Oko

Antilopy lesoni

Antilopy lesoni, krasavice afrických lesů.

Kudu malý
Kudu malý je jednou z antilop lesoňů.

Jak již jejich název napovídá, lesoni jsou antilopy obývající především lesy a džungle, i když i mezi nimi najdeme výjimky. Celá podčeleď lesonů čítá asi deset druhů s více než dvaceti poddruhy. Pokud na jiném místě narazíte na odlišný údaj, nedivte se, systematické řazení některých druhů je nejasné a lze jen s obtížemi rozhodnout, kdy jde o druh a kdy jen o poddruh, názory zoologů se v některých případech zatím různí.

Mezi lesoni najdeme skutečné antilopí obry - antilopy losí a Derbyho, druhy střední velikosti, mezi které patří například sitatunga neboli lesoň pestrý a konečně i trpaslíky, lépe řečeno trpaslíka. Je jím jeden ze dvou zástupců této podčeledi žijících v Asii - čtyřrožec srnčí. Tato antilopa, známá pod domorodým jménem chusinga, je vysoká 60 cm, ale zato má na hlavě čtyři malé růžky, což je jev u antilop velmi neobvyklý. Druhým asijským zástupcem je nilgau. Ostatní lesoni pocházejí z Afriky.

Africké druhy lesoňů byly odedávna středem zájmu člověka jako lovná zvěř. Jejich točité, lyrovité rohy jsou dodnes vyhledávanou trofejí, stejně jako překrásné kůže. Člověk si záhy povšiml jisté podobnosti antilopy losí s tury a pokusil se o její domestikaci.

Novodobé pokusy začaly koncem 19. století v tehdejší Rhodesii (dnešní Zimbabwe) a v jižní Africe. O něco později dovezl tato mohutná zvířata do Evropy známý obchodník se zvířaty Hagenbeck. V roce 1896 koupil část stáda baron Falz-Fein a společně s celou řadou dalších kopytníků je dovezl na svůj statek na Ukrajině. Jeho panství se stalo základem dnes světově proslulé chovné stanice a přírodní rezervace Askania Nova. Zde brzy začaly první pokusy se zdomácňováním a křížením antilop losích, které trvají dodnes. Nyní již je jasné, že antilopa losí může zdomácnět a být soustavně hospodářsky využívána, což by mohlo pomoci uchránit africkou přírodu před zničením pastvou skotu a koz. Antilopy losí jsou také odolnější vůči nákazám, které často decimují stáda domácího dobytka.

Lesoni jsou pro svůj krásný, působivý vzhled často chováni v zoologických zahradách. Některé druhy lze chovat bez problémů, dobře se i množí, takže v nejhorším případě přežijí alespoň v zajetí. Jsou však druhy jako bongo, kudu malý nebo čtyřrožec srnčí, které se v zoologických zahradách vyskytují ojediněle a jejichž chov je obtížný. O osudu takových druhů se rozhodne ve volné přírodě.

Pomineme-li přímé pronásledování člověkem, je největším nebezpečím pro divoká zvířata, a tedy i pro antilopy, zejména lesoně, rozsáhlé ničení jejich původních biotopů. Nejvíce trpí lesy ničené jednak jako zdroj dřeva, jednak likvidované jako překážka pastvy a zemědělství. A spolu s lesy trpí i lesoni, vzácná zvířata ztrácejí domov, nemají se kam uchýlit a nemají ani čas se přizpůsobit jinému prostředí. Tempo ničení tropickýcch pralesů i savanovitých lesů je děsivé. Ohroženy jsou právě ty nejvzácnější druhy, vázané na tropický deštný prales.

Antilopy lesoni:

Nilgau
Kudu malý
Kudu velký
Bongo
Antilopa Derbyho
Sitatunga
Nyala horská
Nyala nížinná


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Čaj je potěcha smyslů.
Ohrožená zvířata ostrova Srí Lanka
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Tropický deštný prales a jeho skladba.
Symbióza v přírodě a její různé druhy.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Filmový sníh, díky kterému přestaly být filmy a jejich natáčení závislé na rozmarech počasí.
Zahrady snů - mnoho lidí chce mít svůj kousek zeleně, nejdůležitější není rozloha, ale originální pojetí.
Datlové - lékaři lesů.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Zvířata ve filmu si dokážou najít cestu k srdcím diváků.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů