Oko

Gregoriánský kalendář

Gregoriánský kalendář zavedl roku 1582 papež Řehoř XIII reformou opravující nepřesnosti dosavadního juliánského kalendáře. V šestnáctém století totiž předstihl juliánský kalendář o deset dní přírodní rytmus daný oběhem Země kolem Slunce. Z nového kalendáře byly přebývající dny vypuštěny. Přestupné zůstaly roky dělitelné čtyřmi. Letopočty končící dvěma nulami jsou přestupné pouze tehdy, jsou-li dělitelné číslem 400. Přestupným rokem byl například rok 1600 a 2000, nebyly to však roky 1700, 1800 ani 1900.

Gregoriánská reforma kalendáře nabyla platnosti roku 1582. Po 4. říjnu nastoupilo datum 15. října.

Reformu okamžitě přijaly katolické státy jako Itálie, Polsko, Španělsko a Portugalsko. Francie v prosinci 1582 a německé země roku 1583.

Protestantské země přijaly reformu později, Velká Británie například až roku 1753. V Rusku byl gregoriánský kalendář zaveden až roku 1918, v Řecku roku 1924.

V Čechách vstoupila reforma v platnost roku 1584 tak, že po pondělí 6.1. následovalo úterý 17.1., ve Slezsku po 12.1. následovalo datum 23.1. a na Moravě došlo ke změně až v říjnu 1584, z 3.10. na následující den 14.10. Gregoriánský kalendář se používá dodnes.

Ve světě používané kalendáře

Gregoriánský kalendář zavedl v roce 1582 papež Řehoř XIII.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů