Oko

Aggtelecké jezero

Aggtelecké jezero v Maďarsku patří k největším krasovým jezerům.

Aggtelecké jezero
Aggtelecké krasové jezero zabírá plochu 1,13 hektaru.

Ve vápencovém krasu se voda na povrchu krajiny udrží jen zcela výjimečně, proniká totiž propustnými vrstvami vápence rychle do podzemí. V klasických krasových oblastech proto obvykle nejsou na povrchu jezera ani jiné vodní plochy. A tak je jezírko na našem obrázku vlastně geologickou i turistickou kuriozitou. Nachází se u obce Aggtelek v severním Maďarsku. Zhruba kilometr odtud je vchod do největších maďarských jeskyní Baradla, jejichž podzemní systém se táhne až na Slovenské území jeskyní Domica.

Aggtelecké jezero je vlastně okrajové krasové jezero na rozhraní hlinitých štěrků a triasových vápenců. V podstatě je to konec tzv. slepého údolí, zakončeného "slepou stěnou", jíž proniká do podzemí většími či menšími ponory povrchová voda přitékající údolím. Aggtelecké krasové jezero patří k největším svého druhu, má plochu 1,13 hektaru. V severněji položeném Slovenském krasu, který je jednotným geologickým celkem s krasem severomaďarským, je také několik krasových jezírek, vesměs menších. Voda se v nich nadržela na nepropustných jílovitých vrstvách, které vyplňují většinou dna krasových závrtů.


Další články

Slovenské ledové jeskyně, kde je možno vidět po celý rok ledové krápníky.
Čaj je potěcha smyslů.
Moskevské podzemí je rozsáhlé.
Krása a její měřítka.
Rozkvetlé Údolí smrti v Kalifornii.
Replika jeskyně Altamira ve Španělsku.
Voda, které bývá na některých místech nedostatek.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů