Oko

Led zdrojem pitné vody

Plovoucí ledovec
Plovoucí ledovec, jehož led se může stát zdrojem pitné vody.

Myšlenka na využití polárního ledu jako zásobárny pitné vody není nová. Již koncem 19. století se pokusilo několik parníků přitáhnout menší volně plující ledovce do přístavu Valparaiso a k pobřeží Peru, kde je kapitáni chtěli prodat na led do chladíren. Z popudu vlády Saúdské Arábie byl v roce 1971 uskutečněn praktický pokus přivléci námořním remorkérem 80 tisíc tun těžký ledovec. Bylo dosaženo rychlosti pouhých 0,6 km/hod., takže ledovec roztál ještě v Indickém oceánu po přibližně 70 dnech plavby.

Od té doby přibylo zkušeností s odtahováním velkých ledovců ohrožujících vrtné plošiny a také značně stoupla cena pitné vody nejen v arabských zemích, ale i v Austrálii a v Kalifornii. Proto byly přizvány na pomoc počítače glaciologů a vznikl nový, uskutečnitelný projekt na odtahování ledu na místo potřeby. Podívejme se na tento projekt blíže.

Průzkumný vrtulník vyhledá vhodný ledovec a sonarem zjistí, zda není poškozen. Poté se na ledovec vylodí skupina odborníků se silným dieselelektrickým agregátem. Pomocí tepla zataví do ledovce ocelové tyče k zakotvení tažných lan. Elektricky vytápěné nože také upraví příď ledové "lodi". Pod ledovcem se podtáhne fólie izolující jej od teplé vody okolního moře a jeho povrch bude neustále poléván vodou, jejíž vrstva odrazí až 80 % slunečního tepla. Poté se zapřáhne pět tažných lodí za jednotlivá lana a ledovec se vydá na dlouhou cestu.

U pobřeží se ledovec zatáhne za ochranné hráze, kde roztaje a sladká voda se odčerpá do úpraven. Podle jiného návrhu se zde ledovec rozřeže na desetimetrové pláty, které se odtáhnou do doku, kde je elektrické pily rozřežou na menší bloky schopné transportu v chladírenských vagónech.


Další články

Pitná voda z moře a nejobvyklejší způsoby jejího získávání.
Ledovec kontinentální i horský.
Rychlost je relativním pojmem.
Javorový sirup je vyráběn z mízy javorů.
Kvantový počítač z bakterií
Historie pily a její vývoj.
Parníky na Atlantiku zajišťovaly první spolehlivé spojení Evropy a Ameriky.
Mořské řasy jsou perspektivním zdrojem potravin.
Využití odpadního tepla v architektuře
Motorové pily a jejich používání.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Muzeum počítačů uchovává skutečné skvosty z dob počítačového pravěku.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Pitná voda z mořského dna

Myšlenka na využití polárního ledu jako zásobárny pitné vody není nová.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů