Oko

Berberské ksary a kasby

Ksary a kasby. Sídla náčelníků a hliněné vesnice podobné opevněním. Jsou jich stovky a čekají na obnovu. Ajt Ben Haddu je jedním z nejpůsobivějších berberských sídel v jižním Maroku.

Ajt Ben Haddu
Ajt Ben Haddu

Ksar Ajt Ben Haddu se nachází na okraji Vysokého Atlasu. Je to unikátní stavba, která sloužila k natáčení řady filmů. Mimo jiné tu v roce 1962 točil hlavní scény Lawrence z Arábie David Lean a Robert Aldrich film s biblickou tematikou Sodoma a Gomora. Na Seznam UNESCO byl Ajt Ben Haddu zapsán v roce 1987 jako pravá berberská stavba s krabicovými budovami z udusané hlíny. Nachází se severozápadně od Quarzazate v jižním Maroku.

Pro marocká sídliště Berberů na pokraji písečných a kamenných pouští jsou typické obytné věže stavěné z místních dostupných materiálů - to znamená z udusané hlíny, nepálených cihel, kamene, palmových kmenů, někdy z rákosí nebo proutí.

Typický ksar

Ajt Ben Haddu je z udusané hlíny s typickými rohovými věžemi. Jejich horní části zdobí kosočtverce, okrasné mříže a jiné geometrické vzory, dolní části jsou hladké, bez oken. Bývaly tam sklady zásob a nářadí, v dalším podlaží byly zásoby potravin a černá kuchyně. Nejhořejší poschodí sloužilo jako obytný prostor s okénky u podlahy. To mělo své opodstatnění. Sedělo se na zemi, jedlo se na zemi a spalo se také na zemi. Okny výš by nebylo vidět ven. Centrem života byla střešní terasa. Tam se podávala hlavní jídla, ženy tkaly a celá rodina se tam večer společně scházela. Hliněné věže mívaly tři, ale nanejvýš pět podlaží. Součástí každého ksaru nebo kasby byly stáje, chlévy a kůlny a také pec umístěná na dvoře.

V jedné hliněné vesnici žilo obvykle několik spřízněných rodin. Byla to komunita zcela soběstačná v potravinách, oděvech i dalších potřebách. Ovce a kozy dávaly mléko a maso, vlnu na oděvy, deky a koberce, kůže na obuv a měchy na vodu. Keramika nebyla pro tato společenství typická. Pro letní putování se stády zvířat byla nevhodná.

Obytné budovy - obranné pevnosti

Ksary a kasby, které se dochovaly do současnosti, jsou staré většinou jen několik století, ale existují i starší než dvě tisíciletí. Nemají nic společného s příchodem islámu do severní Afriky. Existovaly dávno před ním. Například na ostrově Mogador jsou zbytky kasby z druhého století př. n. l. Jsou to stavby typické pro berberskou kulturu. I dnes tvoří obyvatelé berberského původu 30 až 40 procent marockého obyvatelstva a smíšeného berbersko-arabského původu je až 70 procent Maročanů. Berbeři dokázali navzdory římským a pak arabským vlivům uhájit své stavební umění.

Ajt Ben Haddu patří k velmi starým berberským stavbám. Jeho kořeny sahají do 11. století, do období vlády berberské dynastie Almorávidů. Dynastie založená v jedenáctém století Abduláhem ibn Yásinem ovládala území severní a západní Afriky a založila také město Marrákeš, které bylo po určitou dobu hlavním městem Maroka. Říše proslula vyspělou kulturou, ve dvanáctém století ji po vnitřních rozporech ovládla maurská dynastie Almohádů.

V devatenáctém století vyrůstaly ksary a kasby především jako obranné pevnosti kolem karavanních cest, v oázách i podél řek. Svými věžemi, zdmi silnými nejméně metr, většinou s obdélníkovým půdorysem a pravidelným uspořádáním velmi často připomínají evropské hrady. S úpadkem karavanního obchodu všechny postupně ztrácely důležitost.


Další články

Stavba pyramid pomocí draků podle jedné z teorií, pokoušejících se vysvětlit jejich vznik.
Velbloud, koráb pouště je, stejně jako ksary a kasby, symbolem Maroka.
Vlašské ořechy jsou cenné svým velmi vysokým obsahem antioxidantů.
Vitamin C o kterém existuje z minulosti řada mýtů.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Hlína k jídlu obsahuje velké množství stopových prvků, které jsou pro tělo nezbytné.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Mlýnské kameny byly při mletí pravidelně ostřeny.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Ozdobná mříž kašny na Malém náměstí v praze je dokladem řemeslné zručnosti svých tvůrců.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Kuchyně v průběhu dějin a oblíbená jídla.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Kolomazná pec stojí v blízkosti Kamenného rybníka mezi Plzní a Třemošnou.
Filmový sníh, díky němuž jsou filmy a jejich natáčení nezávislé na rozmarech počasí.
Mléko v prastarých mýtech či legendách.
Asertivita v různých životních situacích.
Lechův kámen je mohutný žulový blok v areálu hradiště Stará Kouřim, na kterém dle staré pověsti rozdělával signální oheň Lech, stařešina jedné ze skupin starých Slovanů.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Abstraktní umění si našlo své místo ve společnosti.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Poušť Gobi je jednou z největších a nejstarších pouští na světě, která má mnoho podob a tváří.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Stavba pevnosti Josefov ve východních Čechách, která je dnes ojedinělou městskou památkovou rezervací.

Ruský boršč recept na přípravu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů