Oko

Jezero Magadi

Jezero Magadi
Jezero Magadi je nejjižnější jezero v Keni.

Výsledkem trhliny v zemské kůře vzniklé před 40 milionů let je Údolí velkého riftu, táhnoucí se na 7 000 km daleko východní Afrikou. Ohraničen vysokými náhorními plošinami sopečného původu tento propadlý příkop, série sníženin od Rudého moře až po Mozambik, obsahuje řetěz velkých jezer (včetně Turkany, Victoria a Tanganiky) a jezero Magadi, nejjižnější jezero v Keni. Zásobováno vodou ze sousedních sopečných svahů, která přináší minerální soli, má i voda Magadi vysoký obsah solí. Místy je jeho hladina mramorovitá zkrystalizovanými usedlinami soli smíšenými se slanou vodou. Ačkoli je značně nehostinné, není však toto prostředí úplně bez života. Miliony plameňáků menších se tady shromažďují, aby se nasytily mikrořasami, garnáty a ostatními měkkýši, kteří žijí ve vodách jezera.


Další články

Japonské lázně onsen spojují hygienu s relaxací.
Ostrov Phu Quoc je perla Vietnamu.
Řeka Ganga je největší veletok indického subkontinentu.
Zvuky moře ruší živočichy.
Bleší trh na Waterlooplein v Amsterodamu.
Nickamínek pokrývá stěny krasových jeskyní.
Berberské ksary a kasby jsou vesnice podobné opevněním.
Archeopteryx přilétá z časů minulých.
Ohrožený Amazonský prales čelí zkáze.
Kruhy v obilí tvoří obrazce různých tvarů.
Stavba lodí v Dánsku má dlouhou tradici.
Písečné duny v Čechách a na Moravě najdeme u Vlkova.
Mořské řasy představují potenciální zásobu potravin.
Ostrov Martinik byl Indiány nazýván ostrov květin.
Komořanské jezero v současné době již neexistující.
Žofínský prales je nejstarší přírodní rezervace u nás.
Americký miniaturní kůň je dílem šlechtitelské práce.
Horský ledovec a jeho jednotlivé části.
Plovoucí ledovec vyčnívá pouze malou částí nad hladinu.
Čaj Darjeeling patří k známým druhům.
Antilopa kudu velký

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů