Oko

Historie pily

Pily a pilové kotouče.

Pily
Téměř všechny dnešní pily se vyrábějí ze speciální tvrdé oceli.

Pila jako ozubený pruh kovu, upevněný a napnutý v dřevěném oblouku, je známa již minimálně od roku 2700 př. n. l. Tehdy nahradili řemeslníci ve starém Egyptě dosud používanou pilu z pazourku bronzovým pilovým listem. K dalšímu pokroku došlo zásluhou Římanů, kteří zuby vyhnuli střídavě na obě strany, aby nedocházelo k uvíznutí pily v řezu. I známý univerzální génius patnáctého století Leonardo da Vinci přispěl k vývoji pily tím, že každý druhý zub obrátil "čelem vzad" a tím docílil záběru při obou směrech pohybu pily. K podstatnému zlepšení došlo až krátce po Velké francouzské revoluci, kdy byla k patentování přihlášena "pila bez konce" čili pila kotoučová.

Od té doby spočívá vývoj pily především v přizpůsobování listu i kotouče zvýšeným výkonům pohonu, požadavkům na jakost řezu, provozní spolehlivost a trvanlivost.

Téměř všechny dnešní pily se vyrábějí ze speciální tvrdé oceli. Někdy se projeví snaha tímto kvalitním a drahým materiálem šetřit a pak je na méně kvalitním tělese pily přivařen pruh velmi tvrdé oceli, do kterého je vybroušeno ozubení. Zvláště trvanlivé provedení spočívá v navaření destiček z tvrdého materiálu (slinuté karbidy) na předem připravené ozubení.

Kromě hledání vhodných tvrdých a houževnatých materiálů se výzkum zabývá i tvarem ozubení. Jak se ukázalo, je pravidelnost roztečí a tvarů zubů a mezer hlavní příčinou rozkmitání kotouče a ucpávání řezu, což má za následek nižší výkon a kratší životnost pily. Změnou profilů zubů a zavedením nepravidelnosti hloubky a roztečí mezer byly vlastnosti moderních pil zlepšeny. Moderní typy kotoučových pil jsou opatřeny hlubokými mezerami a otvory mezi zuby.

Ačkoli je kotoučová pila výborným pomocníkem nejrůznějších profesí, pro domácí kutily zůstává poněkud neohrabaným nástrojem. Ti potřebují řezat trámky, prkna a latě, ale také provádět jemnou práci při vyřezávání různých tvarů a profilů. Pro tento účel byla vyvinuta "zdvihová" pila jako kombinace lupenkové pily a šicího stroje. její tenký krátký list zabírá jen při zdvihu.

Nejtvrdší látkou na naší planetě je diamant. Již před sedmdesáti lety se přírodní diamanty drtily na malé kousky, které se používaly všude tam, kde tvrdost jiných materiálů nedostačovala. Avšak až průmyslová výroba umělých diamantů umožnila jejich široké použití v průmyslu, stavebnictví i mnoha dalších oblastech.

Použití diamantu v dělicích pilových kotoučích vyžaduje následující výrobní postup: na jádro kotouče, který bývá i z tvrzené gumy (snižuje chvění), jsou připevněny řezné segmenty, které jsou u největších kotoučů vysoké až 10 cm. Velikost mezer mezi jednotlivými segmenty je dána povahou materiálu. Zcela bez mezer bývají kotouče na dělení kamenných bloků. U kovových kotoučů se tyto zuby navařují laserem a výrobce zaručuje spolehlivé spojení do teploty 900 °C. O způsobu upevnění segmentů na kotouče z tvrzené gumy výrobci podrobnosti nesdělují.

Motorové pily


Další články

Umělé diamanty v klenotnické kvalitě jsou novinkou na klenotnickém trhu.
Lékořice, která je známá také pod označením sladké dřevo.
Čaj je potěcha smyslů.
Skříňky, dózy, tabatěrky z různých materálů, jakými jsou stříbro, drahé kameny a vzácná dřeva.
Stirlingův motor je motor s vnějším spalováním
První předpověď počasí realizoval britský fyzik Lewis Fry Richardson.
Schodiště umožňuje pohyb ve vertikálním směru.
Skalní útvary jsou hříčky přírody.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Diamanty v Kanadě

Historie Číny sahá do dávných věků.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů