Oko

Kruhy v obilí

Říká se jim kruhy v obilí, ačkoli dnes již existují i složité obrazce. Vznikají za jedinou noc na nejrůznějších místech světa a vědci i laikové si lámou hlavu s jejich původem. Jde o znamení mimozemských civilizací, nebo jen o žerty zručných šprýmařů?

Kruhy v obilí jsou záhadné symboly, které se poprvé objevily na jihovýchodě Velké Británie v osmdesátých letech minulého století. Od té doby se tento fenomén rozšířil po celém světě. Jedinými dvěma zeměmi, kde se dosud nevyskytl, jsou Čína a Jihoafrická republika. Nejčastějším místem výskytu zůstává Anglie.

Kruh v obilí Oxfordshire rok 2000

Kruh v obilí Oxfordshire, listopad 2000

Obrazce se objevují obvykle od dubna do srpna zejména v žitných, pšeničných, ovesných nebo kukuřičných polích, ale zaznamenány byly i na rýžovištích, na plantážích cukrové třtiny a dokonce i ve sněhu. Největší z nich se rozkládají na tisících metrech čtverečních.

Z jednoduchých kruhů se v devadesátých letech začaly vyvíjet čím dál složitější obrazce, které mají někdy formu jakýchsi piktogramů. Zajímavé je, že často vznikají v blízkosti prahistorických kultovních míst, jako je například Silbury Hills, Cheese Foot Head v Hampshiru nebo Stonehenge. Právě tam se sedmého července 1991 objevil gigantický obrazec složený ze sto jedenapadesáti kruhů. Celek měl rozměry 278x154 metry a i přes neobyčejnou složitost vzorců představovala míra odchýlení pouhých 0,003 procenta.

Podivné projevy kruhů v obilí

Kruhy v obilí vykazují řadu zvláštností a tomu odpovídají i nejrůznější teorie o jejich vzniku. Americký biofyzik William Levengood například přišel s nápadem, že obrazce jsou vytvořeny jakousi mikrovlnnou energií. Zjistil, že obilná stébla uvnitř obrazců prošla změnami nejen ve vzhledu - vypadají dehydrovaná, ale i na úrovni molekul. Zarážející je skutečnost, že nejsou zpřelámaná, nýbrž ohnutá do pravého úhlu v kolénkách.

Někteří farmáři a badatelé nezávisle na sobě tvrdí, že po objevení obrazců přinášejí pole až o třetinu vyšší úrodu, a to po několik let. Mnohé obrazce jsou tvořeny obilím spleteným do vzorců. Jde o vrstvy stébel stočených střídavě po směru a proti směru hodinových ručiček nebo připomínajících volně tkanou látku. Občas dochází k tomu, že během dalšího růstu obilí mění obrazce tvar.

Na čerstvých kruzích v obilí naměřili vědci zcela zřetelné vlnění o kmitočtu 5 Khz. Jejich zjištění potvrzují i výroky očitých svědků hovořících o drnčivém zvuku vycházejícím přímo z pole. Velký počet zvědavých návštěvníků, kteří sledovali obilné obrazce ze země nebo ze vzduchu, hovoří o poruchách kompasů a elektronického vybavení, jako jsou hodinky, mobilní telefony, baterie či kamery. Pro tento jev neexistuje žádné jiné vysvětlení než působení silného elektromagnetického pole. Jak si ale vysvětlit, že mnozí lidé pociťovali během návštěvy kruhů v obilí nebo těsně po ní prudké fyzické reakce včetně nevolnosti, bolesti hlavy nebo pocitu omráčení? Několik z nich vypovídá, že byli doslova sraženi k zemi.

Tajemství vzniku kruhů v obilí

V roce 1991 se v anglickém tisku zvedla vlna pozdvižení, když dva více než šedesátiletí malíři David Chorley a Douglas Bower prohlásili, že obrazce jsou jejich dílem a že je na anglických polích vyrábějí již celých třináct let. V současné době nikdo nevěří, že by tito dva umělci byli schopni sami vytvořit všech 230 formací vyskytujících se na britských ostrovech již proto, že vykazují výše zmíněné zvláštnosti.

Přesto existují badatelé, kteří se snaží dokázat, že kruhy v obilí jsou dílem lidských bytostí. Patří mezi ně i Gilles Munsch, který se zabýval problémem obilných obrazců v letech 1989 až 1995 a navštívil asi dvacet míst jejich výskytu ve Velké Británii. Podařilo se mu pod polehlým obilím objevit drobné stezky utvrzující ho v přesvědčení, že jde o "kanadský žertík". Většina kruhů se sice rozprostírala uprostřed pole, takže bylo otázkou, jak se k nim jejich tvůrci dostali, ale i tento oříšek Munsch rozlouskl. Zjistil, že jako přístupovou cestu využili brázd vyježděných traktory. Rozhodl se proto, že jeho tým takový pokusný obrazec vytvoří také. Úkolem pověřil Andrého Delepierra, odborníka na speciální filmové efekty, který za pomoci jednoho asistenta, několika kolíků, provazů a zahradnického válce během krátké doby vypracoval útvar skládající se z pěti kruhů v obilí. Tím byl pro Munsche problém vyřešem.

Další teorie vzniku kruhů v obilí

Pro mnoho jiných nadšenců zůstávají obrazce tvořené kruhy v obilí záhadou. Lidé nemohou způsobit tak silné elektromagnetické záření, splétání obilí do vzorců bez polámání stébel, porušení buněčné stavby obilných stébel atd. Začaly vznikat další smělé teorie. Velmi diskutovaný byl názor, že jde o působení inteligentních mimozemských civilizací, které se tímto způsobem snaží se Zemí nevázat spojení nebo si označují místa pro případné přistání.

V osmdesátých letech dvacátého století přišel Dr. Terrence Meaden s teorií, že spirálovité obrazce v obilí jsou výsledkem přirozených atmosférických jevů. Způsobují je víry, které jsou směsí prachu a plazmy, vysoce ionizované plynné směsi vytvářející světelné výboje. Tím by se mohly vysvětlit i podivné světelné efekty v místě kruhů, o nichž hovoří řada očitých svědků. Podle Meadena se vír vytvoří vysoko nad polem a potom náhle spadne k zemi a vykreslí do obilí kruh. Jakoby v odpověď na Meadonovo vysvětlení začaly v devadesátých letech vznikat na polích velmi složité piktogramy, díky nimž bylo nutné teorii plazmatického víru opustit.

Existují i teorie vycházející z mimo vědu stojících pramenů. Lidé, kteří navazují na odkaz prehistorických náboženských obřadů, poukazují na skutečnost, že se obilné kruhy často vyskytují v blízkosti kultovních míst. Zastávají hypotézu, že tvůrcem obrazců je sama Země - Gaia chápaná jako celistvý živý organismus, který reaguje na negativní změny způsobené člověkem a dává najevo svůj nesouhlas.

Vliv působení určitých zemských sil na vznik kruhů se zdá být pravděpodobný. Jeden z badatelů přišel na to, že obrazce vznikají nad zdroji podzemní vody uložené v křídovém podloží. Voda může obsahovat náboj, který je křídou veden až k povrchu země a tam se stává pohyblivým cílem elektrických výbojů ze vzduchu.

Přes usilovné bádání mnoha vědců i amatérů zůstává záhada kruhů v obilí nadále otevřená a poskytuje neomezený prostor pro lidskou fantazii.


Další články

Vývoj savců
Japonci, šintoismus a kami
Země bez lidí
Talismany a amulety
Váhy
Filmový sníh je polem působnosti specializovaných firem.
Voda
Ovčí vlna má unikátní vlastnosti.
Max Planck
Když se řekne Velká Británie, jaké jsou významy tohoto názvu.
Mořské sirény
Encyklopedie Diderot
Kobylky a saranče
Korejský ženšen

Kruhy v obilí jsou záhadné symboly, které se poprvé objevily na jihovýchodě Velké Británie a od té doby se tento fenomén rozšířil po celém světě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů