Oko

Ugarit

Ugarit byl starověký městský stát ležící v dnešní Sýrii, který dosáhl svého největšího rozsahu na konci své existence, tj. na konci doby bronzové (cca. 2000 - 1185 př. n. l.). Zničen byl pravděpodobně nájezdem tzv. mořských národů v 12. století př. n. l. Město se nachází v lokalitě dnes nazývané Ras Šamra (Fenyklový ostroh), asi 1 km od pobřeží Středozemního moře. Ugarit byl významný svou polohou, neboť sloužil jako přístav obchodující zejména s kyperskou mědí.

Ugarit
Ruiny fénického města Ugarit

Rozsáhlé archeologické práce prováděné v lokalitě pahorku, dnes zvaném Ras Šamra, odhalily pozoruhodnou historii tohoto místa. Bylo osídleno již v mladší době kamenné, v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Později, v první polovině třetího tisíciletí př. n. l. zde vzniklo fěnické město Ugarit. Jeho obyvatelé udržovali čilé styky s kulturními oblastmi Mezopotámie a východní části Malé Asie, což dokládá nalezená keramika i klínopisné tabulky. Díky příhodné poloze na mořském pobřeží se město stalo důležitým obchodním přístavem, odkud pravidelně vyplouvaly lodě ke břehům Kypru, Kréty, vzdáleného Řecka i Egypta. V jednom období svých dlouhých dějin byl Ugarit dokonce pod nadvládou egyptských faraonů. V druhém i prvním tisíciletí před naším letopočtem bylo město Ugarit jedním z významných obchodních i kulturních středisek východního Středomoří, které ovládli Féničané. Čas od času muselo čelit nájezdům různých kmenů a národů z vnitrozemí, především bojovným Chetitům z anatolských plání. Vždy však znovu rozkvetlo.

Rozlehlý pozemek, skrývající zbytky dávného města, porůstá v létě vysoká, sluncem zežloutlá tráva. U vchodu udiví turistu svou mohutností brána městského opevnění, vybudovaného z velkých kamenných kvádrů. Svou architekturou připomíná podobné stavby v Mykénách, ve vzdáleném Řecku. Podobnost to není čistě náhodná, silné vlivy mykénského Řecka potvrdily i mnohé jiné nálezy archeologů. Byla zde také nalezena kruhová podzemní hrobka v mykénském stylu. Soudí se proto, že se v městě usadila početná kolonie přistěhovalců z Mykén. Za hradbami městského opevnění odhalily dlouholeté výzkumy základy královského paláce, zbytky několika chrámů a rozsáhlé knihovny.

Nálezem knihovny vešel Ugarit do historie starověku jako jedno z klíčových nalezišť. Velké množství hliněných tabulek s klínopisnými záznamy v jazyce bybylónském a ugaritském obsahovalo spousty pozoruhodných údajů. Největším překvapením však bylo zjištění, že právě v Ugaritu vznikla jedna z nejstarších abeced světa, pocházející z let kolem r. 1500 př. n. l. Měla třicet znaků a podle mínění některých badatelů se stala základem pozdější řecké abecedy.

Pod kamennými hradbami města se směrem k mořskému pobřeží táhne široká plochá pláň, kdysi hlavní přístav fénického města. Původní zátoka, v níž bezpečně kotvily fénické lodě, za ta tisíciletí zmizela pod nánosy blízké říčky. Výzkumy v přístavní čtvrti však stále pokračují a archeologové právem očekávají nová a nová překvapení.


Další články

Uruk, Gilgamešovo město.
Čaj je potěcha smyslů.
Sýrie křižovatka věků - území dnešní Sýrie bylo vždy spojnicí mezi dvěma bohatými, kulturně vyspělými oblastmi.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Jak se zrodily peníze, jejichž historie je pestrá a dlouhá.
Olivový olej je tradiční obchodní komoditou středomořské oblasti.
Stavba lodi Carnival Conquest v loděnicích Fincatieri v italském Monfalcone.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Tef - historie a dnešní využití této obilniny.
Historie ostrova Kypr je dlouhá deset tisíc let.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Mrtvé jazyky ožívají - antická řečtina, biblická hebrejština, sanskrt, sumerština a další.
Florencie, italsky Firenze, hlavní město Toskánska.
Historie střešní krytiny, která prošla dlouhým vývojem.
Koga - loď, která změnila středověkou Evropu.
Měď byla první z kovů, které se lidé naučili využívat.
Mořské národy ohrožovaly v osmém století př. n. l. starověký svět.
Původní obyvatelé Severní Ameriky
Archeologické objevy na jihu ostrova Kypr
Ostrov Zanzibar navštívili již féničtí mořeplavci.
Královna Nefertiti, jejíž jméno v překladu znamená "krasavice, která přichází".
Zlatý poklad z Qatny, dalšího ze starověkých syrských měst.
Kamenná moře a sutě jsou nezpevněné horniny, tvořené různě velkými úlomky.
Rosettská deska umožnila číst egyptské hieroglyfy.
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Městské hradby španělského města Avila pocházející z roku 1090.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů