nejobyčejnějších látek na zemi a součást mnoha výrobků. Pokrývá mořské břehy, dna oceánů, jezer i řek a také pouště a hory. Docela obyčejný písek, o němž je tento článek, v sobě skrývá tajemství geologické minulosti staré tisíce, někdy miliony let.

Co to vlastně písek je? Sypká hmota, jejíž částečky jsou větší než jemný prach, ale menší než štěrk. Pokud jde o velikost zrn, definice se různí. Podle amerického Massachusettského technického institutu (MIT) je jejich průměr větší než 0,06 milimetru, ale menší než 0,6 milimetru. Jiná definice klasifikuje písek jako sypkou úlomkovitou (klasickou) horninu s průměrem zrn od 0,02 do dvou milimetrů.

Různé tvary a barvy zrn písku

Zelený písek Zrnka zeleného písku

Světoznámá havajská pláž "Zelené písky" dostala název podle olivínů, které jsou základem zdejšího písku a dávají mu typickou olivově zelenou barvu.

Zrnka písku mají nejrůznější tvary i barvy. Mohou to být docela obyčejná malá zrníčka, porézní granule, malé hvězdičky nebo i spirálky. Mohou mít oblé, obroušené, ale i ostré hrany. Vznikala erozí hornin, z koster mořských organismů nebo při erupcích sopek a jsou přemísťována a hromaděna větrem a vodou. Podle toho se také dělí na písky váté, říční a mořské.

Na některých havajských plážích vznikl písek z nesčetných rozbitých schránek miniaturních měkkýšů. Slunce a mořská voda je vybělily a zbavily původních zářivých barev a přírodní živly a eroze je dokonale ohladily.

Na některých tichomořských ostrovech, například na ostrově Tonga, je písek tvořen zbytky koster drobných amébovitých mořských organismů. Mají pórovitou strukturu a trochu připomínají hvězdičky.

Většině lidí se s pískem automaticky vybaví žlutá či žlutohnědá barva říčních písků nebo pouštních písků Sahary. Písek však může být stejně dobře zářivě bílý, úplně černý či červený, existují dokonce i velmi vzácné zelené písky.

Bílý písek

Oslnivě bílá zrnka písku najdete třeba v americkém státě Nové Mexiko, ale především na některých korálových ostrovech. U nich žijí velmi žravé papouščí ryby, které svými mohutnými "zobáky" drtí korály, vnitřek stráví a exkrementy obsahující vlastně prášek z korálů jsou pak základem těchto bílých písků.

Černý písek

Černý písek Černý písek najdeme na řadě míst a má často různý původ. Na Havajských ostrovech vzniká z vulkanických materiálů, když láva steče do moře a vytvoří spousty drobných lávových kapek. Ty ztvrdnou v takzvané sopečné sklo a vlny je vyplaví na břeh.

Také na Islandu vzniká černý písek vulkanickou činností. Jsou to takzvané bazaltové pláže. Zrna jsou značně velká, nepravidelná, s ostrými hranami.

Některé černé písky jsou magnetické a získává se z nich železná ruda. V Austrálii z černých magnetických písků získávají kov titan.

Červený písek

Krásně červenými písky se pyšní například pláž Hokuule na havajském ostrově Maui. Jde o vulkanický popel, který ztuhl, zoxidoval a změnil barvu z původní šedi na červenohnědou. Každé zrnko je zdeformované, plné dolíčků a drobných otvorů. Je to výsledek aktivity sopečných plynů, které při erupci v bublinách unikaly.

Červenou barvu způsobují u písků především oxidy železa. Mírnou příměs oxidů železa má písek na britských plážích, který je však zbarven pouze do hnědočervena. Jasně červenou barvu mají písky na severním pobřeží Afriky, v Namibii a v řadě tropických oblastí.

Písky s drahokamy

V Namibii jsou nejen červené, ale také písky smíchané s diamanty. Stejně tak v Zaire a Angole. Na některých plážích doslova šlapete po diamantech. Někde je jich tolik, že se vyplácí jejich těžba.

Velmi zvláštní jsou zelené písky (viz obr. 1, 2), jejichž základem je olivín (peridot). Je to kosočtverečný nerost křemičitan železnatohořečnatý olivově zelené barvy, podle níž byl pojmenován. Jde o sopečné zbytky uvolněné činností mořské vody. Jsou například na světoznámé havajské pláži Papakolea, která podle barvy dostala i jméno "Zelené písky".

Křemenný písek

Většinu písečných pláží tvoří písek, jehož základem je křemen. Ten je natolik trvanlivý, že může podléhat erozi, usazovat se, znovu erodovat a opět se usadit. To vše se znovu a znovu opakuje po celé věky.

Důležitým činitelem při vzniku pláží je déšť, který smývá erodovaný materiál ze skal do potoků a řek a těmi pak písek putuje do moře.

Pláže vytvořené sopečnou činností jsou obvykle na vulkanických ostrovech uprostřed oceánu. Jak již bylo uvedeno, písek z vulkanických materiálů vzniká buď přímo zchlazením lávového proudu v mořské vodě, nebo nekonečným vlnobitím, které rozbíjí vulkanické skály a uvolňuje z nich malé částečky. Barva pláže je pak buď úplně černá (v prvním případě), nebo závisí na chemickém složení původní skály.

Písky ze zbytků mořských organismů tzv. biogenické mohou vznikat z ulit i koster drobných živočichů, ale také z rostlin. Mají nejrůznější zbarvení od krémové barvy až po oranžovou.

Pouštní písky

Písky v pouštích jsou většinou dokonale obroušeny větry, i když je třeba zdůraznit, že navzdory všeobecně vžitému omylu pouště nejsou tvořeny především pískem. Ten je pouze na povrchu, ale pod ním je materiál připomínající dlažbu a vrstvy oblázků. Na tento skalnatý podklad samozřejmě dále působí eroze, vytváří se další písek a vítr ho nanáší do nejrůznějších útvarů, například písečných dun.

Stáří písku

Zjistit stáří písku na určité pláži je pro laika obtížné. Všeobecnou představu si lze udělat podle toho, jak ostré hrany písek má. Čím jsou částečky starší, tím jsou obvykle menší a zaoblenější. Například hebké bílé písky pláží severního Skotska vznikly z pískovce už před stovkami milionů let.


Další články

Havajské ostrovy
Černé perly z tichomořských atolů.
Golfský proud, kterému vděčí Evropa za mírné a příznivé klima.
Čaj uvařený z kvalitní vody je lahodný tradiční nápoj s historií dlouhou téměř pět tisíc let.
Voda je jedním z živlů, které působí při vzniku písku.
Sůl, chlorid sodný, je součástí našeho každodenního života. Nejvíce soli se nachází rozpuštěno v mořské vodě.

Co to vlastně písek je? Sypká hmota, jejíž částečky jsou větší než jemný prach, ale menší než štěrk.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů