Oko

Fotochemický smog

Fotochemický smog
Původní "londýnský" smog však není zdaleka tak nebezpečný jako fotochemický "losangeleský" smog.

Ještě před několika desetiletími nám znělo slovo smog velice exoticky. Dnes však již i některá česká města za nepříznivé povětrnostní situace zalehne poklička smogu, znesnadňující dýchání, která může ohrozit zdraví dětí i starých a nemocných lidí.

Co je to smog? Toto slovo je vlastně zkratka, která vznikla v Anglii spojením slov smoke (kouř) a fog (mlha). Anglické mlhy jsou proslulé - londýnskou "hrachovou kaši" znají jistě mnozí čtenáři z knih či filmů. Avšak když se do nich přidá kouř z komínů, výfukové plyny aut, a především oxid siřičitý, vznikne jedovatá směs, která způsobuje zdravotní problémy. Tato studená a mokrá směs ztěžuje nejen dýchání, ale i provoz ve městě a urychluje korozi kovových předmětů, protože obsahuje kapičky kyseliny sírové a je velice nepříjemná. Vyskytuje se především ve velkých městech a průmyslových oblastech, u nás zejména v severních Čechách a velkých městech v podzimních a zimních měsících.

Fotochemický smog

Původní "londýnský" smog však není zdaleka tak nebezpečný jako fotochemický "losangeleský" smog, který se naopak vytváří za krásného slunného počasí působením slunečních paprsků na nahromaděné výfukové plyny automobilů. Tento smog se vyskytuje zajména ve velkých městech Severní i Jižní Ameriky, v Japonsku, ale také v Evropě.

Fotochemické reakce, odehrávající se v teplém, prachem a škodlivými zplodinami prosyceném vzduchu, jsou velmi složité. Oxidy síry či dusíku se působením světla rozkládají na radikály a hydroxyly - vytváří se za přítomnosti vody či vodní páry kyselina sírová a kyselina dusičná, které ve vzduchu zůstávají rozptýleny v podobě drobných kapiček - aerosolů. Z oxidů se uvolňuje nadbytečný kyslík, vytvářející ozón. Molekuly ozónu, složené ze tří atomů kyslíku, po bouřce krásně provoní vzduch, ovšem jen tehdy, jsou-li v ovzduší obsaženy pouze v nepatrném množství. Ozón ve větší koncentraci je prudce jedovatý nejen pro živočichy, ale i pro rostliny - popálení rostlin, vznikající působením fotochemického smogu, způsobuje také ozón. Ve spojení se sloučeninami uhlíku je ozón zvlášť nebezpečný - jeho působením se vytváří celá škála velmi škodlivých radikálů a sloučenin. Nejškodlivější z nich je PAN - peroxyacetylnitrát.

Jestliže londýnský smog způsobuje u lidí především záněty průdušek, fotochemický smog napadá nejen dýchací cesty, ale vyvolává i záněty spojivek, kožní poškození a u citlivých lidí způsobuje značné alergické reakce. Kašel, pálení v očích, dušnost, bolesti hlavy a celková skleslost, to jsou běžné následky fotochemického smogu. Výkonnost lidí za této situace pochopitelně klesá. Vznikají škody na rostlinách, zejména na zemědělských plodinách (citlivé jsou listová zelenina, rajčata, tabák, vinná réva a citrusy), a na různých materiálech organického původu (na gumě, kůži, textiliích).

Jak se proti vzniku smogu bránit? Smog běžného typu lze omezit především snížením množství méně kvalitních fosilních paliv, dobrou funkcí odlučovačů a péčí o čistotu ovzduší. Fotochemický smog se vyvíjí v závislosti na množství spalin z automobilových motorů. Proto je věnována pozornost jak snižování emisí spalovacích motorů, tak hledání náhrady fosilních paliv.


Další články

Mlha si uchovává před meteorology i dnes některá ze svých tajemství.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Koroze je skrytý škůdce, který nenápadně postihuje téměř všechny kovy.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Kyselina citronová je obsažena v různých druzích ovoce a zeleniny.
Javorový sirup z kanadských javorových hájů.
Rostliny a lidé
Vinná réva je citlivá na fotochemický smog.
Stirlingův motor má dva pracovní prostory, mezi nimiž může volně proudit plyn.
Filmový sníh, díky němuž jsou filmy nezávislé na vývoji počasí.
Asertivita v různých životních situacích.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Zákeřná koroze bývá příčinou narušování lidmi vyrobených materiálů a její průběh urychlují kapičky kyseliny sírové, které obsahuje smog.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Potraviny a zdravá výživa

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů