Oko

Stirlingův motor

Stirlingův motor má dva pracovní prostory, mezi nimiž může volně proudit plyn (je v nich prakticky stejný tlak). Jeden z prostorů je studený, druhý horký. Toho je docíleno přímým ohříváním a chlazením komor, nebo, a to častěji, vnějším ohřívačem a chladičem. Mezi ohřívačem a chladičem je obvykle zařazen ještě regenerátor, akumulující teplo plynu procházejícího z ohřívače do chladiče nebo naopak.

Ctihodný Robert Stirling chtěl svým teplovzdušným motorem zbavit svět nebezpečí vybuchujících parních kotlů v době nástupu parních strojů. Jeho motor s dvojicí složitě se pohybujících pístů ve svislém válci, vytápěném shora plameny z ohniště, se přes komplikovaný rozvod osvědčil a poháněl důlní čerpadlo. O čtyřicet let později začal vylepšené Stirlingovy motory ve větších sériích vyrábět americký inženýr švédského původu A. Ericsson. Měly ležaté válce a výkon asi 1 kW. Užívaly se k čerpání vody ze studní a měly úspěch, protože palivem v nich mohla být i stará sláma. Ericsson tomuto motoru zasvětil svůj život, upravil jej i pro sluneční pohon a předvedl lodní teplovzdušný čtyřválec s výkonem 220 kW s neuvěřitelným průměrem válců 4,35 m. Avšak Stirlingovým motorům praskaly často litinové hlavy a ve dvacátých letech již neobstály před rychle se zdokonalujícími benzinovými a dieselovými motory.

Ve třicátých letech se vývoji malých Stirlingových motorů věnovala firma Philips, která je chtěla používat k pohonu přenosných generátorů elektřiny. Vývojářům se podařilo poměrně nízkou účinnost Stirlingova motoru výrazně zvýšit zavedením regenerátorů, které zabraňují zbytečným ztrátám tepla. princip činnosti vylepšeného Stirlingova motoru vysvětluje názorně obrázek.

Stirlingův motor

V uzavřeném válci se pohybuje pracovní píst (dole) a tzv. přemisťovací píst (nahoře). Oba písty se pohybují chvíli současně, chvíli proti sobě zásluhou speciálního rombického rozvodu.

1. Písty vytlačily plyn (vzduch, vodík nebo hélium) do horního ohřívaného prostoru válce. Plyn se zahříváním prudce rozpíná.

2. Zahřátý plyn stlačuje oba písty dolů. Koná práci a získaná energie se rozvodem akumuluje do setrvačníků.

3. Přemisťovací píst rychle vybíhá nahoru a vytlačuje plyny přes regenerátor a chladič do chladného prostoru mezi písty.

4. Do pohybu směrem vzhůru se dává pracovní píst a s minimem práce vytlačuje studený plyn přes regenerátor, který plynu předá zadržené ztrátové teplo. Plyn se zároveň prudce ohřívá hořákem.

Na kompresi chladného plynu se spotřebuje méně práce, než se získá rozpínáním ohřátého plynu při pracovním taktu, a Stirlingův motor pracuje.

Kde se v budoucnu může uplatnit Stirlingův motor

Vesmírné družice a kosmické stanice, Stirlingův motor poháněný solární energií by je mohl zásobovat energií.

Tepelná čerpadla, pro bezhlučnost a vysokou účinnost Strlingova motoru (až 55%).

Klimatizační zařízení - Stirlingův motor nepotřebuje ventily a má dlouhou životnost.

Vysokoteplotní, plynem chlazené reaktory jaderných elektrárem druhé generace.

Kostky ve hře o úsporný, tichý a čistý motor jsou vrženy.


Další články

Sluneční brýle poskytují ochranu proti škodlivým paprskům a jsou i součástí image svého nositele.
Parní lokomotivy na Kubě neodcházejí do výslužby.
Čaj je potěcha smyslů.
Rubikova kostka opět středem zájmu - největší obliby dosáhla po roce 1980.
Tlak je fyzikální veličina, která, mimo jiné, dokáže rozpohybovat i Stirlingův motor.
Helium, chemická značka He.
Harley-Davidson představuje nezkrocenou sílu v dnešním uhlazeném světě.
Dvojčata - setkání dvojčat se každoročně koná v americkém městečku Twinsburg.
Parní lázeň jejíž tradice je velmi stará.
Vodík je plyn budoucnosti.
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Pitná voda z mořského dna

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů