Oko

Fobie

Fobie je iracionální, ochromující strach. Adrenalin stoupá. Srdce letí, po těle stéká pot. Člověk má pocit, že se dusí nebo dokonce umírá. Seznam fobií se každým dnem prodlužuje. Už je jich známo přes pět set. Zasahují osm až deset procent světové populace.

Arachnofobie je fobie z pavouků

Arachnofobie je nezvladatelná hrůza z pavouků. Tato fobie se dá léčit poměrně snadno.

Antický básník Seneca tvrdil, že strach je nejlepším přítelem člověka. Měl pravdu. Strach dokáže vyslat rychlé varovné signály a často zachránit člověku život. Ochromující strach a hrůza, které jsou projevem fobií, naopak postiženým normální život znemožňují.

Pohled do historie

Lidský mozek je velmi složitá a dokonalá věc, ale má spoustu pevně zakotvených programů z dob dávno minulých. "Bojuj, nebo uteč", to byl velmi silný a důležitý reflex pro přežití. Naši prapředci měli nedocenitelnou schopnost nebezpečí vycítit a okamžitě reagovat. Když se o pár milionů let později stal člověk nejnebezpečnějším predátorem na této planetě, tyto reakce mu přesto v mozku zůstaly.

Není náhodou, že takzvané specifické fobie lze obvykle zařadit do jedné ze čtyř kategorií, které pro naše předky znamenaly hrozbu: Strach z hmyzu a zvířat (například arachnofobie - strach z pavouků), zoofobie (strach ze zvířat), apifobie (strach ze včel) atd. Dále je to chorobná hrůza z vnějšího prostředí, například z výšek (akrofobie) nebo ze tmy (achlufobie). Strach z krve a zranění a také strach z nebezpečných situací, například z toho, že člověk uvázne v pasti. Sem patří klasická a velmi častá klaustrofobie - hrůza z uzavřených a těsných prostor.

Nové fobie

Člověk má tendenci bát se všeho, co ohrožuje jeho přežití jako druhu. Dnešní doba navíc přináší desítky dalších fobií, a přitom ty staré nemizejí. A tak seznam narůstá.

Nové fobie se vytvářejí ve stejných oblastech mozku, kde kdysi vznikaly u našich prapředků, tedy v paralimbickém systému důležitém pro primární pocitové reakce na vnější podněty.

Kde se berou nové fobie? Zřejmě nás k nim předurčili už naši prapředci. Ale zcela určitě jsme hlavní predispozice získali přímo od rodičů. Tam, kde alespoň jeden z rodičů trpí nějakou fobií, je daleko vyšší pravděpodobnost, že fobií bude trpět i dítě. Podle statistických údajů celých čtyřicet procent lidí postižených fobiemi pochází z rodin, kde byla tato psychická porucha již dříve zjištěna.

Ale nejen geny rozhodují o zrodu fobií. Stačí trauma z dětství. Požár, velká voda, psí kousnutí. To všechno vyvolá pozornost limbického systému a strach je zakódován.

Záleží i na temparamentu postiženého. Úplně stejné zážitky mohou v někom vyvolat pozdější fobie a na někoho ani v nejmenším nezapůsobí. Stačí i zprostředkovaný vjem. Vidět hrůzu, která zachvátí otce nebo matku, když vidí švába, pavouka nebo třeba krev.

Tři kategorie do kterých jsou fobie řazeny

Psychologové řadí fobie do tří základních kategorií. Za prvé jsou to takzvané společenské fobie, při nichž člověk zažívá paralyzující hrůzu ze styku s lidmi - například na profesionální úrovni nebo při společenských akcích a setkáních. Problémem se pro takového člověka mohou stát i nákupy a prostá komunikace s prodavačem. Za druhé sem patří záchvaty panické hrůzy, která se rodí bez zjevného důvodu, a také již zmiňované specifické fobie, které se léčí nejsnadněji.

Existují lidé, kteří trpí elektrofobií, tedy hrůzou z elektřiny, především z elektrických spotřebičů. Protože život bez nich je dnes téměř nemyslitelný, mají obvykle vypracovaný složitý systém způsobů, jak s nimi zacházet. Chladničku otevírají například v botách se silnými gumovými podrážkami, které izolují, fény nepoužívají vůbec a s výměnou žárovky čekají třeba ve tmě, až někdo přijde.

Léčba fobie

Některé z fobií

Achluofobietma
Akustikofobiehluk
Akrofobievýšky
Agorafobieotevřené prostory
Alektorofobieslepice
Apifobievčely
Arachnofobiepavouci
Aviafobielétání
Chromofobiebarvy
Klaustrofobiestísněné prostory
Démonofobiedémoni
Dendrofobiestromy
Elektrofobieelektrické spotřebiče
Equinofobiekoně
Filemafobielíbání
Gamofobiesňatek
Heliofobieslunce
Hemofobiekrev
Herpetofobieplazi
Ichtyofobieryby
Melofobiehudba
Musofobiemyši
Nekrofobiesmrt
Olfaktofobiepachy
Pagofobiesníh a mráz
Pedofobieděti
Zoofobiezvířata

V této oblasti učinila lékařská věda velké pokroky. Dokáže určit, jakou chemickou bouři vyvolá fobie v mozku, a navrhnout způsob léčby. Existují terapie, které odstraní celoživotní fobii během jediného intenzivního šestihodinového sezení. Virtuální realita dokáže napodobit věci nebo předměty, které fobie spouštějí. Postižený se s nimi může pod vedením terapeuta zvolna seznamovat a zbavovat se postupně hrůzy, kterou v něm vzbuzují. Americký úřad pro potraviny a léky schválil první lék určený výhradně k léčení sociálních fobií - Paxil. Podle lékařů znamená naprostý zlom v léčení. Snahy postiženého vyhnout se situacím a předmětům, které fobii vyvolávají, nejsou řešením. Naopak čím více se jim postižený vyhýbá, tím více je jeho mozek přesvěčen, že hrozba je reálná.

Na bostonské klinice například vystavují pacienta den, dva nebo i déle působení jevů, které fobii vyvolávají, a to v rostoucích dávkách. Například lidé, kteří mají strach z krve, injekčních stříkaček a odebírání krve, si nejprve prohlížejí injekční stříkačky s trochou krve uvnitř v obrázkových časopisech. Ty jsou pak nahrazeny kresbami, poté malbami a nakonec dostává pacient do ruky čistou prázdnou injekční stříkačku. V závěru celého procesu je ochoten a schopen dát si krev odebrat.

V Münsteru jsou zastánci pomalejší terapie, která trvá týden nebo deset dní a terapeut denně pracuje s pacientem několik hodin. Tamější lékaři tvrdí, že je to jediný bezpečný způsob, jak zajistit, aby se fobie znovu nevrátila.

Podle doktora Larse Görana Östa ze Stockholmu je naopak dlouhé léčení zbytečné. Uvádí, že osmdesát až devadesát pět procent fobií se dá zcela bezpečně zlikvidovat během jediného dne. Staré se nevrátí a nové obvykle nevznikají.

Velmi rozšířenou fobií je strach z létání. Kupodivu postihuje velké množství filmových hvězd, pro které jsou časté cesty letadlem nezbytné.

Michael Jackson je naopak pověstný fobií z nakažlivých chorob a choroboplodných zárodků a tak ho na veřejnosti téměř nelze spatřit bez masky na ústa a rukaviček. Tuto fobii se ani nesnaží odstranit.

Sociální fobie

Nejobtížněji zvládnutelné jsou fobie sociální. Stačí, abysi postižený jen představil, že půjde něco koupit, bude muset s někým hovořit nebo má jít do společnosti a už se potí, třese, zvedá se mu žaludek a točí hlava. A protože zejména v těchto případech postižení velmi často omezí komunikaci s lidmi a stahují se do samoty, situace se stále zhoršuje. Sociální fobie pak zasahuje nové a nové oblasti styku s lidmi a zavírá postiženému další dveře. To vše provází pocit úplné neschopnosti, který se mění v zoufalství a vede často k alkoholu nebo drogám.

V případech sociálních fobií se osvědčují skupinové terapie nebo léčba medikamenty. Ty většinou blokují neurotransmiter serotonin a vytvářejí tak pocit spokojenosti a přesvědčení, že všechno lze zvládnout. I ty nejhrůznější fobie.


Další články

Zvířata ve filmu - Zvířata v roli filmových hvězd si dokážou spolehlivě najít cestu k srdcím milionů diváků.
Vývoj savců poté, co vystoupili ze stínu dinosaurů.
Jak lidský mozek vnímá hudbu
Narkóza
Hodiny, hodinky a hodináři
Barvy jsou v různých kulturách vnímány odlišnými způsoby.
Voda je látkou, které je na planetě Země dostatek. Většinu zásob vody však tvoří voda slaná v mořích a oceánech.
Srdce letí, adrenalin stoupá, po těle stéká pot, to jsou možné projevy fobie.
Virová hepatitida C je nazývána tichou epidemií.
Filmový sníh
Červená barva krve - proč je krev červená?
Pavouk tarantule je často objektem fobie.
Čaj je kulturní nápoj s historií dlouhou téměř pět tisíc let.
Umění komunikace mezi lidmi patří mezi nejobtížnější dovednosti.
Korejský ženšen
Historie reklamy
Velmi dlouhé dětství lidských mláďat.

Trpělivost je jedna ze ctností.
Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů