Oko

Voda pro Zambii

V Zambii mnoho řek pramení, ale žádná nepřitéká. Voda se zde získává především pomocí studní, které však během doby sucha mnohdy vysychají.

Pokračování článku: Zambie

Přehrada Kariba
Přehrada Kariba na řece Zambezi

Vodní bohatství Zambie není právě velké. Vlastně je na tom tak trochu jako Česká republika, mnoho řek na jejím území pramení, ale žádná velká do něj nepřitéká. Severozápadní hranice Zambie, za níž leží vodami bohatá Demokratická republika Kongo (dříve Zair), je současně rozvodím mezi Atlantským a Indickým oceánem. Většina zambijských řek náleží k úmoří Indického oceánu. V severozápadní části země pramení také druhá nejvodnatější řeka Afriky, Zambezi. Krátce po svém zrodu opouští Zambii, sbírá vody na území Angoly, pak se opět vrací a protíná nejzápadnější část země až k jižní hranici. Tam se obrací k východu a tvoří přirozenou hranici se Zimbabwe. Téměř v nejjižnějším cípu Zambie se Zambezi vrhá z výše 122 metrů a vytváří proslulé Viktoriiny vodopády. Za sekundu zmizí ve vřícím kotli dole tři a půl milionu litrů vody. Řeka, široká 1600 metrů, se najednou za obrovského hřmotu a v oblacích vodní tříště stěsnává do kaňonu širokého pouze sto metrů. Není divu, že do městečka Livingstone a do národního parku Musi-O-Tunya přijíždějí turisté z celého světa, aby se pokochali pohledem na vodopády ve dne i v noci, kdy se na oblacích rozptýlených vodních kapek objevuje měsíční duha. Druhým zázrakem na Zambezi je obrovská přehrada Kariba, 350 km dlouhá.

Na severu, u hranic Demokratické ropubliky Kongo, pramení i druhá největší řeka, Kafue, odvodňující střední část Zambie a vlévající se do Zambezi na jihovýchod od hlavního města Lusaky, které od roku 1970 zásobuje pitnou vodou. Východní částí země protéká řeka Luangwa, jejíž dolní tok tvoří hranici s Mozambikem. V místě, kde se i ona vlévá do Zambezi, je nejnižší bod země - 329 metrů nad mořem.

K povodí Atlantiku náleží pouze řeka Luapala, tvořící severní hranici se Demokratickou republikou Kongo - tam se také vlévá do veletoku Kongo. Největším přítokem Luapuly je Chambeshi, spolu odvodňují severní část země.

Kromě těchto velkých řek má Zambie mnoho menších vodních toků, ty však většinou během suchého období vysychají. Významnou zásobárnou vody jsou jezera, zejména největší Tanganjika na severu. Tam jsou také jezera Mweru a Bangweulu. Tato jezera jsou všechna přirozeného tektonického původu. V geologické minulosti zde poklesl povrch země a propadliny postupně zaplavila voda. Na březích jezer a řek jsou dobré podmínky k zavlažování, a proto zde převládají rozsáhlé plochy obdělaných polí. Většina úrodné zambijské půdy však zůstává pro nedostatek vody ležet ladem.

A právě tato skutečnost přivedla do Zambie geology, jejichž úkolem je nalézt podzemní vody, které by sloužily obyvatelstvu i zemědělství. Dříve byly používány k jímání spodní vody kopané studny, hluboké pouze několik metrů, anebo mělké jímky v místě, kde vyvěraly prameny. Domorodci vodu čerpali ručně a v rozmanitých nádobách ji odnášeli do svých příbytků. Během doby sucha však vody v takových studnách ubývá a vydatnost pramenů klesá. Poté celá vesnice strádá nedostatkem vody.

Proto se v současné době hloubí hydrogeologické vrty, které jímají hlubší podzemní vody. Hloubka těchto vrtů je 50 až 60 metrů, někdy i více a jejich vydatnost je mnohem větší než u kopaných studní. Záleží ovšem na propustnosti hornin - ty propustné obsahují větší množství podzemních vod. Důležitá je tedy geologická stavba území, uspořádání propustných a nepropustných vrstev.

Pokračování: Geologické podloží Zambie


Další články

Voda je určujícím faktorem pro život na Zemi.
Sluneční brýle jsou pro Evropana v Zambii nezbytností.
Vodopády Iguacu jsou tvořeny 275 kaskádami.
Vitamin C, okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Pitná voda z moře a některé postupy jejího získávání.
Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Ivančický viadukt překlenoval údolí řeky Jihlavy.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Čaj je potěcha smyslů.
Niagarské vodopády je označení vodopádů na řece Niagara.
Prastará osada na břehu řeky Seiny zde stála v době 7600 let před naším letopočtem.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Řeka Ganga je nejposvátnější řekou Indů.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Pitná voda z mořského dna kde se nacházejí podmořské prameny.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Perlivá voda a její výroba.
Nejvíce změnami genetického kódu se mohou pochlubit Evropané i díky populační explozi.
Rozkvetlé Údolí smrti v Kalifornii.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů