Oko

Geologické podloží Zambie

Pokračování článku: Voda pro Zambii

Geologické podloží Zambie je dosti pestré, a právě proto je nutná pomoc zahraničních odborníků, jen geolog může totiž spolehlivě určit, kde lze vodu najít a v jaké hloubce a vydatnosti.

Nejrozšířenější jsou v Zambii nejstarší horniny prahorního a starohorního stáří, vyvřelé i přeměněné - žuly, granodiority, gabra, syenity, ruly, fylity a další, tedy horniny dobře známě i u nás. Tvoří rozsáhlé oblasti ve východní a severní Zambii a jsou rozpukané. Puklinami protéká spodní voda, kterou lze jímat vrty - vydatnost se pohybuje kolem půldruhého litru za sekundu a to stačí k zásobení celé vesnice.

Na severu a severozápadě od Lusaky až k hranicím Demokratické republiky Kongo (dříve Zair) jsou zastoupeny horniny katanžské soustavy, slepence, pískovce, vápence, dolomity, křemence a břidlice. V dutinách, které voda vyhlodala ve vápencích a dolomitech, se shromažďuje velké množství vody - podzemní vrty jímají až 50 litrů za sekundu, a mohou tedy zásobovat města nebo sloužit umělému zavlažování zemědělských oblastí.

V údolích řek Luangwy a Zambezi se vyskytují horniny soustavy karu - slepence a pískovce, usazeniny prvohorního a druhohorního moře. Ty obsahují jen málo podzemních vod a vydatnost hydrogeologických vrtů dosahuje většinou jen jeden nebo půldruhého litru za sekundu, stačí tedy pouze k zásobování venkovského obyvatelstva.

Západní část Zambie náleží z geologického hlediska kalaharské soustavě třetihorního původu a jsou to převážně jemnozrnné písky, naváté větrem v průběhu milionů let. Ač je povrch poměrně suchý a vyprahlý, dobře propustné písky obsahují vydatné zásoby podzemních vod, vhodné k zásobení měst i k umělému zavlažování. Z jednotlivých vrtů lze čerpat 15 až 20 litrů vody za sekundu.

Takto shrnuto to vypadá velmi jednoduše. Ve skutečnosti museli geologové procestovat zemi křížem krážem, prozkoumat množství vzorků a podrobně se seznámit s krajem, kde není nijak snadné pracovat, ne snad pro množství dravých šelem, jedovatých hadů a záludných domorodců. Tyto dobrodružné rekvizity se v dnešní Zambii vyskytují jen zřídka. Největší potíže působí spíše vedro, prach, obtížný hmyz a podobné nepřívětivé projevy afrického prostředí.


Další články

Sluneční brýle poskytují ochranu proti účinkům škodlivých paprsků.
Zambie je vnitrozemský stát ležící na jihu Afriky.
Čaj je potěcha smyslů.
Jak hadi ztratili nohy
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Voda na mnohých místech světa chybí.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Koroze narušuje povrch kovů.
Sluneční hodiny patří k nejstarším vynálezům lidstva.
Hadí a plazí kůže si rozhodně nezaslouží přezírání.
Strategické hry pomáhají proti stárnutí a rozvíjejí mentální schopnosti hráčů.
První předpověď počasí realizoval britský fyzik Lewis Fry Richardson.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Hra go se těší oblibě ve východní Asii.
Vzácné kovy a polokovy bez nichž se dnešní technika neobejde.
Odkud pochází sekunda - vývoj její definice.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Obtížný bodavý hmyz působí potíže i v Zambii.
Písek je součástí mnoha výrobků.
Střelný prach s sebou přinesl změny ve vojenské taktice.
Magic the Gathering - příznivce hry Magic the Gathering lze po celém světě počítat na miliony.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Vlajka Zambie afrického státu.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů