Oko

Milánský dóm

Zázrak z bílého mramoru připomínající krajkoví zdobí sto pětatřicet věžiček, nespočet fiál a přes dva tisíce soch. Milánský dóm je nejvýznamnější památkou italské gotiky. Stavěl se více než pět set let.

Milánský dóm střecha
Střecha milánského dómu je přístupná návštěvníkům. Je to kouzelná promenáda mezi krajkovím věžiček a fiál s nádherným výhledem na město Milán.

Milánský dóm - Duomo di Milano je druhým největším gotickým chrámem na světě po katedrále ve španělské Seville. Je srdcem Milána a podle Italů i srdcem celé Lombardie. Většina milánských ulic se sbíhá k němu nebo ho obkružují.

Už v pátém století na tomto místě stál chrám svatého Ambrože, v devátém století přibyla bazilika. V jedenáctém století obě budovy těžce zničil požár. Bylo rozhodnuto na jejich místě vybudovat chrám nový - dnešní Duomo di Milano.

Základní kámen byl položen v roce 1386. Dóm nechal stavět v pozdně gotickém stylu, který tehdy panoval, vévoda Gian Galeano Visconti. Byl bratrancem tehdejšího milánského arcibiskupa Antonia di Saluzzo a katedrálu svým způsobem stavěl pro něj.

Milánský dóm - mnoho architektů, jednotný styl

Chrám je dílem velkého počtu stavitelů italských i zahraničních. Patřili k nim například Ital Fillipo del Organi či Němec Ulrich von Ensinger, díky němuž se na katedrále projevuje vliv německé gotiky. Také francouzský stavitel Nicolas de Bonaventure přispěl k čistému gotickému pojetí stavby.

Další Francouz Jean Mignot byl povolán z Paříže v roce 1399, aby posoudil tehdejší práce na katedrále. Označil je za nesystematické a nevědecké, což, jak se ukázalo, bylo hodnocení přehnané, ale nicméně vedlo ke zlepšení používaných nástrojů, techniky i technologií při opracovávání mramoru a zvedání kvádrů. V roce 1402, kdy umírá vévoda Gian Galeazzo, už byla katedrála více než z poloviny dokončena. Koncem patnáctého století se práce zpomalily pro nedostatek finančních prostředků.

V letech 1500 až 1510 za Lodovica Sforzy byla dokončena osmiboká kupole a vytvořeny čtyři série soch po patnácti. Zobrazují proroky, svaté a další biblické postavy. V té době byl už chrám běžně používán k bohoslužbám, i když nebyl zcela dokončen.

Když se stal v roce 1564 milánským arcibiskupem synovec papeže Pia IV. Karel Boromejský, později prohlášený za svatého, výstavba nabrala opět tempo. Plány unikátního průčelí vytvořil začátkem sedmnáctého století stavitel Pellegrini, ale pod jeho vedením byly postaveny jen portály a první řada oken.

Od roku 1655 po něm pokračoval Carlo Buzzi, ale ani ten průčelí nedokončil a práce na něm pokračovaly až do roku 1813. Pozdně gotický sloh katedrály byl uchován, přestože v celé Itálii v patnáctém a šestnáctém století už nastoupila renezance. Navzdory různým stavitelům a pokusům uplatnit při stavbě i renezanční prvky, uchovala si bazilika jednotný, čistý, ucelený pozdně gotický styl.

Sláva a nadšení

Stavba katedrály vyvolala v Lombardii od samého začátku obrovské nadšení a zájem lidí. Pořádaly se sbírky, stavitelé katedrály měli přednostní právo na dodávky bílého mramoru z lomu Candoglia a navíc byli osvobozeni od daní.

V roce 1762 byla dokončena Madonina věž s pozlacenou sochou Madony na vrcholku. Vypíná se do výšky 108,5 metru a je nejvyšším bodem katedrály.

V roce 1936 se proslavila píseň o této madoně nazvaná O mia bella Madonina Giovanniho d'Anziho. Dodnes je neoficiální hymnou města Milán a fotbalových fanoušků AC Milán.

Milánský dóm a Napoleon Bonaparte

O dokončení katedrály se postaral až Napoleon Bonaparte. 20. května 1805 byl korunován králem Itálie a v nadšení slíbil, že všechny další náklady na milánskou katedrálu ponese francouzská pokladna. Díky tomu se katedrálu podařilo dokončit během následujících sedmi let. Na znamení díků byla Napoleonova socha umístěna na vrcholku jedné věže.

Zajímavosti

Duomo di Milano je jednou z mála světových katedrál s pěti chrámovými loděmi. Odděluje je čtyřicet sloupů. Vnitřek působí neobvyklým dojmem, protože lodě mají různou výšku a přitom jsou stejně široké.

Střecha milánského dómu je přístupná návštěvníkům. Je to kouzelná promenáda mezi krajkovím věžiček a fiál s nádherným výhledem na Milán. Posloužila i Luchinovi Viscontimu v roce 1960 při natáčení slavného filmu Rocco a jeho bratři.

I po oficiálním dokončení dómu práce na něm neustále pokračovaly až do 6. ledna 1965. Kvůli velmi dlouhé době, po kterou se katedrála stavěla, užívá se dnes v Lombardii přívlastek "jako duomo" o něčem, co trvá nekonečně dlouho a potřebuje staletí k dokončení, pokud se to vůbec podaří dokončit.

Navzdory všem problémům a průtahům vzniklo fantastické dílo, o němž americký spisovatel a novinář Mark Twain s obdivem napsal: "Je to div. Tak grandiózní, tak slavnostní, tak ohromná. A zároveň tak jemná, vzdušná, graciézní. Je zosobněním hmotnosti a zároveň jako kresba, kterou dokáže vytvořit jen mráz.

Na středním portálu z pěti je reliéf ptáků a ovoce, divokých zvířat a hmyzu, které vypadají jako živé... Je jich tolik, že by člověk potřeboval týden a neustále by je mohl studovat a nenudil by se.

Na střeše je celý les jemně vyřezávaných věží, věžiček a fiál připomínajících nejjemnější krajkoví. Zblízka se zdají velké, ale zdola filigránské. Pokud jde o díla vytvořená člověkem, nepochopím, jak tato katedrála může být až na druhém místě."

Milánský dóm - Duomo di Milano - základní údaje


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Zázračná uzdravení - lékaři jsou občas konfrontováni s neočekávanými zvraty ve vývoji těžkých onemocnění. Zhoubné nádory se začnou zmenšovat, metastázy zcela zmizí, ochrnuté končetiny se opět pohybují. Existuje v naší psychice zázračný klíč k překonání všech chorob?
Vlašské ořechy jsou ceněné pro vysoký obsah antioxidantů.
Těstoviny pocházejí z Itálie.
Jak byl objeven hrad Vízmburk, na který se po jeho zboření pozapomnělo.
Vitamin C okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Nemocný kámen vlivem znečištěného ovzduší.
Javorový sirup je sladká pochoutka z kanadské přírody.
Mlýnské kameny byly základem mlýnů.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Městské hradby španělského města Avila se dochovaly do současnosti.
Dvojčata - setkání dvojčat se každoročně koná v americkém městečku Twinsburg.
ing. Pavel Pavel naučil sochy moai chodit - v roce 1986 byl ing. Pavel Pavel častníkem výpravy norského cestovatele Thora Heyerdala na Velikonoční ostrov.
Mořské řasy jsou využívány v asijských kuchyních.
Zelené sochy z živých dřevin zdobily již antické řecké a římské zahrady.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Jak uplést velikonoční pomlázku z osmi vrbových proutků.
Ostrov Théra - Pompeje doby bronzové je pro archeology zdrojem mnoha cenných objevů.
Svatý grál je legendární kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Kuchyně v průběhu dějin na evropském kontinentu.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Med využívají lidé již od dávných dob.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů