Oko

Co dokáží sesuvy půdy

Sesuvy půdy - prohnuté stromy
Prohnuté stromy u cesty z Dnebohu na Drábské světničky jsou památkou na sesuvy půdy, ke kterým zde došlo 27. června 1926

Ve středoevropských podmínkách patří k nejvýznamnějším současným geologickým procesům svahové pohyby hornin, zvané sesuvy půdy. Některé sesuvy se neoběšly bez katastrofálních následků, a to i v poměrně nedávné době. V prosinci 1960 postihl rozsáhlý sesuv část hornického města Handlová na středním Slovensku. Sutě sopečných vyvřelin spolu s jinými usazeninami se ve svahu Handlovské kotliny daly do pohybu a během několika dnů zničily na 180 domů, z nichž se muselo vystěhovat 250 rodin. Poškozeny byly i komunikace včetně železniční trati.

Po neobyčejně vydatných deštích došlo 27. června 1926 k sesuvu pískovcové sutě na západním svahu Mužský v Českém ráji. Tehdy se sesula přibližně půlkilometrová část svahu pod skalními stěnami Drábských světniček. Naštěstí nikdo nepřišel o život, ale osada Kavčiny (měla 11 stavení) u obce Dneboh byla zcela zničena. Upomínkou na tuto událost je dnes již pouze torzo sklepa vysekaného v pískovci uprostřed parkoviště u Dneboh. Další následky tohoto sesuvu půdy uvidí návštěvníci, když půjdou turistickou stezkou k Drábským světničkám. V okolním borovém lese jsou šavlovitě prohnuté kmeny stromů.

K sesuvům půdy docházelo i v dřívějších dobách a pro některá území představovaly velkou hrozbu. Koncem devatenáctého století byla například zcela zničena obec Klapý pod svahem Hazmburku a v roce 1820 obec Stranná na Žatecku. Aby takových případů bylo co nejméně, o to se starají pracovníci oboru inženýrská geologie.


Další články

Čaj je potěcha smyslů.
Zemské tektonické desky jsou v neustálém pohybu.
Sluneční brýle poskytují ochranu lidskému zraku.
Jak se rodí kopec
Kyselé deště a oteplování - souvislost těchto dvou fenoménů.
Kamenná moře a sutě jsou nezpevněné horniny, tvořené různě velkými úlomky.
Těstoviny různorodých tvarů patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.

Ruský boršč je typickou polévkou ruské kuchyně.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů