Oko

Jak hadi ztratili nohy

Objevy nejbližších předchůdců dnešních hadů dokazují, že tito živočichové nebyli vždy bez končetin. Na fosilii nejprimitivnějšího hada byly nalezeny zbytky dolních končetin.

Had
Hadi ztratili končetiny.

Většina obratlovců, kteří se pohybují po planetě Zemi, mají jeden rys společný. Jsou to terapodi, což znamená, že mají nebo kdysi v pradávnu měli čtyři nohy. U některých se přední končetiny změnily a staly se z nich ruce nebo křídla, u jiných zůstaly.

Jednou z vyjímek jsou hadi, ti ztratili všechny čtyři končetiny. Opravdu ztratili, protože hadi nohy mívali. Dokazují to "zbytky" pánve, které byly nalezeny na fosilii staré sto milionů let.

Objevená kostra patří asi metr dlouhému živočichovi, jenž dostal název Pachyrachis problematicus. Pachyrachis má množství společných rysů s hady. Jeho tělo je prodloužené a má sto čtyřicet obratlů, zatímco většina ještěrek má pouhých dvacet pět obratlů. Čelisti Pachyrachise jsou pružné jako u hadů, kterým volná dolní čelist umožňuje polykat velká sousta.

Pachyrachis má ovšem i některé rysy, jež se u dnešních hadů nevyskytují. Nejvýraznější jsou zakrnělé nohy o délce několika centimetrů. Dalším důležitým prvkem, který Pachyrachise odlišuje od dnešních hadů, je pánev, uložená spíše kolmo k hrudníku.

Zdá se, že Pachyrachis je příbuzným gigantických mořských ještěrů mosasaurů. jejich vývojová linie se rozdělila přibližně před sto deseti miliony lety. Mosasauři byli původně čtyřnozí živočichové. Jejich tělo se však postupně prodloužilo a nohy zakrněly, protože mosasaurus se přestěhoval ze souše do vody. Před sto miliony lety byl již mosasaurus dlouhý přes dvanáct metrů. Pohyboval se mohutnými záběry mocného ocasu, zatímco nohy mu sloužily jen jako ploutve. Mosasauři vymizeli zároveň s dinosaury před pětašedesáti miliony lety.

Hypotéza o příbuznosti mosasaurů s hady nabourává nejrozšířenější teorii o vývoji hadů. Podle ní byli předchůdci hadů podzemními živočichy. Vyvinuli se z pozemských ještěrek a adaptovali se na život v podzemí. Prodloužila se jejich těla, což jim dodalo více svalové síly při pronikání do země.

Existence Pachyrachise ukazuje něco jiného. Mosasauři, nejbližší příbuzní hadů, žili v oceánu. Pachyrachis, nejprimitivnější zástupce hadů, žil rovněž ve vodě. Jeho fosilie ukazuje, že byl pro takový život dobře uzpůsoben. Ocas Pachyrachise je například na konci zploštěn jako ploutev. Pro život pod vodou hovoří i zesílený hrudní koš.

Na základě této hypotézy vypracovali Michael Lee z univerzity v Sydney a Michael Caldwell z chicagského muzea novou teorii. Předchůdci dnešních hadů přešli v jednu chvíli dějin ze souše do vody a dalším vývojem ztratili nohy. Později se vrátili zpět na souš, stali se z nich pozemští hadi, kteří dnes žijí v křoví, na stromech či v písku na pouštích. Někteří však ve vodě zůstali.


Další články

Microraptor gui opeřený dinosaurus.
Voda
Vikingové
Bez černý, červený a chebdí.
Měření tuku v těle umožňují hodinky, které vynalezli japonští tvůrci.
Rujana, křídový ostrov v Baltském moři.
Motýlí křídla - Každý motýl má dva páry křídel.
Vývoj savců

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů