Oko

Starověké dílny

Starověké dílny
Starověké dílny objevené v pouštích jižního Jordánska.

Unikátní dílny na výrobu mědi pocházející z doby bronzové objevili archeologové v pouštích jižního Jordánska. Dílny jsou zachovány téměř tak dokonale, jako italské Pompeje. Sestávaly ze sedmdesáti hal a řady spojovacích chodeb a dvorů, kde se kov nejdříve vytavoval z měděné rudy, poté rafinoval, tavil, odléval a zpracovával na ingoty, sekyry, dláta a různé další předměty. Jednalo se o velmi sofistikovanou výrobní linku z doby zhruba před pěti tisíci lety, která podle slov archeologů připomíná moderní výrobní linky vznikající za průmyslové revoluce. tato obrovská dílna byla zničena během zemětřesení kolem roku 2700 př. n. l. Předměty v ní vyrobené objevili archeologové v ruinách starověkých egyptských měst, v Izraeli a dalších okolních oblastech.


Další články

Mrtvé moře
Zlatý poklad z Qatny nalezený pod sutinami starověkého města.
Galové a jejich kultura
Kolébka zemětřesení pod Tichým oceánem.
Kamenná moře a sutě jsou nezpevněné horniny, tvořené různě velkými úlomky.
Stavba pyramid pomocí draků - teorie o možném způsobu dopravy těžkých kamenných bloků.
Haithabu město Vikingů, které zaniklo před devíti sty padesáti lety.
Dědictví římského impéria

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů