Oko

Řecký oheň

Řecký oheň

Jednalo se hořlavou, patrně tekutou směs, jejíž přesné složení se nedochovalo zejména vinou toho, že se jednalo o přísně střežené tajemství Byzantské říše. Recepty na umíchání řeckého ohně byly definitivně ztraceny při dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453. Pravděpodobně v něm však figuroval ledek, který se přidával do různých zápalných směsí. Vzhledem k chemickým vlastnostem, kdy se řecký oheň rozhořel při styku s vodou, se někteří historikové domnívali, že směs obsahovala nehašené vápno. Nicméně taková směs by se zapálila pouze při styku s vodou, při využití na souši nebo při dopadu na palubu lodi by se minula účinkem. Byzantici nehašené vápno sice využívali, řecký oheň to však nebyl. Objevili se také názory, že hořlavina obsahovala hlavně složky ropy, podle novějších studií se však jednalo o směs ledku, ropy, pryskyřice, síry a kalafuny.

Řecký oheň se využíval zejména v námořních bitvách a Byzantincům dlouhá staletí zaručoval výhodu nad agresivními asijskými národy. Ve 13. století se však stal dvousečnou zbraní. Naučili se jej využívat i Saracéni a řeckým ohněm notně zatápěli tehdejším křižákům.

Řecký oheň
Oblast původu: Byzantská říše
Doba objevu: pravděpodobně 7. století
Dnešní obdoba: plamenomety, napalm

Starověké a středověké vojenské technologie


Další články

Mořské národy dotíraly kolem osmého století př. n. l. na Egypt a východní Středomoří.
Hedvábí - královna látek, jehož původní domovinou je Čína.
Beton je směs cementu, písku a vody, která po zatvrdnutí vytvoří umělý kámen.
Úprava hlavy žen v době středověku kdy módu určovala především šlechta, kterou se ostatní vrstvy společnosti snažily podle svých možností napodobovat.
Písek rozmanitého složení je součástí mnohých výrobků.
Nízkotlaké pneumatiky pro zemědělské stroje působí na půdu nižším zatížením.
Enzymy hub při zkapalňování uhlí a získávání paliva.
Stavba lodí v Dánsku, loděnici v Odense.
Kuchyně v průběhu dějin a proměnách věků.
Těžba ropy na Aljašce v jejímž podzemí se ukrývá velké množství této suroviny.
Med je získáván ze včelích úlů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů