Oko

Mlha

Mlha si uchovává před meteorology, kteří dosud neumí její výskyt přesně předvídat, i dnes některá ze svých tajemství.

Mlha si často vyžádá při automobilových nehodách a leteckých neštěstích, které vznikají v jejím důsledku oběti na životech. Na silně frekventovaných úsecích dálnic může být mlha příčinou až osmi procent smrtelných úrazů. Proto přikládají odborníci na dopravu předvídání tohoto úkazu velký význam.

Mlha
Mlha v otevřené krajině.

Mlha je však opravdovým hlavolamem, je výsledkem mnoha fyzikálně-chemických a temodynamických dějů v atmosféře, které vytvářejí ze simulace jejího vzniku nesnadný úkol. pro vznik mlhy je zapotřebí splnění tří souběžných podmínek.

Především musí být vzduch dostatečně nasycen vlhkostí. Ovzduší může pojmout v závislosti na teplotě pouze určité množství vodní páry. Čím je vzduch chladnější, tím méně vodních par obsahuje. Když se masa vzduchu prosycená vlhkem o několik stupňů ochladí, přebytek vodní páry se sráží. Příkladem tohoto jevu je ranní rosa, nebo zevnitř zamlžená okna bytu při chladném venkovním počasí.

Ke vzniku mlhy však nestačí pouze vlhkost. V atmosféře se musí vyskytovat určitý katalizátor. Odborníci hovoří o "kondenzačních jádrech". Mohou to být zrnka prachu, pyl, kapičky vodní tříště unášené větrem nebo zplodiny spalování. Kolem těchto jader vznikají drobounké kapičky mlhy. Bez potřebných jader mlha nevzniká a vzduch je pouze přesycen vodními parami. K tomu však docházi jen vzácně.

Jak nám vysvětlují meteorologové, vodní páry a kondenzační jádra se spolu v atmosféře vyskytují prakticky stále. Mlha se však nevytváří vždy. Pro její vznik je zapotřebí ještě splnění třetí podmínky, kterou je narušení rovnováhy mezi vlhkostí a teplotou, vyvolané buďto ochlazením, nebo dodatečným přírůstkem množství vodních par.

Mlha a způsoby jejího vzniku

Proces vzniku mlhy je tedy složitý, a je pochopitelné, že podle povahy jednotlivých podmínek jejího vzniku se její povaha různí. "Nejjednodušší" páru vyvolává vypařování vody. Mlha vzniká dodatečným přísunem vodních par. S takovýmto druhem mlhy se setkáváme na větších i menších vodních tocích, jezerech i na moři. Stačí, aby vzduch proudící nad hladinou byl chladnější než voda. Přesně totéž se děje i v koupelně při horké lázni.

S jiným způsobem vzniku mlhy se setkáváme v horách a členitém terénu. Zde je již proces jejího vzniku složitější. Když narazí masa teplého, vlhkého vzduchu na překážku, snaží se ji "obeplout", pokud se jí to nedaří, stoupá do svahu. S rostoucí výškou klesá teplota a atmosférický tlak, rovnováha je narušena a část vodních par se mění v kapičky. Vznikají rozsáhlé mraky mlhy.

Mlha v otevřené krajině

Vedle těchto druhů mlhy jsou zde ještě ty nejčastější, v otevřené krajině. Odborníci je nazývají advektivní. Když masu vzduchu, nasyceného vlhkostí, zažene mírný vítr o rychlosti kolem 25 kilometrů v hodině do oblasti, ve které je povrch země o několik stupňů chladnější, vzduch se ochladí. Vodní pára v něm obsažená se sráží a vytváří, unášena větrem, stále houstnoucí mlhu. Úkaz je to velmi častý a může vzniknout kdykoli, ať už je jasno, nebo zataženo, ve dne i v noci.

A pokud jde o tzv. "sálavou" mlhu, setkáváme se s ní za úsvitu, když vane mírný větřík a obloha je jasná. Vzniká v důsledku rozdílu mezi noční a denní teplotou půdy. Ve dne přijímá povrch země od slunce velké množství tepla. Večer, když tento zdroj energie mizí, zemský povrch chladne, přičemž vyzařuje infračervené záření. Atmosféra toto záření na nějakou dobu absorbuje a vzduch se tak stává jakousi zásobárnou tepla. Půda proto chladne rychleji než atmosféra. Až po několika hodinách začíná chladnout také vzduch, který je ve styku s povrchem země, a vlhkost se začíná srážet. Vidíme vrstvu mlhy, silnou několik centimetrů. Houstne a sílí tak, jak vzduch postupně zdola nahoru chladne. Je to pomalý proces, a takto vzniklá mlha je značně stálá. Často se udržuje celé hodiny. Rozptýlit ji může pouze hřející slunce či silnější vítr. Právě toto je onen druh mlhy, který známe ze silnic v otevřené krajině a v údolích. A pro bezpečnost silniční dopravy je také nejnebezpečnější.

Jako ostatně velmi často, je i v případě mlhy značně daleko od teorie k praxi. S takto jednoduchými podmínkami, jaké jsme si popsali, se totiž setkáváme jen zřídka. Účinky každého z uvedených parametrů jsou v praxi navzájem provázané, takže pravděpodobnost vzniku mlhy je někdy vyšší, jindy naopak nižší, než by se dalo teoreticky předpokládat.


Další články

Sluneční brýle nejen poskytují ochranu proti škodlivým paprskům, ale vypovídají o osobnosti svého nositele.
Těstoviny nejrůznějších tvarů jsou jedním z tradičních symbolů italské kuchyně.
Čistší ovzduší šetří londýnské památky
První předpověď počasí v praxi realizoval britský fyzik jménem Lewis Fry Richardson.
Čaj je potěcha smyslů.
Voda
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.

Historie Číny sahá tisíce let do minulosti.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů