Oko

Měď

Měď byla prvním kovem, který se lidé naučili zpracovávat již na sklonku doby kamenné. Měděné slitiny provázely rozvoj největších civilizací od sumerské říše až po dnešek. Bez mědi se dnes neobejde elektronika a ni vaření piva.

Měď nahradila kámen

Měď
Měď je používána v mnoha oborech průmyslové výroby.

Chalkolit, eneolit, doba měděná - všechny tyto pojmy označují jedinou etapu vývoje lidstva, která vystřídala mladší dobu kamennou (neolit).v jejím průběhu, tedy od pátého tisíciletí př.n.l. až po rok 3200 př.n.l., vznikly v Evropě a na Blízkém východě kultury, které měly přes řadu odlišností jedno společné - k výrobě ozdob, zbraní a užitkových předmětů se začala používat měď.

Autorem členění na dobu měděnou, bronzovou a železnou s jednotlivými podskupinami byl dánský archeolog Christian Jürgensen Thomsen. Vycházel při tom z předpokladu, že v jednotlivých dějinných periodách hrál vždy hlavní roli jeden z těchto kovů.

Termín doba měděná se dá ale použít jen v některých oblastech Evropy. Ne všude byl tento kov rozšířen, ale zcela určitě byla oblast jeho rozšíření v oblasti Egejského moře, na území dnešního jihovýchodního Španělska, Bulharska či České republiky.

Měď u zrodu metalurgie

Měď lidé znali již v mladší době kamenné. Její poddajnost ji předurčila k výrobě jednoduchých předmětů. Jedinou technikou jejího zpracování tehdy bylo tvarování za studena. Tepáním se měď stávala tvrdší a odolnější a právě tato její vlastnost spolu a nečervenalou barvou byla velmi ceněna.

Někdy okolo roku 6000 př.n.l. lidé zjistili, že měď se dá tavit a že je možné z ní odlévat nástroje libovolných tvarů. Zhruba z téže doby pochází poznatek, jak získat kov z měděné rudy pomocí tepla. Zrodilo se nové odvětví lidské činnosti - metalurgie.

Významným střediskem zpracování mědi se stal Egypt. Nový materiál byl symbolem společenského postavení. Okolo roku 5000 před naším letopočtem se do hrobů ukládaly měděné zbraně a doplňky a zdobily se jím i těla zesnulých.

Průkazné doklady o těžbě a zpracování mědi pocházejí z roku 3800 př.n.l. ze Sinajského poloostrova. Měď byla tepána na tenké plátky, které poté dostávaly podobu trubic.

V této době se také poprvé objevuje bronz - slitina mědi a cínu. Nejstarší nález bronzu pochází z okolí Memfisu v Egyptě a jeho stáří se odhaduje na více než 5700 let.

Centrum zpracování mědi

Jedno z center zpracování slonoviny, zlata, ale i mědi bylo před šest a půl tisícem let na území dnešního Izraele. Na západním břehu Jordánu se dodnes nacházejí ložiska měděné rudy. Protože ruda tam vystupuje na povrch, bylo a je možné ji získat bez většího úsilí. Z místa naleziště označovaného jako Wadi Fayan byla surovina dopravována ke zpracování po obchodních cestách do osad na jihozápadě dnešního Izraele. Osady řemeslníků, kteří zpracovávali měděnou rudu, se skládaly z domů uspořádaných do větších celků. Příbytky byly často stavěny ve svahu a rozšiřovány o podzemní skladovací prostory. Vykopávky v údolí Beršeby odhalily tyglíky, strusku i hotové výrobky.

Měď - výrobní postupy

K tomu, aby se ruda roztavila, bylo nutné udržet oheň na teplotě 1083°C. Toho se dosahovalo pomocí vzduchových píšťal. Archeologové dokázali, že touto jednoduchou metodou lze získat čistou měď již po několika hodinách. Unikátní objev, který svědčí o vysoké úrovni řemesel, technologii výroby i obchodní výměny byl učiněn v jeskyni kaňonu Nahal Mišmar na západ od Mrtvého moře. Šlo o poklad starý pět a půl tisíce let sestávající z měděných nádob, korun, žezel a palcátů. Předměty byly odlity s velkou řemeslnou zručností a při jejich výrobě byla použita ruda s obsahem arzenu a antimonu. K odlití jediné sekery bylo zapotřebí několika týdnů práce. Proto není divu, že na místě vykopávek připadalo na každou měděnou sekeru zhruba 250 kamenných.

Měď ve světě

Okolo roku 3000 před naším letopočtem byla měď intenzivně zpracovávána například na Kypru. Ostrovu postupně vládli Egypťané, Asyřané, Féničané, Řekové, Peršané, i Římané. Pro Římany se Kypr stal dokonce hlavní zásobárnou tohoto kovu. Od názvu ostrova dostala měď i svůj latinský název. Aes cyprium (kyperský kov) byl postupně zkrácen na cyprium, z něhož vznikl pozdější termín cuprum (Cu).

Pokud jde o Asii, první zmínky o mědi pocházejí z roku 2500 př.n.l., ale nic není známo o tamější technice zpracování a zdobení.

V Americe se měď začala používat až v prvním století n.l. Na jihoamerickém kontinentě se sice našly i předměty z bronzu, o skutečné rozšíření mědi se však zasloužili až evropští dobyvatelé, kteří s sebou přivezli i železo. Značná část Nového světa tak dobu měděnou přeskočila a přešla rovnou do doby železné.

V novějších dobách sloužila měď pro krásný vzhled a odolnost proti korozi k výrobě příslušenství pro domácnost, vodovodních zařízení a lodního vybavení. Velmi často se měď používala na střechy katedrál a velkých staveb evropských měst. Měď se používala i k výrobě mincí.

Za druhé světové války mědi připadla nečekaná, o to však významnější úloha. Moře bylo tehdy plné německých magnetických min, které explodovaly okamžitě po dotyku s trupem lodi. Opatření, které spojenci přijali, bylo jednoduché a velice účinné, k lodnímu trupu připevnili měděné pásy, kterými procházel elektrický proud a ten neutralizoval magnetické pole lodí.

Bez mědi se v současnosti neobejde ani výroba piva či whisky. V pivovarnictví slouží měděné kotle ke kvašení (fermentaci). Měď má nezastupitelné místo i při destilaci whisky, především pro své tepelné vlastnosti.

Z mědi jsou minutové ručičky londýnského Big Benu, zatímco hodinové jsou vyrobeny z tzv. dělového bronzu. Výborná vodivost předurčila měď k použití v elektrických obvodech přístrojů všeho druhu od běžných spotřebičů až po zařízení v kosmických lodích.


Další články

Islandský lišejník pukléřka islandská povzbuzuje činnost zažívacího traktu a působí protizánětlivě.
Byzantská říše s centrem ve městě Konstantinopol na Bosporu.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení - hnědé slupce jader.
Doba železná byla důležitým obdobím ve vývoji lidstva.
Vitamin C okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Irské pivo Guinness patří mezi světoznámé irské výrobky.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Tetování v historii několikrát proniklo do evropské kultury a dnes slaví návrat.
Mlýnské kameny mlely obilí.
Albert Einstein v Jižní Americe - málokdo ví, že Albert Einstein navštívil ve dvacátých letech Jižní Ameriku.
Svatý grál je legendární kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Koroze poškozuje povrch kovů.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Archeologické objevy na jihu ostrova Kypr - bohatá historie zanechala na ostrově Kypr hojnost archeologických památek.
Pamukkale Turecko s turisticky atraktivními kaskádovými jezírky.
Asertivita v různých životních situacích.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Med v průběhu lidských dějin.
Ostrov Aldabra je druhý největší korálový atol světa.
Petrovy kameny v blízkosti vrcholu hory Praděd.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Důl z doby kamenné ve kterém byl těžen rohovec.
Vzácné kovy a polokovy bez kterých se současná technika neobejde.

Měď - Cu je měkký, tažný a houževnatý kov načervenalé barvy.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů