Oko

Stonehenge

Stonehenge, nejslavnější megalitická památka dodnes nevydala všechna svá tajemství.

Stonehenge
Stonehenge je nejslavnější megalitická památka, která dodnes nevydala všechna svá tajemství.

Kdo Stonehenge postavil a proč? A kdy? K čemu vlastně tato stavba sloužila? Ani nejlepším vědcům se zatím nepodařilo nalézt odpovědi.

Víme pouze, že názvem Stonehenge pojmenovali tuto stavbu z obřích kamenných bloků Sasové a její jméno znamená visící kameny. Středověcí autoři se o této megalitické stavbě ve zvlněné křídové pahorkatině jižní Anglie zmiňují jako o Obřím tanci. Někdy bývá Stonehenge pokládán za chrám britských druidů a jiní ho dokonce považují za dílo mimozemských civilizací.

Tři etapy stavby Stonehenge

První fáze výstavby Stonehenge začala v době kolem roku 3500 př. n. l. Tehdy vznikl kruhový val s šestapadesáti děrami známými jako Aubreyho jámy v kruhu po obvodu. Prvním stojícím kamenem z mnoha, které jsou dodnes pro Stonehenge typické, byl takzvaný Patní kámen vztyčený vně vchodu do náspu.

Další etapa výstavby začala přibližně o dvě stě let později. V té době byly ve dvou soustředných kruzích položeny uvnitř příkopu kameny z namodralé břidlice. Celkem osmdesát velkých bloků. Tyto namodralé kameny se staly podnětem k mnoha spekulacím. Původně se předpokládalo, že pocházejí z pohoří Prescelly v jihozápadním Walesu, odkud měly být přepravovány na vorech kolem pobřeží, dále po řekách a nakonec po souši až na místo. Tam byly vztyčeny ve dvou kruzích. Nejnověji geologové tuto teorii zpochybňují. Kameny jsou příliš různorodé a nemohou proto pocházet z jednoho naleziště. Pravděpodobně se dostaly do okolí Stonehenge pohybem ledovce z různých míst a stavitelé Stonehenge je, pro jejich zvláštní zbarvení a protože se nacházely v blízkosti, použili.

Ve třetí etapě byly namodralé kameny rozebrány a nahrazeny gigantickými kameny, které dodnes této megalitické stavbě dominují.

Řemeslná zručnost při stavbě Stonehenge

Vztyčit a opracovat museli kameny použité při stavbě Stonehenge velmi obratní řemeslníci. Pečlivě otesali a zasadili na místo i vrchní prahy, které kryjí vždy dva vertikální kameny. K jejich usazení použili dlaby a kulové klouby.

Kameny se nazývají trilitony, protože jsou vždy tři vzájemně spojené. jsou postaveny jednak do kruhu, jednak do tvaru kodkovy.

Byly využity i namodralé kameny. V určité etapě byly rozebrány, ale později znovu vztyčeny uvnitř kruhu. Před jedním z trilitonů byl umístěn Oltářní kámen - velký blok zeleného pískovce.

Stonehenge je nepochybně jedním z prvních evropských zárodků architektury. Obrys této megalitické stavby je založen na spojení kružnice a podkovy. Vnější kruh má průměr sto metrů a je tvořen kameny vysokými více než čtyři metry o váze až padesát tun. Spojeny jsou třiceti kamennými překlady, které původně zřejmě tvořily souvislý věnec.

Účel Stonehenge

Stonehenge určitě nebyl budován jako pouhé shromaždiště lidí. K čemu tedy sloužil? Nikdo to s jistotou neví. Jisté je, že způsob, jakým byl Stonehenge postaven, není ani náhodný, ani primitivní. Uspořádání kamenů například vykazuje pozoruhodné pochopení pro perspektivu.

Americký astroarcheolog, profesor astronomie na univerzitě v Bostonu Gerald Hawkins, kterého Stonehenge už léta fascinuje, použil počítač a údajně dešifroval řadu souvislostí mezi kameny této megalitické stavby. Dekódoval postavení Slunce, Měsíce a hvězd, jaké zaujímaly v roce 1500 př. n. l., a odhalil vztahy mezi pozicí některých kamenů a důležitými událostmi v solárním a lunárním kalendáři. Snažil se dokázat, že Stonehenge lze použít k předpovídání zatmění Slunce a Měsíce a došel k závěru, že to byla jakási prehistorická observatoř.

Britský spisovatel a esoterický badatel John Mitchell přišel s teorií, že Stonehenge byl "kosmickým chrámem zasvěceným všem dvanácti bohům zvěrokruhu". Podle něj představuje dokonalý a úplný obraz vesmíru.

Mýty a legendy obklopují Stonehenge

V legendách bývá vztyčení kamenů Stonehenge připisováno waleskému druidovi Merlinovi, který žil ve druhé polovině šestého století a byl členem družiny keltského náčelníka Gwenddolaua. Teorie, která dává Stonehenge do souvislosti s druidy, však nebere v úvahu vysoké stáří této megalitické stavby. I když druidové možná měli v průběhu historie se Stonehenge něco společného.

K prvnímu vážnému studiu této tajuplné památky dal podnět brtský král Jakub I. Když byl v roce 1620 na návštěvě u hraběte z Pembroke, vzbudila skupina těchto obřích kamenů nedaleko Pembrokova sídla jeho zvědavost. Povolal tedy architekta Iniga Jonese a nařídil, aby o nich zjistil, co se dá. Jones jako první v historii provedl ve Stonehenge řadu měření. Dospěl k závěru, který dnes nikdo neuznává. Podle něj byl Stonehenge zříceninou římského chrámu postaveného kolem roku 79 n. l. V tu dobu už měl Stonehenge za sebou historii dlouhou přes tři a půl tisíce let.


Další články

Dědictví římského impéria - Kulturní odkaz římské říše, která zanikla před dávnými staletími, přetrval v mnoha oborech až do dnešních dnů.
Vikingové
Gregoriánský kalendář byl zaveden roku 1582 a v dalších letech se postupně začal používat v jednotlivých zemích Evropy.
Kdy vznikly první hvězdy

První fáze výstavby Stonehenge začala v době kolem roku 3500 př. n. l.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů