Oko

Střelný prach

Střelný prach

V Evropě je masové využití střelného prachu spojeno s koncem středověku v 16. a 17. století. Rytíři v drahých těžkých zbrojích měli stejné vyhlídky na přežití jako vojáci v kožených kabátcích. Jen na bojiště vláčeli 20 kg oceli navíc a bylo to nesrovnatelně dražší. Střelný prach tedy znamenal konec války založené na feudálních jezdcích a přesunul se k využití levných střeleckých jednotek.

Asiaté však střelný nebo černý prach znali mnohem dříve než Evropa, kam poprvé dorazil až ve 13. století. První písemné zmínky o využití palných zbraní v Evropě pocházejí ze 14. století a tehdejší umělci i historikové je často označují jako "ďáblův stroj". Číňané s ním pracovali již od 7. století. "Směs síry, ledku a dřevěného uhlí má explozivní vlastnosti," napsal v díle Kánon o kameni filozofů Sun-Sjmiao v roce 682. Pro vojenské účely se však začal využívat až 10. století, nejprve jen pro tzv. rakety. Jednalo se o papírové trubice naplněné černým prachem připevněné k šípům, které se vystřelovaly za pomoci luků. Podobně se vyráběly i granáty metané z katapultů. První písemné zmínky o skutečných palných zbraních pocházejí z období vlády dynastie Sung (960-1276). Jednalo se o bambusové trubice, jež se nabíjely kamennými koulemi. Palné zbraně se až do 16. století v Číně vyvíjely nezávisle na okolním světě.

Střelný prach
Oblast původu: Čína
Doba objevu: 7. století
Dnešní obdoba: využívá se dodnes

Starověké a středověké vojenské technologie


Další články

Historická kovárna Rožnov pod Radhoštěm s expozicí kovářství.
Hedvábí - královna látek, jehož původní domovinou je Čína.
Způsoby měření teploty a používané teploměry.
Úprava hlavy žen v době středověku kdy módu určovala především šlechta, kterou se ostatní vrstvy společnosti snažily podle svých možností napodobovat.
Vlašské ořechy jsou zvláštní velmi vysokým obsahem antioxidantů v osemení.
Nízkotlaké pneumatiky pro zemědělské stroje působí na půdu nižším zatížením.
Enzymy hub při zkapalňování uhlí a získávání paliva.
Mrtvé moře je jezero, jehož voda má vysoký obsah soli.
Kuchyně v průběhu dějin a proměnách věků.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Med je získáván ze včelích úlů.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů