Oko

Jak byl objeven hrad Vízmburk

Hrad Vízmburk byl založen v první polovině 13. století panem Tasem z Vízmburka. Po roce 1447, kdy byl zbořen, se na mnohé podrobnosti o něm pozapomnělo. Zůstalo známo pouze, že stál v okolí Havlovic u Úpice. Zde je příběh jeho objevení.

Hrad Vízmburk
Hrad Vízmburk stál v okolí Havlovic u Úpice.

V srpnu 1972 zahájil pracovník Archeologického ústavu ČSAV dr. A. Hejna se spolupracovníky archeologický výzkum na kuželovitém kopci v lese za řekou Úpou. Již první sondy potvrdily, že zalesněný kopec není přírodní útvar, ale obrovská hromada hradních trosek. Stovky a tisíce koleček naplněných sutí postupně odkrývaly zbytky zdí, byly zde nalezeny nádoby, poháry, zámky, přezky, zbraně, dokonce i náhrdelník, náprstek, hliněná panenka a rolnička, zbytky kachlových kamen a mnoho dalších věcí. Hrad Vízmburk, o němž se zmiňovaly zprávy ve starých listinách, byl doslova vykopán z kopce.

O zaniklém hradu Vízmburk se do té doby vědělo jen to, že stál kdesi poblíž Havlovic u Úpice, kde ho založil v první polovině 13. století Tas z Vízmburka, že měl několik majitelů a že byl roku 1447 zbořen, aby nesloužil jako základna k útokům proti sousedním Slezanům. Až po více než polovině tisíciletí se historici dozvěděli o hradu Vízmburk další podrobnosti: že měl přibližně 30 metrů vysokou věž se čtyřmetrovými stěnami, že na západě a jihu stála obdélníková budova, že to byla mohutná dvoupatrová stavba se suterénem apod.

Vízmburk je jedním z našich nejstarších hradů. Protože neprodělal žádné stavební úpravy a zachovaly se na něm čisté prvky rané gotiky, byl zahrnut do kategorie státních hradů jako důležitá architektonická památka, i když se dochovala pouze jeho spodní část.


Další články

Kamna prošla v minulosti bohatým technickým vývojem.
Těstoviny patří neodmyslitelně k italské kuchyni.
Rubíny z Mogoku
Strategické hry pomáhají proti stárnutí a rozvíjejí mentální schopnosti hráčů.
Římský akvadukt Segovia je do dnešních dnů zachovalá antická památka.
Javorový sirup je sladká pochoutka z mízy kanadských javorů.
Lechův kámen je mohutný žulový blok.
Městské hradby španělského města Avila pocházejí z roku 1090.
Svatý grál je předmět obklopený mnoha mýty a legendami.
Starověké dílny byly objeveny v Jordánsku.
Čaj je potěcha smyslů.
Lovecké zbraně a jejich jednotlivé druhy.
Kamenná moře a sutě jsou nezpevněné horniny, tvořené různě velkými úlomky.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Magic the Gathering - tajemství úspěchu hry Magic the Gathering.
Stavba pyramid pomocí draků
Haithabu město Vikingů bylo znovu objeveno v roce 1897.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů