Oko

Sýrie křižovatka věků

Zašlá slávy Palmyry
Zašlá sláva Palmyry

Území dnešní Sýrie bylo vždy spojnicí mezi dvěma bohatými, kulturně vyspělými oblastmi, Středomořím a Mezopotámií. Už velice dávno, v šestém tisíciletí př. n. l. se chaláfská keramika, kterou vyráběli obyvatelé severní Sýrie, vyvážela do širého okolí - pro jemné zpracování a bohatý barevný dekor se jí říká "porcelán starověku". Na spojnici mezi Sýrií a Mezopotámií, téměř u dnešních hranic Iráku, vyrostlo mocné město Mari u Eufratu a celá řada dalších obchodních center, například Qatna na cestě k Byblu. Později získala výsadní postavení Palmyra, proslulá bojem královny Zenobie proti římské říši. Palmyra ovšem nedokázala vzdorovat legiím a byla obrácena v trosky, které se díky pouštnímu klimatu dodnes zachovaly v nevídané kráse a dokonalosti.

V Sýrii nacházíme ovšem stopy dávné minulosti na každém kroku. K nejstarším střediskům mezinárodního obchodu patří např. Ugarit, centrum obchodu se slonovinou, místo, kde byly nalezeny písemné doklady o stycích s Egyptem i s Egejskou oblastí.

Dějiny Sýrie byly vždy spletité, vývoj bohaté a strategicky důležité země ovlivňovaly sousední mocné státy - Egypt, Chetité, říše Mitanni, Asýrie, Babylónie, Persie a v neposlední řadě i Alexandr Veliký a Římané. Každý z dobyvatelů zde zanechal nějaké stopy. Podíváme se alespoň na některé z nich.

Zříceniny Palmyry jsou městem doby římské, které je mrtvé již téměř dva tisíce let. Je to k nevíře, stále ještě stojí některé sloupy s bohatými korintskými hlavicemi, stále je možné sledovat síť ulic a náměstí, po nichž naposledy pochodovaly legie císaře Aureliána v roce 273. Poté bylo dobyté město zničeno. Až v druhé polovině devatenáctého století bylo identifikováno a od té doby stále více přitahuje turisty, jak nádherou zachovaných památek, tak romantickou vzpomínkou na krásnou královnu Zenobii.

Více na sever, na břehu Eufratu se nalézají zříceniny měst, která zde kdysi založili Římané a Alexandr Veliký. Můžeme obdivovat zbytky chrámu a rozsáhlé podzemní nádrže na vodu v Rasafě (Ar-Rassafa) a popraskané, nakloněné, ale stále ještě odolávající zdi v Halabii na Eufratu. V Dura Europos si můžeme prohlédnout střepy z amfory, ze které možná nalévali víno samotnému Alexandrovi. Proud Eufratu nás pak zavede až k městu Mari, jehož vykopávky nejsou tak efektní jako zachovalé stavby z doby krátce před přelomem letopočtu, ale jsou o nějakých dvaapůl až tři tisíce let starší. Karavanní stanice a kotviště lodí na Eufratu, které byly základem města, se ztrácejí v šeru dávnověku.

Mari bylo ve své době velkým a vzkvétajícím městem, ale rozhodně nebylo jediné, které významně zasahovalo do dějin této oblasti. K starým a významným metropolím patřila například Ebla, skrytá v pahorku Tell Mardích nedaleko Halabu, která ovládala západní Sýrii tři čtvrtiny tisíciletí, poté na její místo nastoupil Chalap, hlavní město království Jamchadu. Říše Jamchad dlouho netrvala, ale město žije dodnes. Pak už přišlo období cizích vpádů a trvalo téměř tisíc let, než se v Sýrii mohly opět vytvořit samostatné státy, a to na pobřeží Foinikie a ve vnitrozemí aramejské státečky. Od té doby žijí Hama i Damašek a mnoho dalších měst - jsou již nejméně tři tisíce let staré.

Dějiny Sýrie byly nadále vzrušující a krvavé. Po Peršanech, Makedoncích a Římanech přišli roku 635 n. l. Arabové, mezi lety 1099 až 1187 ji zčásti drželi křižáci (po nich zde v přímořské oblasti zůstal působivý hrad Krak des Chevaliers), poté zde vládl egyptský sultán a od roku 1517 Turci, a to až do konce první světové války.

Vinou neklidné politické situace leží v tomto koutě světa ladem nádherné pláže, vzácné historické památky i jiné turistické a kulturní objekty.


Další články

Zlatý poklad z Qatny, starověkého města na území dnešní Sýrie.
Dědictví římského impéria v kulturní oblasti.
Nefertiti královna starověkého Egypta.
Inflace a starověký Babylon - Inflace zdaleka není vynález dnešní doby.
Uruk, Gilgamešovo město na území Mezopotámie.
Měď byla první z kovů, které se lidé naučili využívat.
Stavba pyramid pomocí draků
Mrtvé jazyky ožívají a získávají oblibu.
Karel Veliký byl panovník, který obnovil západořímskou říši.
Městské hradby španělského města Avila
Římští gladiátoři se dělili do několika skupin.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Starověké dílny na výrobu mědi, které se dochovaly na území dnešního Jordánska.
Gandhára bylo starověké indické království, na jehož území se mísily prvky indického a řeckého umění.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů