Oko

Lechův kámen

Lechův kámen je mohutný žulový blok, který se nalézá v areálu hradiště Stará Kouřim, na kterém podle pověsti rozdělával signální oheň Lech, stařešina jedné ze skupin starých Slovanů.

Lechův kámen
Lechův kámen je mohutný žulový blok, který se nalézá v areálu hradiště Stará Kouřim.

Šestnáct kilometrů západně od Kolína leží město Kouřim. Na jeho jihovýchodním okraji je asi čtyřicetihektarový prostor, zvaný Stará Kouřim. Jde o pradávné hradiště, chráněné na severozápadní a západní straně trojím pásem hliněných sypaných valů a na straně východní přirozeným strmým svahem. Z jihu chránilo hradiště koryto potoka Vavřince. Přibližně v 9. a 10. století se stalo, jak uvádějí někteří dějepisci, významným střediskem slovanského kmene Zličanů a v době největší slávy soupeřilo dokonce i s Prahou. Pověst o souboji svatého Václava s Radslavem spadá právě do tohoto období.

V jihozápadním rohu hradiště je mohutný žulový blok, na němž se prý konaly v pohanské době oběti. Za příznivých optických podmínek je z tohoto obrovitého kamene vidět dokonce horu Říp. Podle legendy zde Lech, stařešina jedné skupiny Slovanů, rozdělával ohně, pomocí kterých se dorozumíval s praotcem Čechem na Řípu. Z této pověsti patrně vzniklo pojmenování tohoto pozoruhodného skalního útvaru Lechův kámen.


Další články

Karel Veliký byl významným panovníkem, který na západě obnovil římskou říši.
Svatý grál - Legenda o něm dávala po staletí křídla fantazii.
Galové byli obyvatelé starověké Galie.
Eleonora Akvitánská je výraznou historickou postavou své doby.
Královna Nefertiti byla spoluvládkyní Egypta.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Pohádkový hrad Neuschwanstein krále Ludvíka II.
Britské řády a vyznamenání
Hradiště byla centry obchodu i státní správy.
Řecký oheň byl přísně střeženým tajemstvím Byzantinců.
Český král Václav IV vládl v bouřlivé době na přelomu čtrnáctého a patnáctého století.
Rosettská deska byla objevena během napoleonských válek.
Zlatý poklad z Qatny, starověkého města v dnešní Sýrii.

Lechův kámen je žulový blok, který najdeme v areálu hradiště Stará Kouřim.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů