Oko

Albíni, bílá zvířata

Bílá zvířata s vrozeným nedostatkem kožního barviva melaninu jsou nazýváni albíni.

Bílí tygři
Tygři patří mezi nejoblíbenější bílá zvířata.

Výsledkem je bělostná kůže, citlivá na sluneční paprsky, bílá srst u zvířat a velice citlivé oči. Tělesná konstituce bývá křehká. Oční duhovky mají oranžovorůžovou, někdy až nafialovělou barvu. Sítnice postrádá pigment v makule, místě nejostřejšího vidění. Často proto albinismus provází těžká myopie, astigmatismus či jiné vady zraku.

V přírodě mají albíni jen malou šanci přežít. Bílá barva se v terénu těžko maskuje, takže jsou dobře viditelní a navíc díky své slabší tělesné konstituci velice křehcí a choulostiví. Je jich stále více a objevují se na všech kontinentech. Pro vědce představují nevysvětlenou záhadu. Někteří jedinci jsou praví albíni, jiní jen částeční. Nelze vyloučit, že vzrůst počtu bílých zvířat je reakcí na rychle se měnící životní prostředí.

Albíni mezi savci

Mezi savci je nejslavnějším albínem gorilí samec Fiocco di Neve (Sněhová vločka) ze zoo v Barceloně. Protože potomci Sněhové vločky se rodí pouze s normální barvou srsti, nejnověji se objevily návrhy, aby byl klonován podobně jako ovce Dolly.

Bílí sloni jsou odedávna uctíváni. Ve většině asijských zemí znamená bílý slon štěstí, mír a prosperitu. V roce 1965 našli bílého slona v Thajsku. Byl to svátek a událost celostátního významu. Bíle zbarvení velbloudi jsou odedávna chloubou stájí arabských šejků. Ví se, že existují zebry albíni, medvídek koala, bílá opička makak i opička z rodu colubus abyssinicus. Nejnověji přibyli na seznam albínů dikobrazi, připomínající načechraná přadena bílé vlny.

Bílou žirafu považuje řada Afričanů za přízrak. Říká se jí Twiga Mweupe (svahilsky bílá žirafa). Žije v tanzanském Tarangirském parku už dvacet let, což je podivuhodně dlouhý věk na tak snadno polapitelnou kořist. Její sněhově bílé zbarvení se zřetelně odráží od nažloutlé barvy savany. Na rozdíl od svých dost zvědavých a málo plachých sester bílá žirafa nedovolí, aby se k ní někdo přiblížil. Je obtížné ji jen zahlédnout. Jako by si uvědomovala svou zranitelnost. Je velice nedůvěřivá. Má neobyčejně vyvinuté pozorovací schopnosti a prchá při sebemenším náznaku nebezpečí.

Bílí tygři

Zvláštní kapitolou jsou bílí tygři. Nejsou to typičtí albíni. Jde o barevnou obrůdu tygra bengálského, žijícího v Indii. Základní zbarvení je čistě bílé až krémové, příčné pruhy mají hnědou až hnědavě šedou barvu. Oči nejsou oranžovorůžové či červené jako u pravých albínů, ale jasně modré. Bílé zbarvení zvíře opticky zvětšuje, takže se zdá mohutnější než klasicky zbarvený tygr bengálský, i když ho hmotností nepřevyšuje. Zprávy o výskytu divoce žijících bílých tygrů přicházely hlavně z džunglí střední Indie až do poloviny dvacátého století. V roce 1951 dal mahárádža z Réwy chytit devítiměsíční mládě bílého tygra. Dostal jméno Mohan a stal se ozdobou mohárádžovy soukromé zoologické zahrady. Když dospěl, spářili ho se žlutou tygřicí Begu, která pocházela ze stejné oblasti jako Mohan. Přivedla na svět celkem deset mláďat, všechna červenožlutá. Experti však tvrdili, že mláďata mají sklon k bílé barvě. Další křížení prokázalo správnost této úvahy. Mohana spářili s jednou z jeho dcer, tygřicí Radhou. V roce 1958 vrhla čtyři mláďata, jednoho samce a tři samice. Všechna tygřata byla bílá. Postupným pářením bílých jedinců a tygrů se sklonem k bílé barvě počet bílých tygrů v zajetí rostl.

Největším chovatelem se přirozeně stala zoologická zahrada v indickém Delhi. V šedesátých letech byli první bílí tygři vyvezeni do zoologických zahrad v Evropě a v USA. Mohan, který je považován za praotce všech bílých tygrů ve světových zoologických zahradách, se dožil osmnácti let. Zemřel v roce 1969. Pokus zachovat bílé tvory se podařil. V přírodě byla nádherná zvířata v šedesátých letech vyhubena. V zoologických zahradách na celém světě jich dnes žije asi sto. Dva z nich, samice Isabella a tygr Columbus, jsou v liberecké zoo. Pocházejí ze Švédska. Tamější zoologická zahrada Eskilstuna koupila v roce 1989 pár těchto ojedinělých zvířat v USA - samce Amura (narozen 1983) a tygřice Flurry (narozena 1986). V dubnu 1990 vrhla Flurry tři bílá mláďata, která byla pojmenována podle švédských královských dětí: Carl Filip, Viktoria a Madeleine. Tři mláďata dalšího vrhu v roce 1992 byla rovněž bílá a dostala jména Columbus, Ferdinand a Isabella. Do liberecké zoo přicestovali Columbus a Isabella v červenci 1994, Návštěvníci je poprvé spatřili o necelý měsíc později, v srpnu.

Podobná situace jako u bílých tygrů, je v případě bílých medvědů, kteří jsou vzácnou variantou severoamerických hnědých medvědů. Asi sto jich žije na dvou kanadských ostrovech - Princess Royal a Swindle. Z deseti medvíďat se průměrně jedno rodí bílé. Kanadská provincie Britská Kolumbie uvažuje o zřízení národního parku pro tyto medvědy, aby je v přírodě nepotkal podobný osud jako bílé tygry.

Řízené křížení

V Severní Americe a v Asii žijí velcí bílí jeleni vapiti, kteří jsou výsledkem vzácné mutace a patří k pozoruhodnostem národního parku v New Jersey stejně jako bílí jeleni v žehušovickém parku u nás. Produktem křížení řízeného člověkem jsou i malí bílí klokani wallaby ze zoologické zahrady ve francouzském Doué-la-Fontaine. Daří se jim dobře a množí se bez problémů.

Albinismus se vyskytuje i u ptáků. Je ještě složitější než u savců, protože genetická chyba u nich zahrnuje tři typy pigmentace. Odedávna existují bílí pávi, ale nejvíce známých případů albinismu je mezi kosy. Jejich počet neustále roste. Množí se zejména bílé samičky. Někteří experti tvrdí, že jejich bílá barva kosího partnera přitahuje.

I mezi rybami, a dokonce i v hmyzí říši lze najít albíny. Žijí však velmi krátce. Nově objevený aligátor z Louisiany je důkazem, že tuto genetickou anomálii mohou mít i velcí plazi. Donedávna se vědělo pouze o bílých hadech s červenýma očima, u nichž albinismus není na závadu. Přebývají v tmavých jeskyních, v podzemí, kde nikdy nesvítí slunce. tato zvířata jsou na temnotu dobře vybavena. Nemají pigmentaci, jsou to přirození albíni.


Další články

Medvěd grizzly je ve svém prostředí králem, který nemá přirozené nepřátele.
Barvy ovlivňují náš život, u albínů, bílých zvířat, to platí dvojnásob.
Zvířata a orientace - V přírodě můžeme nalézt živočichy, kteří se dokážou orientovat na tisícikilometrové vzdálenosti.

RPG hra Harbinger.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů