Oko

Mladotické jezero

Mladotické jezero vzniklo přímo před zraky lidí 26. až 28. května 1872.

Mladotické jezero

Jezera jsou přirozenými snížinami zemského pobrchu, které jsou zaplněny vodou. Česká republika je na výskyt jezer poměrně chudá. Jedním z nemnoha jezer na jejím území je Mladotické jezero, nacházející se v mělkém údolí západně od Kralovic v blízkosti Plzně. Je ojedinělé okolnostmi svého vzniku, kdy vzniklo přímo před zraky lidí 26. až 28. května 1872 i tím, že jeho vzniku lidé nepřímo napomohli.

Ve svahu Potvorovského kopce nad Mladotickým potokem se po několik století těžil stavební kámen. Menších lomů na permokarbonské arkozy až pískovce zde bylo několik. O nejstarších se zmiňuje kacéřovský urbář, což je soupis veškeré poddanské půdy, již v roce 1558. Lomy v úbočí kopce narušily stabilitu souvrství arkoz, uložených na jemnozrnných pískovcích a jílovcích, takže zde docházelo k velmi pomalým sesuvným pohybům. Nepříznivě působilo i vylámání zářezu pro budovanou železniční trať úpatím Potvorovského kopce.

Posledním impulsem, který uvedl svah do pohybu, byla bouřka s průtrží mračen. Přívaly vod prosákly půdou a arkozami Potvorovského kopce k nepropustnému jílovci v podloží a 26. května 1872 se svah se 70 ha lesa dal do klouzavého pohybu. Během tří dnů se posunuly 2 až 3 miliony m3 horninového materiálu o 500 m do údolí a přehradily cestu Mladotickému potoku. Jeho vody se začaly hromadit před novou překážkou v údolí, čímž vzniklo jezero.

Když se materiál vzniklé hráze dostatečně stabilizoval, upravil se povrchový odtok nového jezera i jeho rozloha (5 hektarů). Hladina Mladotického jezera, jemuž se v okolí říká také Odlezelské jezero (podle blízké obce), je 412 m nad mořem a největší hloubka jezera je 14 metrů.


Další články

Sluneční brýle nejen poskytují ochranu proti škodlivým paprskům, ale jsou i součástí image svých nositelů.
Čaj je potěcha smyslů.
Pitná voda z moře je možným řešením v situaci, kdy se zásoby pitné vody stále zmenšují.
Zemské tektonické desky tvořící povrch planety Země.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
V lokalitě Pamukkale v Turecku se nacházejí přírodní, z vápence vytvořené, kaskády bazénů obklopené stalaktity.
Dvojčata v Twinsburgu.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné a příznivé klima.
Lechův kámen, na kterém podle staré pověsti rozdělával signální ohně Lech, stařešina jedné ze skupin Slovanů.
Svatý grál je součástí evropské mytologie.
Písečné duny v Čechách a na Moravě
Historie střešní krytiny, která je stejně stará, jako stavitelství samo.
Pravěké lastury ústřic u Kolína
Magic the Gathering - příznivce hry Magic the Gathering lze nalézt na celém světě
Mlýnské kameny - jak fungovaly mlýnské kameny.
Virová hepatitida C je mnohdy nazývána tichou epidemií.

Magic Carpet je hra, ve které ve které hráč létá na magickém létajícím koberci.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů