Oko

Písečné duny v Čechách a na Moravě

Písečné duny nejsou pouze záležitostí známých pouští, mezi které patří například Gobi nebo Sahara. Písečné duny je možno najít i v Čechách a na Moravě.

Písečné duny - přesyp u Vlkova
Písečné duny v Čechách a na Moravě - přesyp u Vlkova

Písečný přesyp patří podle obecně rozšířeného názoru někam na Saharu nebo do Gobi. Ve skutečnosti však jsou písečné duny i vysoko na severu, včetně území České republiky. Ke vzniku písečného přesypu totiž není zapotřebí sluneční žár, ale vítr a nedostatek vody. Dnes již naštěstí podmínky pro vznik písečných dun nejsou v naší krajině obvyklé, ale ještě během poslední doby ledové, která skončila před 12 000 lety, bičovaly suché větry holou půdu a odnášely ji, aby na závětrných místech ukládaly buď silné vrstvy spraší (dnes úrodné půdy a cihlářské hlíny), nebo písečné duny. Vítr si totiž roztřídil odnesenou zeminu podle velikosti zrn. A tak jsou váté písky čisťounké, zářivě bílé a pravidelně zrnité jako krystalový cukr.

Pochopitelně, že se písečné duny udrží pouze tehdy, když je vítr stále přemisťuje. Jakmile se podnebí změní natolik, že se v písku uchytí rostlinstvo, je po pohyblivé kráse dun. Zůstanou po nich jen travnaté nebo zalesněné nízké vršky s tenoučkou vrstvou lehké půdy a pískem vespod. tak to s dunami dopadlo v Polabí i v jižních Čechách a na jižní Moravě. Jenže člověk jim ještě jednou dovolil dát se do pohybu, když zničil lesy na vátých píscích rostoucích. Pak musel kvapně lesy znovu vysázet, aby se mu "minisahary" příliš nerozrostly. Ale tu a tam zůstala zachovaná osamělá písečná duna se svéráznou vegetací a živočišstvem. Je to přírodní vzácnost a proto jsou tyto nenápadné útvary chráněny jako přírodní rezervace nebo chráněné krajinné výtvory či naleziště. Jedním z nich je písečný přesyp u Kozlova v Polabí nebo nedaleko ležící Píst. V jižních Čechách se zachoval přesyp u Vlkova a Slepičí vršek a na Moravě Osypaný břeh, písečná duna proříznutá tokem řeky Moravy.

Co vlastně roste na našich minipouštích? Málo známé rostliny, mezi které patří například smělek sivý, kostřava písečná, kolenec jarní, radyk sítinový, smil písečný, hvozdík písečný, písečnatka nejmenší a další vzácné druhy. V písečných dunách žije rovněž svérázná zvířena písčin - brouci svižníci, mravkolvi, kutilky, vzácní suchomilní plži a celá řada dalších druhů. Nejvzácnější rostlinou vátých písků je chvojník dvojklasý, který roste pouze u Čenkova, kde má nejsevernější hranici rozšíření v Evropě. Jinou vzácností je i kosatec písečný, ocún písečný a různé vzácné hvozdíky. Ale to konečně můžete poznat sami, pokud se někdy na naše písečné duny rozhodnete vypravit.


Další články

Sluneční brýle nejen poskytují ochranu očím svých nositelů.
Poušť Gobi je jedna z největších a nejstarších pouští na světě.
Velbloud, koráb pouště
Ocún jesenní roste na vlhkých loukách.
Voda, které je na mnohých místech světa nedostatek. Nedostatek vody je také jednou z podmínek vzniku písečných dun.

Písečné duny nejsou pouze záležitostí známých pouští, mezi které patří například Gobi nebo Sahara. Písečné duny je možno najít i v Čechách a na Moravě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů