Oko

Když se řekne Velká Británie

Různé významy zeměpisného označení Velká Británie.

Velká Británie
Vlajka Velké Británie

Zeměpisci - geografové - pojmem Velká Británie zpravidla označují největší z Britských ostrovů, na němž se rozkládají Anglie, Skotsko a Wales. V minulosti se Velkou Británií nejčastěji myslelo celé britské impérium, tedy i se zámořskými državami, kdežto dnes vlastně již jen země na Britských ostrovech. Přesný úřední název tohoto státu však zní Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zkráceně Spojené království), i když se u nás běžně užívá jen zkráceného výrazu Velká Británie. Zajímavé je, že se tento název používal již v 16. století, avšak oficiálně ho zavedl až král Jakub I. v roce 1604. Do důsledků vzato, stát s tímto názvem vznikl vlastně ještě později, až v roce 1707, kdy došlo ke sloučení anglického a skotského parlamentu.

Mnohého zvídavého čtenáře mažná napadne, že Velká Británie by měla mít také nějaký protějšek v Malé Británii. Kdysi tomu tak skutečně bylo, Malou Británií nazývali obyvatelé Britských ostrovů část dnešního francouzského území, jemuž u nás říkáme Bretaň, kde dodnes žije národnostní skupina Bretonců, potomků keltských Britů, kteří se sem v 5. století nastěhovali z Anglie. I v Anglii žili keltští Britové, od nichž vlastně název Velká Británie pochází. Proto také Římané nazývali území, kde ostrovní Britové žili, Brittania.


Další články

Královna Alžběta I. Anglická, které se říkalo panenská královna.
Čaj je potěcha smyslů.
Britské řády a vyznamenání - Velká Británie má bohatou a slavnou minulost, což se odráží i ve vyznamenáních a rytířských řádech královské rodiny.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Britské námořní muzeum, ve kterém jsou umístěny stovky exponátů, které dokumentují dávnou námořní slávu, kterou se pyšní Velká Británie.

Vlajka Velké Británie která je konstituční monarchií složenou ze čtyř zemí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů