Oko

Inflace a starověký Babylon

Stříbrná mince Alexandr Veliký
Stříbrná mince Alexandr Veliký s motivem vojenského tažení do Indie. Po smrti Alexandra Velikého následovala v Babylonu vlna inflace.

Cenové výkyvy a inflace nejsou jen průvodními znaky moderní ekonomiky. Se stejnými problémy se lidé potýkali již od vzniku prvních starověkých států.

Název inflace je odvozen od latinského slova inflatio, což znamená nadouvání. Je to pokles hodnoty peněz vyvolaný růstem jejich množství nebo rychlostí jejich oběhu. Inflace může mít různé formy - být otevřená nebo skrytá, plíživá či dokonce cválající. Při cválající inflaci se tempo znehodnocování peněz zrychluje až do úplného rozvratu měny a nastává hyperinflace. To byl případ Německa po první světové válce.

Inflace ve starověku

Příznaky inflace, přesněji vliv politických a přírodních událostí na cenové relace, lze vysledovat už ve starověkém Babylonu. Po více než pět set let zapisovali písaři Mardukova chrámu každodenní údaje o astronomických a meteorologických úkazech. Na konci měsíce přidali vždy zprávu o ekonomické situaci. V rámci vybraného spotřebitelského koše zaznamenávali, kolik ječmene, datlí, řeřichy, sezamu, vlny a kokotice (parazitická rostlina užívaná při výrobě piva) lze koupit za jeden šekel stříbra (asi 8,5 gramu). Ve spojení s astronomickými údaji mohou dnešní vědci babylonské hospodářské záznamy přesně datovat a sestavit dokonce grafy tehdejšího ekonomického vývoje.

Inflace

Peter Temin z Massachusettského technologického institutu (MIT) prozkoumal více než tři tisíce údajů z Babylonu z let 464 až 72 př. n. l. Vedle sezonních výkyvů zaznamenal dva mimořádně prudké vzestupy cen: po smrti Alexandra Velikého (323 př. n. l.) a při zániku seleukovské říše (od roku 150 př. n. l.). Alexandr Veliký dobyl Babylon v roce 331 př. n. l. a zemřel tam o osm let později. Po jeho smrti soupeřili o moc vojevůdci Seleukos Nikator a Antigonos Jednooký, kteří uvrhli říši do těžké hospodářské krize. Mimo jiné tím, že pustili do oběhu množství uloupeného stříbra a prudce tím snížili jeho hodnotu. Město Babylon a jeho zemědělské zázemí navíc zpustošily válčící armády a ceny produktů se rychle vyhouply na dvojnásobek. Trvalo dvacet let, než se situace opět stabilizovala. K podobnému vývoji došlo po roce 150 př. n. l., kdy zánik seleukovské říše ochromil obchod.

Kromě těchto politicky motivovaných výkyvů najdeme v babylonských záznamech také roky neúrody (například 273 př. n. l.), které rovněž provázel růst cen.


Další články

Irské pivo Guinness
Vikingové byli obratní mořeplavci ze Skandinávie.
Kulturní dědictví římského impéria.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Kyselina chlorovodíková je velmi silná kyselina.
Ovčí vlna je pružné a odolné vlákno, které šatí lidstvo již více než deset tisíc let.

Již starověký Babylon byl dějištěm první inflace.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů