Oko

Hasičská akademie

Středisko britské hasičské pokusné jednotky je ojedinělé zařízení, které si získalo celosvětovou proslulost. Navštěvují ho hasiči z celé Evropy, kteří zde mohou získat zkušenosti, které si v praxi neosvojí ani za mnoho let.

Hasičská akademie
Hasičská akademie

Říká se mu hasičská akademie nebo také vysoká škola hasičů. Středisko je v britském Mayhemu v hrabství Gloucestershire v místech, kde za druhé světové války bylo velké vojenské letiště. Na rozloze 220 hektarů je téměř vše, repliky výškového domu, rodinného domku, nákupního střediska, obchodního domu, podzemní garáže a také železnice a železničních vagonů, letadla, je zde i půl kilometru dálnice, na níž mohou účastníci kurzu vyprošťovat či hasit havarovaná vozidla. Středisko zde má britská hasičská pokusná jednotka - Fire Experimental Unit (FEU), která je součástí výzkumného ústavu pro požáry a jejich prevenci.

Počítačové programy

Počítače vypracovávají různé scénáře požárů, s kterými poté hasiči nejen z Británie, ale i dalších evropských zemí bojují. Po teroristickém útoku na newyorská dvojčata se ukazuje nezbytnost zdokonalit se ve vyhledávání obětí a to jak v sesuvech, tak v zuřících plamenech.

Z Nizozemska zde každý rok absolvuje náročný dvoutýdenní výcvik pět až šest set hasičů. Každé čtyři roky si ho pak alespoň na týden zopakují. Během pěti dnů zde zasahují nejméně osmkrát proti devastujícím požárům připraveným podle počítačových scénářů. Získat zkušenosti v takovém rozsahu by v normálních podmínkách trvalo nejméně dvacet let.

Cvičení v reálu

Na Boeing 737 se právě stříká letecké palivo. Letadlo vzplane. Účastníci kurzu k hašení používají směs pěny a vody, aby vytvořili chladnější koridor a pasažéři mohli opustit letadlo.

Jsou zde podmínky velmi blízké realitě. Teploty dosahují často tisíc stupňů Celsia. V takovém žáru taje i hliníková slitina, z níž je vyrobena řada letadel, a palivové nádrže letadla nevydrží déle než několik málo minut. Při výcviku se počítá s devadesáti sekundami. To jediné, co hasiči musí především udělat je vytvořit ve zlomcích vteřin co nejvíce chlazených únikových zón pro cestující.

Při výcviku hasiče velmi často zachvátí oheň. Nejmodernější výstroj je ale před plameny poměrně bezpečně chrání. V žádném případě nejsou při výcviku přímo ohroženi, i když na vlastní kůži mohou poznat, jak se zvrásní a zčerná štít, který jim chrání obličej.

Stále dokonalejší metody

Protipožární výcvik i metody boje s ohněm jsou stále dokonalejší. Nejedná se pouze o vybavení, při jehož výrobě se využívají nejmodernější hmoty, které stále dokonaleji chrání před ohněm. Vpřed postoupil i výzkum požárů. Vědci vytvořili modely chování plamenů v různých situacích a prostředích a zkoumají nejvhodnější metody, jak s nimi bojovat. Střediskem těchto výzkumů je právě britský Mayhem.

Podle ředitele střediska podnětem k tomu jsou tragické nehody a oběti na životech, k nimž při zásazích hasičů občas dochází. Hasiči se zde cvičí i tím, že pouze pozorují, jak se oheň chová, jak postupuje, jak ho ovlivní otevření dveří, průvan či jiné vlivy. Mají možnost vyzkoušet si, kam nejúčinněji zaměřit proud vody, jak má být proud silný a další technické záležitosti.

Moderní technika

Voda je dodnes nejúčinnějším a nejčastěji používaným prostředkem při hašení. Neužívají se zde už silné hadice o průměru 45 až 70 milimetrů, které byly schopny na oheň vychrlit tisíce litrů vody za minutu a vše zničit. Přitom proud vody byl těžko ovladatelný a zdaleka ne dostatečně účinný. K moderní hasičské výzbroji dnes patří útlejší hadice o průměru 19 až 25 milimetrů. Chrlí sto litrů vody za minutu, ale je to proud, který lze přesně ovládat, zaměřit, kam je třeba, a navíc je pod daleko větším tlakem. Znamená to také, že hasičská auta vezou méně vody a daleko více nezbytné výstroje k záchraně lidí i objektů.

Účastníci akademie si mohou vyzkoušet, jak nejlépe proud vody zaměřit, jak zchlazovat vznikající plyny a další dovednosti při zacházení s ohněm, který žije, vyvíjí se a k jehož zkrocení je třeba správná technická výbava i patřičné zkušenosti.

Metoda PPV

V Mayhemu mají nápady zelenou, i když se na první pohled někdy zdají podivné. Například některé britské hasičské jednotky už používají metodu PPV - (Pozitive Presure Ventilation), která zde byla vyvinuta. Jde o tlakovou ventilaci, kdy kouř, plyny a nebezpečné zplodiny jsou ventilátory vyfoukávány z hořícího objektu předtím, než do něj vstoupí hasiči. Tradičně byl postup opačný. Uzavřít objekt, aby do něj neměl přístup kyslík a oheň se dusil. V takovém případě při vstupu do objektu hasiče obklopí hustý toxický kouř. Podle vedoucího výcviku je třeba zvážit, kterou ze dvou protichůdných variant je vhodné v konkrétním případě použít. V zásadě se nyní v Británii dává přednost metodě PPV.

Cobra

Stále častěji se používá i metoda zvaná Cobra. V tomto případě se používají speciální zesílené hadice, z nichž pod tlakem 350krát vyšším než běžná voda tryskají drobné částice kovu smíšené s vodou. Touto metodou lze lehce a rychle prorazit díru ve zdi či betonu a umožnit tak další hašení vodou nebo pěnou tam, kam je obtížné se přes plameny dostat. Podle odborníků tento způsob podstatně zvyšuje účinnost hašení, chrání hasiče a usnadňuje jim práci.

V Mayhemu se také vyvíjejí počítačové programy, které mají zvýšit účinnost hasičských stanic. Jsou to strategické a plánovací programy, které po zadání konkrétních údajů zhodnotí rizika a navrhnou strategii.

V objektech hasičské akademie uhašením požáru akce nekončí. Podobně jako ve skutečnosti se začíná vyšetřovat, co požár způsobilo. Čety postupují pomalu a metodicky, užívají lopatky a jemné kartáčky, zkoumají ohořelé zbytky centimetr po centimetru. Příčiny požáru mohou být nejrůznější. Počítače, které případy vymýšlejí, jsou vynalézavé.

Psi v akci

Při úmyslně založených požárech se obvykle používá benzin, petrolej či jiné druhy hořlavin. K jejich rozeznávání jsou využíváni psi specialisté. Dokážou vyčenichat sebemenší stopu po hořlavinách a označit, i o jakou hořlavinu šlo. Většinou rozeznají zhruba dvacet nejobvyklejších druhů. V Mayhemu je psů několik. Musí skládat zkoušky každý rok, aby prokázali, že jejich schopnosti nemizí. Všichni britští psi specialisté na požáry skládají zkoušky a dostávají osvědčení právě zde v Mayhemu.

Když jde pes do akce, dostane ochranné boty z kevlaru, aby mu horké oharky nebo popel nezranily nohy. Když hořlavinu ucítí, zaujme strnulý postoj ve vzdálenosti několika centimetů od zdroje a různými postoji naznačí, o jakou látku šlo. Místo opustí až na příkaz hasiče, který odebere vzorky. Psi jsou cvičeni tak, aby si zvykli pracovat v terénu, který je plný kouře, dusivých látek a který sálá horkem. Podle hasičů je to pro ně zajímavá hra. V Mayhemu je nejlepší dvouletý špringršpaněl Dusty. Dokáže vystopovat a označit požár za pouhých deset vteřin.


Další články

Vzdušné víry (turbulence) za letadlem
Voda patří mezi zdroje, kterých je na některých místech světa nedostatek.
Černá díra je oblast prostoročasu, v němž je hodnota únikové rychlosti z této oblasti větší nebo rovna rychlosti světla ve vakuu.
Když se řekne akademie, je obvykle myšlena učená společnost, jako například Francouzská akademie.
Vikingové
Co dokáží sesuvy půdy neboli svahové pohyby hornin.
Kyselina močová je původce nemoci zvané dna.
Řecký oheň byl tajnou zbraní Byzantinců.
Vzácné kovy a polokovy bez nichž se dnešní technika neobejde.
Historická letadla Jeana-Baptisty Salise
Historie měření a měřicích jednotek z nichž mnohé mají svůj původ ve starověku.
Golfský proud, kterému vděčí Evropa za mírné podnebí.
Měření tuku v těle umožňují hodinky, které vynalezli japonští tvůrci.
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Způsoby měření teploty a různé druhy teploměrů.
Čím je pozoruhodné ženevské letiště Cointrin
Zubní kartáček, zdroj infekce
Pitná voda z mořského dna

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů