Oko

Ostrov Théra - Pompeje doby bronzové

Ostrov Théra je pro archeology zdrojem mnoha cenných objevů.

Ostrov Théra - fresky na zdech objevených domů
Ostrov Théra je pro archeology zdrojem mnoha cenných objevů.

Théra lákala archeology již v devatenáctém století. Zájem o tento řecký ostrov ještě stoupl, když se rozšířila teorie, že katastrofa, k níž zde došlo, se stala Platónovi předlohou k legendě o Atlantidě - Platón, který žil v letech 427 až 347 před naším letopočtem, se o katastrofě údajně dozvěděl od starověkých Egypťanů. Obtížný úkol doložit tuto domněnku nálezy vzal na sebe řecký archeolog Spiridon Marinatos. V roce 1967 odkryl ve strži u potoka poblíž městečka Akrotiri pod několikametrovým příkrovem lávy zbytky města z konce 16. století př. n. l. Zdi tehdejších domů poškodilo zemětřesení, ale nenašly se ani pozůstatky lidských těl, ani šperky nebo jiné cenné předměty. Lidé stačili utéci a odnést to nejcennější. Po úporné práci archeologové odkryli spleť městských ulic s dvoupatrovými i třípatrovými domy, které mají vnitřní stěny zdobeny krásnými freskami. Náměty se většinou týkaly moře a námořníků, kteří tvořili většinu obyvatel ostrova. Udržovali zřejmě obchodní spojení a africkým pobřežím, jak dokazují věrné obrazy exotické květeny i zvířeny. Nálezy dokázaly vyspělou kulturu, ale o tom, zda ostrované byli či nebyli předlohou Atlantiďanů, se ještě diskutuje. Nikdo neví, co ještě ukrývají mnohametrové nánosy sopečného popela.

Zářivé slunce zalévá svými paprsky barevné skály, vinice a terasová políčka. Suchá, ale úrodná půda, černý písek na plážích, bílá města a vesnice rozeseté jako bonbony na čokoládovém dortu. Modré střechy kostelů spojují modré moře a oblohu v jeden celek. Ostrov Théra působí barvami, prostorem, čistotou moře i sluncem na návštěvníka ze střední Evropy neskutečně.

Život se zde změnil. Rybáři odložili sítě, mnohá políčka jsou opuštěna. Vinen je turistický ruch. Turisté objevili krásy ostrova a přivážejí na něj peníze, kterých zde vždy býval nedostatek. Z někdejších rybářů a zemědělců jsou dnes podnikatelé. I ti nejchudší pronajímají pokoje turistům. Rychle, rychle! Kdo ví, jak dlouho potrvá klid a blahobyt. Vulkán si může vzpomenout a pak...

Z ostrůvku Nea Kammeni stoupá čas od času dým. Směřuje k obloze jako varující prst. Ostrované si však na něj již zvykli. Přírodní krásy, k nimž patří i tento nervy lechtající sloupek dýmu, znamenají peníze přivážené turisty a ty jim dávají zapomenout na hrůzy minulosti.


Další články

Archeologické objevy na jihu ostrova Kypr
Ostrov Zanzibar dýchá vůní koření.
Vrásy - vrásky skal které vznikly při dávných geologických pochodech.
Písek je látka mnoha různých barev.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Island - ostrov gejzírů a sopek
Břidlicová střecha, elegantní a úhledná, se používá při rekonstrukcích historických objektů.
Poklady nalezené na dně moří
Mořské řasy na (nejen) asijských jídelníčcích.
Jak se zrodily peníze a jejich vývoj.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Cookovy ostrovy jsou ráj květin a exotiky.
Slané vinice dávají úrodu hroznů unikátní chuti.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Řecký oheň byl přísně střeženým tajemstvím Byzantinců.
Mongolská příroda v okolí vulkánu Chorgo
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Havajské ostrovy jsou místem, kde se stýká oheň a voda.
Zvuky moře pocházející z lidské činnosti.

Platón citáty tohoto antického myslitele.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů