Oko

Enzymy hub při zkapalňování uhlí

Enzymy chorošovitých hub pomáhají při zkapalňování uhlí.

Houba Polyporus versicolorEnyzymy vylučované houbou Polyporus versicolor pomáhají při zkapalňování uhlí.

Zkapalňování uhlí patří mezi technologie, které mohou hrát důležitou roli při oddálení okamžiku, kdy světové energetice dojdou zásoby fosilních paliv. Tzv. hydrogenací (obohacování vodíkem) za vysokých teplot a tlaků se na velmi drahých katalyzátorech daří ze čtyř tun uhlí získat jednu tunu kapalného paliva schopného pohánět motory automobilů, lodí, lokomotiv i letadel. S revolučním objevem přišli odborníci z univerzity v Hartfordu (USA). Vyvinuli biotechnologický postup zkapalňování uhlí. Východiskem byla schopnost dvou druhů chorošovitých hub - Polyporus versicolor a Poria monticola - růst na rozdrceném zvlhčovaném uhlí a zkapalnit je. Způsobují to enzymy, které zmíněné houby vylučují.

Výzkumníci nyní studují optimální podmínky procesu zkapalňování a analyzují enzymy produkované houbami, aby se je mohli pokusit vyrobit uměle a tak otevřít cestu průmyslovému využití. Význam biotechnologického zkapalňování uhlí je dán především tím, že zatímco světové zásoby ropy budou v řádu desetiletí vyčerpány, v současné době známé zásoby uhlí vydrží na příštích 700 let.


Další články

Historická letadla Jeana-Baptisty Salise
Stavba lodí v Dánsku které patří k předním světovým výrobcům.
Parní lokomotivy na Kubě, která je živým technickým skanzenem.
Jméno Rolls-Royce je synonymem pro luxusní vůz se spolehlivým chodem a pečlivým provedením.
Stirlingův motor s dvojicí složitě se pohybujících pístů ve svislém válci.
Špičky, houby našich luk, které vytvářejí mykorrhizu s různými druhy travin.
Dvojčata jejichž setkání se každoročně koná v americkém městečku Twinsburg.
Jantarová komnata bývá někdy také nazývaná osmým divem světa.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Houby pod sněhem - některé druhy hub můžeme najít i pod sněhem.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Vznik ropy podle různých teorií.
Houby jsou organismy s neuvěřitelnou tvarovou rozmanitostí.
JNeobvyklý tvar vstupních otvorů motorů letadla Boeing 737-3H9
Historická parní lokomotiva 310 076 na podstavci před českobudějovickým nádražím.
Úder blesku do letadla obvykle nebývá nebezpečný.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů