Oko

Městské hradby španělského města Avila

Španělské město Avila, jehož historický střed je obklopen hradbami, které pocházejí z roku 1090.

Městské hradby španělského města Avila
Městské hradby španělského města Avila

Středověká města bývala obklopena hradbami, které chránily jejich bezpečnost. Přímo na místě se o tom však můžeme přesvědčit jen velmi vzácně. Většina měst totiž své hradby zbourala, když přestaly plnit svůj obranný účel a staly se překážkou pro další rozvoj města.

Evropská města, ve kterých se městské hradby dochovaly v původním stavu a podobě, jsou proto velkou vzácností. Jedním z takových míst je španělské město Avila, které se nachází přibližně sto kilometrů od Madridu. Hradby, které dnes obklopují historický střed města, pocházejí z roku 1090. Jsou více než dva a půl kilometru dlouhé a v průměru 12 metrů vysoké. Mají 90 bašt, 9 bran a množství menších branek. Jsou nejvýznamnější památkou svého druhu v Evropě.


Další články

Sůl hrála v historii vždy významnou roli.
Čistší ovzduší šetří londýnské památky, které díky němu pomaleji chátrají.
Královna Alžběta I. Anglická
Evropská kuchyně v průběhu dějin.
Dědictví římského impéria, které ve svém kulturním odkazu přežilo do současnosti.
Haithabu město Vikingů

Hlavní město Číny se během dějin mnohokrát přesunulo.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů