Oko

Komořanské jezero

Komořanské jezero, v současné době již neexistující, se rozkládalo v podhůří Krušných hor pod zámkem Jezeří.

Komořanské jezero
Pohled na zámek Jezeří v 1. polovině 20. století. V pozadí Komořanské jezero a vesničky, které již dnes neexistují.

Komořanské jezero vzniklo nejspíše před přibližně 15 000 lety jako mělké průtočné jezero v podhůří Krušných hor v místech, kde je dnes krajina rozryta četnými hnědouhelnými doly a lomy. Plocha Komořanského jezera zabírala minimálně 5600 hektarů, což je více než například dnešní Lipno. I když se jeho rozloha postupem času zanášením a zarůstáním zmenšovala, ještě v 17. století jej známý literát Bohuslav Balbín označil za největší jezero Českého království. Ještě v 19. století dosahovalo Komořanské jezero rozlohy 195 hektarů. Roku 1831 nařídil kníže Ferdinand z Lobkovic jeho kompletní vysušení, k čemuž také po čase došlo. Roku 1873 vznikly v prostoru první hnědouhelné doly. Poslední zbytky jezerních sedimentů byly odtěženy koncem dvacátého století.


Další články

Mladotické jezero v západních Čechách.
Bezpečnostní zámky dveří chrání bezpečnost majetku.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Aggtelecké jezero v Maďarsku

Komořanské jezero se rozkládalo v podhůří Krušných hor pod zámkem Jezeří.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů