Oko

Florencie, italsky Firenze

Florencie, italsky Firenze

Florencie
Florencie (Firenze) byla v patnáctém století významným politickým, uměleckým a kulturním centerem. V té době žilo ve Florencii přibližně šedesát tisíc lidí.

Florencie, italsky Firenze, hlavní město Toskánska, bylo založeno Etrusky, ve 2. století př. n. l. dobyto Římany. Po roce 1200 získalo autonomii a stalo se obchodním a kulturním centrem světového významu. Obchod s hedvábím, vlnou a šperky přinesl Florencii nesmírné bohatství. Po vyhnání šlechty rozštěpené do dvou nepřátelských táborů (guelfů a ghibellinů) převzalo správu města bohaté měšťanstvo. V čele města stáli tři priotři (později šest) ze sedmi hlavních cechů tvořící signorii.

Od roku 1434 do 1737 zde téměř nepřetržitě vládla bankéřská rodina Medici. Formálně respektovali republikánskou ústavu. Dvakrát byli Medicejští z města Florencie vyhnáni (1494-1512 a 1527-1530), ale pokaždé se s cizí pomocí opět vrátili. Roku 1494 byla vyhlášena Florentská republika. Trvala do roku 1512 a svouji úlohu v ní hrál i Machiavelli.

Florencie dala světu osobnosti jako Dante, Boccaccio, Brunelleschi, Donatello, Da Vinci či Michelangelo. Rod Medicejských podporoval umění a přední umělce.

Od roku 1562 byla Florencie hlavním městem vévodství (1569 velkovévodství) toskánského. V letech 1865-1871 hlavním městem Itálie.


Další články

Uruk, Gilgamešovo město.
Těstoviny nejrůznějších tvarů a velikostí jsou jedním z tradičních pokrmů italské kuchyně.
Evropská kuchyně v průběhu dějin.
Zlatý poklad z Qatny nalezený pod sutinami starověkého města.
Ovčí vlna šatí lidstvo již více než deset tisíc let.
Koupel pro člověka znamená čas odpočinku i očisty těla.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů